Zadavatelem a investorem akce je oddělení péče o zeleň OCP MHMP (zadavatel a investor). Realizaci zajistily Lesy hl.m. Prahy.

Výsadby cibulovin proběhly dle návrhu Ing. Josefa Součka. V okrajích průhledu jsou navrženy narcisy nakvétající od konce zimy až do května.

V okrajích průhledu, kde jsou nasázeny cibuloviny, bude následně probíhat pozdně jarní seč až po odkvětu a zaschnutí listů narcisů. Cibulím narcisů tímto přístupem dáváme možnost tzv. zatáhnout a nastřádat si energii pro další sezónu. Cílem je podpořit udržitelnost cibulovin na stanovišti.

Koncem zimy a na jaře se s námi můžete těšit na záplavu barev v průhledu.