V situaci, kdy Centrální předpovědní pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu vydá rozhodnutí o vyhlášení „SMOGOVÉ SITUACE“, Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy již od prvních hodin průběžně informuje vedoucí představitele hl. m. Prahy, všech městských částí hl. m. Prahy, operační střediska a dispečinky základních složek IZS, ROPID a další důležité organizace v hl. m. Prahy prostřednictvím SMS a emailů. Informace jsou předávány také podnikům, které jsou v seznamu znečišťovatelů částicemi PM10 a mají vydané regulační řády.

  • Prostřednictvím odboru komunikace a marketingu jsou informace o vyhlášení smogové situace a možnosti využití MHD zdarma zveřejňovány na webových stránkách hl. m. Prahy.

V případě nepříznivé předpovědi na následující dny je svolána odborná pracovní skupina ekologie a smogu Krizového štábu hl. m. Prahy.

Na území hl. m. Prahy se nacházejí zdroje znečišťování ovzduší, které mají v souladu s ust. § 10 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve svém povolení provozu stanoveny zvláštní podmínky provozu pro případ vyhlášení regulace. Těmito zdroji jsou: AGMA, a.s., Českomoravský cement a.s. (Cementárna Radotín), ZEVO Malešice, Kamenolomy ČR s.r.o. a Kámen Zbraslav, a.s. (znečištění PM10).