(Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Základní koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti ochrany ovzduší

Hlavním koncepčním dokumentem hl. m. Prahy v oblasti ochrany ovzduší je aktuálně PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ 2020+ AGLOMERACE PRAHA – CZ01 (podrobné informace o programu a jeho přípravě), který nahrazuje předchozí dokument Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01 ze dne 26.května 2016 (více informací o PZKO 2016)

PZKO 2020+ aglomerace Praha CZ01 je strategický dokument, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s hlavním městem Prahou na základě ustanovení § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Pracovní skupina, která byla Radou hlavního města Prahy jmenována za účelem implementace PZKO – Aglomerace Praha – CZ01 z roku 2016, bude kontinuálně pokračovat ve své dosavadní práci. Pracovní skupina bude průběžně monitorovat plnění jednotlivých dílčích opatření a aktivně podporovat jejich realizaci. Lze konstatovat, že realizace většiny původně stanovených opatření se realizuje.

Problematika ochrany ovzduší je dále zohledněna v základních strategických a programových dokumentech hl.m. Prahy - ve Strategickém plánu hl.m. Prahy, Plánu udržitelné mobility, Územní energetické koncepci hl. města Prahy, Adaptační strategie na změnu klimatu a Programovém prohlášení Rady hl.m. Prahy pro aktuální volební období


 

 


  • 13. října 2016
  • 13. října 2016
(průměr: 3.0; 67 hodnocení)
Vaše hodnocení: