Občanům je nově k dispozici ke stažení formulář, do kterého mohou nahlásit výskyt zápachu, pocházejícího výhradně ze zdrojů znečišťování ovzduší výrobního charakteru. Smyslem monitoringu je na základě četnosti výskytu zápachu identifikovat provozovny v Praze, které obtěžují zápachem místní obyvatele, a pokusit se společně s provozovatelem najít řešení pro jeho eliminaci či zmírnění.

Vyplněný formulář zasílejte prostřednictvím e-mailu: posta@praha.eu nebo datové schránky: IDDS 48ia97h
 
Žádáme občany, aby stížnosti na zápach činili výhradně touto formou, aby nedocházelo k duplicitě příchozích stížností a tím ke zkreslování dat.

Děkujeme Vám za spolupráci.