Existují 2 druhy smogu

Smog Londýnský – zimní, redukční smog

  • vzduch je obohacen zejména o zplodiny vzniklé spalováním fosilních paliv, jako jsou oxid siřičitý, oxidy dusíku a polétavý prach
  • vyskytuje se často v chladném období a při velmi špatných rozptylových podmínkách.
zimní smog, schema vzniku

Zdroj: infomet.cz

 

Smog Losangelský – letní, oxidační, fotochemický smog

  • vzduch, jehož součástí jsou převážně vysoké koncentrace přízemního ozonu, uhlovodíků, oxidy dusíku a uhlíku
  • vzniká působením slunečního záření na některé složky výfukových plynů
letní (fotochemický) smog, schema vzniku

Zdroj: Česká televize


Podrobnější informace naleznete na stránkách Státního zdravotního ústavu SZÚ: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/smogova-situace-co-muzeme-udelat