Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1455 ze dne 15. 7. 2019 schválila bezplatnou přepravu na území hl. m. Prahy provozovanou v rámci Pražské integrované dopravy (metro, tramvaje, autobusy včetně všech soukromých dopravců, přívozy, lanová dráha na Petřín) a ve vlacích objednaných hlavním městem Prahou ve dnech, kdy bude vyhlášena na území hl. m. Prahy "Smogová situace" při překročení některé z prahových hodnot sledovaných znečišťujících látek

V souladu s tarifem PID se jedná o bezplatnou přepravu pro cestující, kteří by jinak zaplatili jízdné pro jednotlivou jízdu. (Opatření se ale nevztahuje na držitele předplacených časových jízdenek, kterým tak nevznikne nárok na vrácení části jízdného.)

  • Jak se dozvím o bezplatné přepravě?
    Informace o vyhlášení „Smogové situace“ se bezprostředně objeví ve všech dostupných komunikačních kanálech, zejména na těch, které jsou spravované hl. m. Prahou. (webové stránky www.praha.eu, www.dpp.cz, www.chmu.cz, dopravní informační tabule, hlášení ve vozech a stanicích MHD)
     
  • Proč nedojde k vracení části jízdného u předplacených časových jízdenek?
    Předplatné jízdné je v Praze vysoce dotováno a celoročně je velmi nízké (přepočteno na celodenní jízdné). Z tohoto důvodu a nákladům na vrácení nevznikne držitelům předplacených časových jízdenek nárok na vrácení jízdného za dny trvání smogové situace.