Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

ARCHIV (žádosti evidované v předchozích letech): [ 2020 - 2. pol. | 2020 - 1. pol.2019 - 2. pol. | 2019 - 1. pol. | 2018 - 2. pol. | 2018 - 1. pol. | 2017 - 2. pol. | 2017 - 1. pol. | 2016 - 2.pol. | 2016 - 1.pol. | 2015 - 2.pol. | 2015 - 1.pol. | 2014 - 2.pol. | 2014 - 1.pol. | 2013 | 2012 ]

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2021 - 1. pololetí

(aktualizace k 2. 7. 2021):

Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Městská část Katastr. území Specifikace zdroje Výsledný dokument  SZn. (2021)
7.1.2021 ZIEGLER ZZ s.r.o. Výměna hořáků na kotlích v blokové kotelně Rohožník, Žlebská, Praha 9 Praha 21 Újezd nad Lesy 2x kotel ČKD Dukla PGW 100 o jednotkovém příkonu 3.19 kW změna povolení provozu 22095
8.1.2021 SUDOP PRAHA a.s. Závazné stanovisko k provedení stavby rec. Linky, na pozemcích 5018/5 a 5082, k. ú. Smíchov Praha 5 Smíchov mobilní recyklační linka závazné stanovisko 26859
11.1.2021 SITEZ s.r.o. Instalace KGJ do blokové kotelny VZB, K Výtopně 357, Praha 5 - Zbraslav. Praha 5 Zbraslav KGJ od výrobce GENTEC CHP s.r.o., o tepelném příkonu v palivu 2 275 kW a el. výkonu 999 kW. závazné stanovisko 38620
12.1.2021 CENTRA a.s. Náhradní zdroj elektrické energie v budově 466/40, Praha 2 Praha 21 Nové Město 1x dieselagregát Olympian GEP 150 Perkons o příkonu v palivu 312 kW povolení provozu 41734
15.1.2021 ABCD Studio s.r.o. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynových kotelen v zahradnictví a výukových sklenících v ČZU, Praha 6. Praha 6 Suchdol skleníky - 4 x závěsný, kondenzační po 111 kW a zahradnictví - 8 x záv., kondenzační po 111 kW. závazné stanovisko 62701
18.1.2021 B.B.D. s.r.o. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagregátu, Ústav totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2 Praha 3 Žižkov 1x dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 541 kW závazné stanovisko 65256
19.1.2021 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Plynová kotelna v Úpravně vody Podolí na adrese Podolská 17/15, Praha 4 Praha 4 Podolí 3x kotel MONOLITE 850GT o jednotkovém příkonu 788,5 kW a 1x kogenerační jednotka Patruus 263 o  příkonu 692 kW změna povolení provozu 72221
20.1.2021 TaK Architects s.r.o., Hollarovo náměstí 2275/2, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 28503864 STAROMĚSTSKÁ BRÁNA – Stavební úpravy objektu č. p. 43 v ulici Pařížská a jeho okolí - hotel Praha 1  Staré Město kotelna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 6  MW (3 x Viessmann typ Vitocrossal 300 o příkonu 1 400 kW  +  1 x parní kotel Viessmann typ Vitomax HS o příkonu 1 800 kW),
1 x dieselagregát CAT C18 o el. výkonu 660 kVA  (příkonu v palivu cca 1 307 kW)
závazné stanovisko 78637
21.1.2021 Galvanovna Hostivař s.r.o. Instalace galvanovny do stávající budovy v areálu Business Park U Továren 31, Praha 10 Praha 15 Hostivař chemické odmaštění, elektrolytické odmaštěné, dekap, pokovení, eloxování a stanování povlaků kovů a moření povolení provozu 84759
21.1.2021 Walter KPA a.s. Kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Park II, Radlická 354/107b, Praha 5 Praha 5 Radlice 2x plynový kotel Hoval UltraGas 700D o jednotkovém příkonu 660 kW a dieselagregát KJ Power Generator KJS236 o příkonu 570 kW povolení provozu 86483
24.1.2021 TJ Břevnov, z.s. Ohřívač vzduchu v Přetlakové hale Tomanova 2480/5, Praha 6 Praha 6 Břevnov 1x ohřívač vzduchu Jinova MTP 25-1000 o příkonu 306 kW povolení provozu 93884
25.1.2021 Pražská plynárenská Správa majetku, a.s. Výměna technologie v areálu Michle, budova č. 66, U Plynárny 500, Praha 4 Praha 4 Michle 3x kotel Ygnis Varmax 450 o jednotkovém příkonu 439 kW změna povolení provozu 96341
25.1.2021 Ing. Petr Vojkovský Rakonstrukce souboru objektů na adresách V Celnici 1040/5 a Na Poříčí 1040/10, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x plynový kondenzační kotel Hoval UltraGas 600D o jednotkovém tepelném příkonu 258 kW a záložní zdroj elektrické energie o tepelném příkonu v palivu 820 kW závazné stanovisko 95640
25.1.2021 Ing. Petr Vojkovský Gestin Centrum, Na Poříčí 1040/10, P1 Praha 1 Nové Město kotelna - 2x Hoval UltraGas, o t. příkonu 2x 258 kW dieselagregát - jm. tepelném příkonu 820 kW (výkon 400 kVA, 320 kW) závazné stanovisko 95640
27.1.2021 Ing. Jarmila Báčová, Ostrovského 253/3, Praha 5. Rekonstrukce budovy Na Příkopě 9 - 11, Praha 1. Praha 1 Staré Město výměna plynových kotlů za 2 x Vitocrossal 200, typ CM2C, celkový tep. příkon 340 kW závazné stanovisko 110105
1.2.2021 S&D Investment a.s. Vyvíječ páry ve výrobně mléčných výrobků na adrese Španielova 1378/52, Praha 6 Praha 6 Řepy 1x kotel BAHR'UNO 600 o výkonu 446,7 kW povolení provozu 136894
1.2.2021 Tomáš Sekanina, Terronská 19, Dejvice, 160 00 Praha 6 Revitalizace areálu Včela - objekt A - polyfunkční budova Praha 9 Vysočany 1x plynový dvojkotel o celkovám tepelném příkonu 462 kW a záložní zdorj (dieselagregát) CAT typ C13 o elektrickém výkonu 450 kVA (odpovídající tepelný příkon v palivu cca 969 kW) závazné stanovisko 135901
1.2.2021 TAMBURA a.s. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Poliklinika Drnovská, Ambulantní zdravotnické zařízení" Praha 6 Ruzyně Dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 630 kW závazné stanovisko 136626
4.2.2021 Praha West Investment v.o.s. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby čerpací stanice vrámci stavby "Rozšíření a rekonstrukce čerpací stanice PHM Globus" Praha 13 Třebonice 6 x nový oboustranný výdejní stojan Gilbarco SK 700 (3 x 4 produky, 3 x 5 produktů), 4 nádrže o celkovém objemu 320 m3 závazné stanovisko 152975
8.2.2021 Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 výměna kotlů v plynové kotelně školy na adrese Hloubětínská 700, Praha 9 Praha 9 Hloubětín 2x kondenzační plynový kotel Buderus Logano KB372-250 o jednotkovém příkonu 237,9 kW změna povolení provozu 163448
10.2.2021 Jan Franta, Břevnovská 485/16, 169 00 Praha 6. Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha 1. Praha 1 Nové Město plynové kotle 2x400 kW, Viessmann Vitocrossal 200 CM2 400. závazné stanovisko 177724
10.2.2021 FINEP CZ a.s. Umístění polyfunkčního souboru 5 domů "U staré cihelny" při ul. Malešická, Praha 3 Praha 3 Žižkov 5x plynová kotelna o celkovém příkonu 2790 kW závazné stanovisko 213225
11.2.2021 OMV Česká republika, s.r.o. Závazné stanovisko k provedení stavby čerpací stanice pohonných hmot v rámci stavby "ČS OMV, 2160 Praha Pankrác, ul. 5. května" Praha 4 Michle 4 x nový oboustranný výdejní stojan Gilbarco Veeder-Root SK 700-2, stávající nádrže o celkovém objemu 120 m3 závazné stanovisko 189408
15.2.2021 Stavební recyklace s.r.o. Mobilní recyklační linka na zpracování kamene a recyklaci stavebních odpadů Praha Praha drticí a třídicí zařízení změna povolení provozu 200234
16.2.2021 Svoboda Press s.r.o. Doplnění tiskařských strojů v tiskárně Sazečská 560/8, Praha 10 Praha 10 Malešice 1x rotační ofsetový stroj Lithoman IV 48M povolení provozu 206655
17.2.2021 Ing. Iveta Růžičková, Mejstříkova 614, Praha 4. Veřejná čerpací stanice PHM, k. ů. Slivenec Praha 5 Slivenec ČSPHM + CNG závazné stanovisko 213643
18.2.2021 JORDÁK s.r.o. Mobilní recyklační linka Praha Praha 1x čelisťový drtič Terex EvoQuip Bison 280 povolení provozu 223751
19.2.2021 Ťupová Ladislava Náhradní zdroj elektrické energie v areálu Ústavu dějin UK a Archivu UK, Plzeňská ul., Praha 5 Praha 5 Motol 1x dieselagregát o příkonu v palivu 1280 kW závazné stanovisko 236689
22.2.2021 Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. Snížení výkonu kotelny a zprovoznění míchačky benzinového roztoku v provozovně Švehlova 1900/3, Praha 10 Praha 10 Záběhlice 3x kotel o jednotkovém příkonu 9,8 kW a 1x míchačka benzinového roztoku změna povolení provozu 240249
24.2.2021 MAX engineering s.r.o. Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby plynové kotelny, Štěpánská 61, Praha 1 Praha 1 Nové Město 3x plynový kondenzační kotel o celkovém tepelném příkonu 2 427 kW závazné stanovisko 253741
24.2.2021 PAM uniservis, spo.l s r.o. Výměna hořáků, kotelna na adrese Švehlova 1391/32, Praha 10 Praha 10 Hostivař 2x plynový hořák WeishauptWM-G20 o tepelném příkonu 1320 kW změna povolení provozu 253148
25.2.2021 MO Ateliér s.r.o., Tyršova 1834/11, Nové Město, Praha 2 UV 955/2016/5  Energeticky úsporná opatření (EÚO) MZ ČR - výměna topného zdroje, Palackého nám 375/4, P2 Praha 2 Nové Město Demontáž stávajících kotlů a instalace dvojice plynových konden. kotlů, každý o tepelném příkonu 1,43 MW (při předpokládaném normovaném stupni využití 105 % a výkonu 1,5 MW) závazné stanovisko 49981
26.2.2021 PT Distribuční, s.r.o. Plynová kotelna, ul. Grafická, Praha 5, č.parc. 3097, k.ú. Smíchov Praha 5 Smíchov 2x plynový kondenzační kotel Viesmann Vitocrossal 200 o celkovém tepelném příkonu 762 kW povolení provozu 264403
1.3.2021 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod Čerpací stanice pohonných hmot, K Barrandovu 1136/6, Praha 5 (č. 283) Praha 5 Barrandov Instalace 4 nových výdejních stojanůGilbarco Veeder-ROOT změna povolení provozu 274953
1.3.2021 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod Čerpací stanice pohonných hmot, Bělohorská, Praha 6 (č.222) Praha 6 Břevnov Instalace 3 nových výdejních stojanůGilbarco Veeder-ROOT změna povolení provozu 274957
4.3.2021 We hate ironing, s.r.o. Změna provozovatele chemické čistírny oděvů v areálu Filadelfia,  Želetavská 1525/1, Praha 4 Praha 4 Michle 1x čisticí stroj Liberty 300 změna povolení provozu 291713
4.3.2021 Bres s.r.o., nám. Republiky 366/1, Husovice, 614 00 Brno, IČO 29220289 Navýšení výkonu BK 7; V Remízku 938/11, Praha 5, parc.č. 1798/85, 1798/104, k.ú. Hlubočepy Praha 5 Hlubočepy Demontáž kotlů K1-K3, instalace kotlů K6-K8, cílový  celkový instalovaný jm. tepelný příkon 19,914 MW závazné stanovisko 289801
5.3.2021 Národní divadlo, Ostrovní 225/1, Praha 1 Výměna kotlů v plynové kotelně v objektu Anenský areál, Anenské nám. 948/2, Praha 1 Praha 1 Staré Město Dvoukotlová jednotka Hoval Ultragas 2000D o celkovém tepelném příkonu 1854 kW změna povolení provozu 294367
5.3.2021 Strabag Property and Facility Services a.s. Kotelna Klimentská 1216/46, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2 teplovodní plynové kotle Viessmann RN 057 o celkovém tepelném příkonu 1 200 kW změna povolení provozu 294591
8.3.2021 REKU CONTROL s.r.o. kotelna Na Florenci 1420/3, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x kotel Buderus GE 434x o jednotkovém 225 kW povolení provozu 298956
9.3.2021 Ing. Jitka Sitárová, Mračnická 1054/2, 102 00 Praha 10. Modernizace areálu Hostivař a.s., část severozápad, U továren 770/1b, 102 00 Praha 10. Praha 10  Hostivař 4 x plyn. Kotel o celk. příkonu 436 kW + truhlárna závazné stanovisko 313710
9.3.2021 Česká pošta s.p. rekonstrukce kotelny Jindřišská 909/14, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x kotel Buderus Logano Plus SB 745-1200 o jednotkovém příkonu 1114 kW změna povolení provozu 313816
10.3.2021 JK Atelier, s.r.o., Kosatcová 1301/4, 106 00 Praha 10 Rekonstrukce kotelny a rozvodů ÚT V areálu Archeologického ústavu Praha, Letenská 122/6 a 123/4, Praha 1 Praha 1 Malá Strana 2x plynový kotel (modulová centrála) Modumax o příkonu 197 kW, celkový příkon 394 kW závazné stanovisko 320232
11.3.2021 SWECO Hydroprojekt a.s. Náhradní zdroje elektrické energie vodárenské čerpací stanice Bruska, Praha 6 Praha 6 Střešovice 1x dieselagregár o příkonu v palivu 1400 kW závazné stanovisko 326014
12.3.2021 SOLID správa nemovitostí Praha a.s. Kotelna Melantrichova 504/5, Praha 1 Praha 1 Staré Město 2x plynový kotel de Dietrich C630 o jm. tepelném příkonu 402 kW změna povolení provozu 331376
19.3.2021 Veolia Energie Praha a.s. Kotelna, obytný soubor Nové Chabry, č.parc. 1374/295, k.ú. Dolní Chabry Praha 14 Dolní Chabry 2x De Dietrich C 330 - 430 ECO povolení provozu 361214
22.3.2021 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 Výměna kotlů v kotelně školy Praha 2 Vinohrady 2x kotel Rendamax R40 EVO120 o jednotkovém příkonu 120 kW a 1x kotel Rendamax R40 EVO140 o 140 kW příkonu  změna povolení provozu 371996
22.3.2021 CZECH NEWS CENTER a.s. Výměna hořáku za nízkoemisní na kotli v kotelně Černokostelecká 613/145, Praha 10 Praha 10 Malešice plynový kotel PRIMATIK THP Ratíškovice 760 IN o tepelném výkonu 900 kW změna povolení provozu 378984
22.3.2021 Karel Štochl Závazné stanovisko k provedení stavby záložních zdrojů el. energie Praha 10 Vršovice 2x dieselagregát CAT C9 300E3 o tepelném příkonu 600 kW závazné stanovisko 374128
24.3.2021 Ing. Jaroslava Háková, Gallašova 578/1, Praha 6.  Výměna tepelného zdroje katusická č.p. 696, 695 a 694, Praha 19 - Kbely,  SŘ, Praha 19 Kbely Odpojení od CZT a instalace 3 x YGNIS VARMAX 450, celkem 1317 kW. závazné stanovisko 387828
25.3.2021 Urbia, s.r.o., Králodvorská 19, Praha 1 Záložní zdroje v rámci stavby "ROHAN CITY - sekce E", k.ú. Karlín Praha 8 Karlín 3x dieselagregát CAT C18, 2 700 kW STBY závazné stanovisko 358432
25.3.2021 Archteam s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno Rekonstrukce Nové scény Národního divadla a Provozní budovy B, č.p. 1435" Praha 1 Nové Město 3 x Hoval UltraGas 2000D - 3 x 1766 kW a 1 x Hoval UltraGas 800D - 707 kW + dieselagregát - 3113 kW. závazné stanovisko 393760
26.3.2021 Architektonický atelier Radana Hubičky, s.r.o. Palác Hybernia - Rekonstrukce historického objektu, nám. Republiky 037/3, Praha 1 -Nové Město - záložní zdroj Praha 1 Nové Město Záložní zdroj el. energie o tepelném příkonu 1 100 kW závazné stanovisko 395825
29.3.2021 ARCHINA Design s.r.o. CityPop Praha, objekt přechodného ubytování Legerova, Praha 2 Praha 2 Nové Město 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 100 o jednotkovém příkonu 220 kW, 1x náhradní zdroj elektrické energie dieselagregát Cummins C170D5 závazné stanovisko 414628
30.3.2021 Astrid Office s.r.o. náhradní zdroj elektrické energie v Astrid Centre Dělnická 9, Praha 7 Praha 7 Holešovice 1x dieselagregát Köhler SDMO J165k o příkonu v palivu 365 kW povolení provozu 412930
1.4.2021 Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 6 Náhradní zdroj el. energie, č.parc. 1807/1, k.ú. Ruzyně Praha 6 Ruzyně Dieselagregát o tepelném příkonu v palivu 1436 kW typ 2806A-E18TAG1A změna povolení provozu 430466
6.4.2021 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek výměna hořáků v kotelně Radlická 105, Praha 5 Praha 5 Radlice 2x kotel Viadrus G 500 o jednotkovém příkonu 473 kW změna povolení provozu 442463
8.4.2021 DD final s.r.o., Vyšehradská 320/49, P2 Office Europe Center lokalita Hagibor, p.p.č. 1336,…, k.ú. Vinohrady, P Praha 10 Strašnice 2x záložní zdroj el. energie = dva dieselagregáty o tepel. příkonu v palivu 746 kW (jeden z každého páru = prostorová rezerva) závazné stanovisko 454764
12.4.2021 VOŠZ a SZŠ Alšovo nábř. 6, Praha 1 Plynová kotelna, Duškova 1094/7, Praha 5 Praha 5 Smíchov 2x plynový kotel de Dietrich C 230-170 ECO o jm. tepelném příkonu 170 kW změna povolení provozu 465761
12.4.2021 VOŠZ a SZŠ Alšovo nábř. 6, Praha 1 Plynová kotelna, Alšovo nábř. 6, Praha 1 Praha 1 Staré Město 2x plynový kotel de Dietrich C 230-170 ECO o jm. tepelném příkonu 170 kW změna povolení provozu 465765
15.4.2021 Rtransfer Energy, a.s. Plynová kotelna rámci stavby "Zřízení plynové kotelny v objektu H50 v areálu Letov", parc. č. 543/52, k.ú. Letňany Praha 9 Letňany 3x plynový kotel Buderus Logano plus SB745-800 o celkovém tepelném příkonu 2 226 kW závazné stanovisko 515768
19.4.2021 Radana Šafránková, Alšova 801/18, 1251 01 Říčany, IČO 61844918 Polyfunkční objekt Centrum Komořany, Praha 12 - ÚŘ Praha 12 Modřany 2 x kondenzační kotel každý o příkonu 200 kW, celkový příkon 400 kW závazné stanovisko 517158
20.4.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Aktualizace provozního řádu čerpací stanice MOL Europark Štěrboholy, Praha 10 Praha 10 Štěrboholy změna počtu pistolí a změna produktů změna povolení provozu 526115
20.4.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Aktualizace provozního řádu čerpací stanice MOL Vídeňská, Praha 4 Praha 4 Kunratice přidání produktu do rezervní nádrže a změna výdejních pistolí změna povolení provozu 526133
21.4.2021 Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 Plynová kotelna, Valdštejnská 158/14, Praha 1, č.parc. 604/1, k.ú. Malá Strana Praha 1 Malá Strana Plynová kotelna o celkovém příkonu 382 kW změna povolení provozu 537963
22.4.2021 Ministerstvo obrany Plynová kotelna v kasárnách Dělostřelecká 121/30, Praha 6 Praha 6 Dejvice 2x kotel BK 4 o jednotkovém příkonu 3270 kW a 2x kotel BK 2,5 o jednotkovém příkonu 2030 kW povolení provozu 548455
23.4.2021 Bergasto a.s. Mobilní zařízení k úpravě odpadů Praha Praha drtič RM 100 GO! se závěsným třídičem RM MS105GO! povolení provozu 550488
26.4.2021 MUDr. Jana Hofmannová Plynová kotelna, U Prašné brány 1078/1, Praha 1, č.parc. 591, k.ú. Staré Město Praha 1 Staré Město Plynová kotelna o jm. tepelném příkonu 381 kW změna povolení provozu 563910
27.4.2021 Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby Výměna hořáků v kotelně Služeb 753/3 Praha 10 Strašnice 2x kotel Hoval THD-U500 o jednotkovém příkonu 403 kW změna povolení provozu 573154
29.4.2021 Svaz českých a moravských spotřebních družstev Výměna kotlů v kotelně U Rajské zahrady 1912/3, Praha 3 Praha 3 Žižkov 2x kotel Buderus KB372 - 200 H o jednotkovém příkonu 206 kW změna povolení provozu 591653
30.4.2021 ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod Instalace nových výdejních stojanů na čerpací stanici Benzina Suchdol Praha 6 Suchdol 2x výdejní stojan oboustranný multiproduktový Gilbarco Veeder-Root změna povolení provozu 593430
4.5.2021 PRO-ARK, s.r.o. Kotelna hotelu Quentin Křižovnická 14, Praha 1 - po rekonstrukci Praha 1 Staré Město 2x kotel Buderus Logano plus GB312 o jednotkovém příkonu 155 kW povolení provozu 614193
4.5.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Změna provozovatele čerpací stanice Evropská (out), Praha 6 Praha 6 Vokovice 3x výdejní stojan Gilbarco, Wayne Dresser SK 700 II změna povolení provozu 614821
4.5.2021 Univerzita Karlova v Praze náhradní zdroj elektrické energie pro Patologický ústav, U Nemocnice 5, Praha 2 Praha 2 Nové Město 1x dieselagregát engul 820DAEI 850 kVA/680 kW STBY povolení provozu 617709
5.5.2021 TTC TELEPORT, s.r.o. záložní zdroj elektrické energie pro datové centrum Sazečská 595/10, Praha 10 Praha 10 Malešice 4x motorgenerátor F.G.Wilson P1500P3/P1650E3 změna povolení provozu 621673
6.5.2021 BAUHAUS, k.s. pracoviště přířezu na prodejnách BAUHAUS Pankrác  Praha 4 Pankrác zpracování dřeva povolení provozu 623435
7.5.2021 Letiště Praha, a.s. Rozšíření ČOV a ČKV Jih - Letiště Ruzyně, 3. etapa Praha 6 Ruzyně čistírna odpadních vod a čistírna kontaminovaných vod povolení provozu 628816
7.5.2021 Hlavní město Praha Výměna technologie v plynové kotelně Trojická 437/20, Praha 2 Praha 2 Nové Město 2x kotel De Dietrich C 630-1300 o jednotkovém příkonu 610 kW a 1x kotel De Dietrich GT 306 Ex o příkonu 200 kW změna povolení provozu 628825
10.5.2021 Okresní soud Praha-západ Výměna technologie v plynové kotelně Karmelitská 377/19, Praha 1 Praha 1 Malá Strana 2x kotel De Dietrich MCA Pro 160 o jednotkovém příkonu 161,6 kW změna povolení provozu 642743
11.5.2021 BAUHAUS, k.s. Pracoviště přířezu na prodejnách BAUHAUS Dolní Chabry  Praha 8 Dolní Chabry zpracování dřeva povolení provozu 650263
13.5.2021 MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Zvýšení kapacity čerpací stanice Jeremiášova 1449/7, Praha 5 Praha 5 Stodůlky výměna skladovacích nádrží  změna povolení provozu 669379
14.5.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Výměna výdejních stojanů na čerpací stanici U Elektrárny, Praha 7 - Holešovice Praha 7 Holešovice 2x výdejní stojan oboustranný tříproduktový Gilbarco SK 700 II. změna povolení provozu 672479
14.5.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Výměna výdejních stojanů na čerpací stanici Novopacká 2464, Praha 9 - Horní Počernice Praha 20 Horní Počernice 4x výdejní stojan oboustranný čtyřproduktový Gilbarco SK 700 II. změna povolení provozu 672483
14.5.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Výměna výdejních stojanů na čerpací stanici Českobrodská, Praha 9 - Běchovice Praha 21 Běchovice 3x výdejní stojan oboustranný čtyřproduktový Gilbarco SK 700 II. změna povolení provozu 672486
14.5.2021 Cleangreen - Praha s.r.o. Rychločistírna v OC Bořislavka, Evropská, Praha 6 Praha 6 Vokovice čisticí stroj Renzacci Nebula 35 Multisolvent povolení provozu 673615
18.5.2021 Czech Airlines Technics, s.r.o. Odmašťování na volných plochách v hangáru F a hangáru S a v prostoru motorárny letiště Praha Praha 6 Ruzyně rozšíření ploch odmaťoven změna povolení provozu 702567
18.5.2021 Státní pokladna centrum sdílených služeb, s.p. Náhradní zdroj elektrické energie na Vápence 915/14, Praha 3 Praha 3 Žižkov 2x dieselagregát Caterpilar CAT 3516B-HD o jednotkovém příkonu 5250 kW povolení provozu 703970
18.5.2021 Ministerstvo obrany Kotelna v kasárnách Prokopa Holého, pohořelec 121/21, Praha 6 Praha 6 Hradčany 6x kotel WOLF MK 1-110 o jednotkovém příkonu 140 kW povolení provozu 704092
20.5.2021 V Invest Development s.r.o., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, IČO 06593739 Jinonice Court - IV. Etapa - polyfunkční dům, umístění a provedení stavby, plynová kotelna  Praha 5 Jinonice 2 x Hoval UltraGas, každý o příkonu 330 kW, celkový příkon 660 kW závazné stanovisko 718804
24.5.2021 Gardavský Pavel Třídicí linka Praha   třídicí linka povolení provozu 736071
25.5.2021 Šimon & Šípek s.r.o. Rozšíření technologie krematoria zvířat Běchovice Praha 9 Běchovice 1x kremační pec k výhradnímu spalování zvířecích těl změna povolení provozu 742984
25.5.2021 Ing. arch. Pavla Bumbálková CPI Office Park Klíčov,  Čakovická, Letňanská, Kbelská, Praha 9 Praha 9 Vysočany dieselagregáty a dieselové čerpadlo závazné stanovisko 741933
26.5.2021 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Výměna technologie včetně výměny kotlů v kotelně Růžová 943/6, Praha 1 Praha 1 Nové Město 3x kotel Viessmann Paromat Triplex RN 072 o jednotkovém příkonu 790 kW, nově ofsetový stroj KBA Rapida 106-5, digitální tiskový stroj TN MINOLTA změna povolení provozu 753265
26.5.2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Obměna technologie lakovny Opravárenského závodu Metro, Sazečská 3, Praha 10 - Hostivař Praha 10 Hostivař obměna technologie lakovny změna povolení provozu 755210
27.5.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Výměna čerpacích stojanů na čerpací stanici Bohdalec II., nad Vršovskou horou, Praha 10 Praha 10 Michle 4x výdejní stojan Gilbarco SK 700 II. změna povolení provozu 763853
28.5.2021 Městská část Praha 12 Plynová kotelna v budově Nové radnice Prahy 12, ul. Generála Šišky, Praha 4 Praha 4 Modřany 2x kotel Hoval UltraGas 1000D o jednotkovém příkonu 471 kW povolení provozu 766456
28.5.2021 TaK Architects s.r.o., Hollarovo náměstí 2275/2, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 28503864 Dostavba OD Bílá Labuť, Výměna kotlů - celkový příkon kotelny je 3 788 Kw Praha 1 Nové Město 2 x Hoval MAX 3 na ELTO, každý o příkonu 1894 kW závazné stanovisko 766768
31.5.2021 Immobiliengesellschaft Ost Hägle spol. s r.o. Plynová kotelna administrativní budovy Jugoslávská 1, Praha 2 Praha 2 Nové Město výměna plynového ohřívače vody za Quantum Q7-75-NRRS C o příkonu 22,6 kW změna povolení provozu 773478
2.6.2021 Huhtamaki Flexible Packaging Czech a.s. Doplnění tiskařského stroje a jiné technologie v tiskárně, U Elektry 838/2d, Praha 9 Praha 9 Hloubětín 1x ofset s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel do 15 t za rok závazné stanovisko 793027
8.6.2021 Institut klinické a experimentální medicíny Energocentrum IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč Praha 4 Krč 2x motorgenerátor GEPR 1000, version PRONIX o jednotkovém příkonu 2,07 MW povolení provozu 823195
8.6.2021 URBIA, s.r.o., se sídlem Králodvorská 16/1081, P. O. BOX 656, 111 21 Praha 1, IČO 49687514 Geone Marina Project Praha 7 Holešovice 3x dieselagregát o el. výkonu 220 kVA (odpovídající tepelný příkon v palivu cca 496 kW) a 1x dieselagregát o el. výkonu 450 kVA (příkon v palivu cca 969 kW) závazné stanovisko 822620
11.6.2021 KOMTERM energy, s.r.o. plynová kotelna Mirotická 965, Praha 4 - Lhotka Praha 4 Lhotka 2x kotel Hoval UltraGas 720 o jednotkovém výkonu 720 kW povolení provozu 843688
14.6.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Výměna čerpacích stojanů na čerpací stanici ul. Ruská, Praha 10 Praha 10 Vinohrady 2x výdejní stojan Gilbarco SK 700 II. změna povolení provozu 859953
17.6.2021 RENTAL CZ s.r.o. Elektrocentrály pro OC DBK Budějovická, ul. Antala Staška, Praha 4 Praha 4 Krč 2x dieselagregát Cummins o jednotkovém příkonu 536 kW povolení provozu 886915
18.6.2021 Zeppelin CZ s.r.o. Rozšíření technologického parku Praha   1x čelisťový drtič McCloskey J40v2 změna povolení provozu 899179
18.6.2021 Ing. Vladimír Malý, Pod Hájkem 2203/3, 180 00 Praha 8 Rezidence Centrum Radotín II, Polyfunkční dům včetně potřených SO, Praha 16. Praha 16 Radotín 1 x De dietrich C640-860 Diematic Evolution o výkonu 849 kW. závazné stanovisko 888984
21.6.2021 ČVUT Praha Plynová kotelna, Břehová 78/7, Praha 1 Praha 1 Staré Město 2x kotel Thyssen Henschel 2500 o celkovém příkonu 3 660 kW povolení provozu 900122
21.6.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Čerpací stanice, Strakonická 1353/3, Praha 5 Praha 5 Smíchov 3 skladovací nádrže, změna v uskladnění pohoných hmot změna povolení provozu 901477
24.6.2021 Blanik Aircraft CZ s.r.o. lakovna v areálu Letov, Beranových 65, Praha 9 Praha 9 Letňany lakovací a sušicí kabina, plynové hořáky Riello Gulliver BS4 povolení provozu 932911
29.6.2021 PROPERTY Klárov a.s. Záložní zdroj el. energie, Pod Bruskou 132/2, Praha 1 Praha 1 Hradčany 1x dieselagregát CAT C 3 o tepelném příkonu v palivu 835 kW povolení provozu 956754
29.6.2021 Urbia, s.r.o., Králodvorská 19, Praha 1 Záložní zdroj v objektu SO15A, ul. Lisabonská, parc.č. 3343/90, 3343/49, k.ú. Libeň Praha 9 Libeň dieselagregát 500 kVA/400 kW, o tepelném příkonu 1 037 kW  povolení provozu 957476
29.6.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Výměna výdejních stojanů na čerpací stanici Černokostelecká I Praha 10 Malešice 2x výdejní stojan Gilbarco SK 700 II. změna povolení provozu 959341
  • 24. ledna 2019
(průměr: 2.93; 318 hodnocení)
Vaše hodnocení: