Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

ARCHIV (žádosti evidované v předchozích letech): [ 2020 - 2. pol. | 2020 - 1. pol.2019 - 2. pol. | 2019 - 1. pol. | 2018 - 2. pol. | 2018 - 1. pol. | 2017 - 2. pol. | 2017 - 1. pol. | 2016 - 2.pol. | 2016 - 1.pol. | 2015 - 2.pol. | 2015 - 1.pol. | 2014 - 2.pol. | 2014 - 1.pol. | 2013 | 2012 ]

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2021 - 2. pololetí

(aktualizace k 1. 10. 2021):

2021 - 1. pololetí

Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Městská část Katastr. Území Specifikace zdroje Výsledný dokument  SZn. (2021)
2.7.2021 Ing. Ladislav Jůna Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny v rámci akce "Domov pro seniory Ďáblice, Rekonstrukce kotelny II. kategorie" Praha 8 Kobylisy 2 x Hoval ultraGas 2-400 o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu 385 kW závazné stanovisko 983482
12.7.2021 Urbia, s.r.o., Králodvorská 16, P-1. Administrativní budova Českomoravská, Praha 9. Praha 9 Vysočany 1 x DA aksa AP 165 o tepelném příkonu v palivu 334 kW,  závazné stanovisko 1014709
20.7.2021 VANGUARD Prague a.s. Závazné stanovisko k provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "VANGUARD XS - administrativní budova - 1. etapa - spodní stavba administrativní budovy" Praha 12 Modřany 1 x DA o tepelném příkonu v palivu 440 kW Závazné stanovisko 1080306
26.7.2021 Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 00216208 "RUK SBZ - PD výměny záložního zdroje Karolinum"; Ovocný trh 541/3, Praha 1, p.p.č. 568, k.ú. Staré Město Praha 1 Staré Město Výměna DA, nově o jm. tepelném příkonu v palivu 1790 kW (výkon 850 kVA/ 680 kW) závazné stanovisko 978386
27.7.2021 A+ Generation s.r.o. Instalace kogenerační jednotky do kotelny Háje, Květnového vítězství 1000/81, Praha 4 Praha 4 Háje 1x kogenerační jednotka GENTEC, KE-MNG 200 eco o příkonu 342 kW povolení provozu 1127041
29.7.2021 ACTHERM Praha spol. s r.o. Plynová kotelna Domova pro seniory Malešice, Rektorská 577/5, Praha 10 Praha 10 Malešice 4x kotel De Dietrich C 630-1140 eco o jednotkovém příkonu 570 kW povolení provozu 1145768
3.8.2021 Eco Systems Recycling s.r.o. Mobilní recyklační linka Praha   Mobilní drticí zařízení REMAX 300 povolení provozu 1168900
3.8.2021 Nový Golf a.s. Přístavba budovy G hotelu Golf, Plzeňská 103/215c, Praha 5 Praha 5 Motol 4x plynový kondenzační kotel o celkovém tepelném příkonu 412 kW závazné stanovisko 1166894
4.8.2021 Z-Group a.s. Plynová kotelna Opletalova 958/27, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x plynový kotel Viessmann o celkovém tepelném příkonu 428 KW povolení provozu 1177475
5.8.2021 Malý Vladimír Ing. Novostavba admin. budovy Main Point Karlín, Pobřežní ul. Praha 8 Karlín Praha 8 Karlín 2x plynový kotel R 3607 EVO, 1x plynový kotel R 604 EVO o celkovém tepelném příkonu 2809 kW, 1x DA CAT C18 o tepelném příkonu v palivu 1800 kW a 1x DA CAT C32 tepelném příkonu v palivu 2432 kW  závazné stanovisko 1136397
9.8.2021 ra15 a.s., Nádražní 1272/15, Praha 5. revitalizace areálu ZSMV Veleslavín, José Martího 385/11, Praha 6. Praha 6 Veleslavín lakovna, ČSPHM, 3 x záložní zdroj závazné stanovisko 1207390
13.8.2021 Zentiva, k.s. Granulační linka GL 8, Farmablok SO 202, U Kabelovny 130/22, Praha 10 Praha 10 Dolní Měcholupy granulační linka GL 8 povolení provozu 1229405
16.8.2021 PALATA - Domov pro zrakově postižené Plynová kotelna Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha 5 Praha 5 Smíchov 2x plynový kondezační kotel výrobce De Dietrich C610-860 Eco povolení provozu 1251615
19.8.2021 FRISCHBETON, s.r.o. Betonárna a kotelna Nádražní 294/7, Praha 5 - Smíchov Praha 5 Smíchov betonárna Kaiser 2,25 a kontejnerová kotelna Viessmann Vitoplex 100 LS typ SXD spalující LTO o příkonu 900 kW povolení provozu 1280458
23.8.2021 Domanský s.r.o. Výměna technologie lakovny Českobrodská 566, Praha 9 Praha 14 Kyje kombinovaná stříkací a sušicí kabina Rowley Aero Maxi změna povolení provozu 1305773
26.8.2021 RNDr. Naděžda Kopecká Stavební úpravy objektu Vista House, Na Pankráci 1618/30, Praha 4. Praha 4. Nusle 2 x plynový kotel Rendamax R607 EVO o jmenovitém tepelném příkonu jednoho kotle 495 kW. závazné stanovisko 1334616
1.9.2021 ŽSD a.s. Mobilní recyklační linka stavebních a demoličních odpadů Praha   drticí jednotky SBD REMAX 1011-E/D-B, FINLAY J - 1170, FINLAY I-1310 rs, FINLAY C-1540 RS, METSO LT 106 a třídicí jednotky POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400, FINLAY 883 RECLAIMER, EXPLORER 1500 povolení provozu 1372452
1.9.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Čerpací stanice MOL 051 Praha 3 - U Nákladového nádraží Praha 3 Žižkov 3x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. jednostranný jednoproduktový změna povolení provozu 1372498
1.9.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Čerpací stanice MOL 691 Praha 6 - Evropská in Praha 6 Liboc 3x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. Oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. oboustranný dvouproduktový změna povolení provozu 1372504
1.9.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Čerpací stanice MOL 677 Praha 10 - Švehlova Praha 10 Záběhlice 3x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. Oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. oboustranný dvouproduktový změna povolení provozu 1372492
3.9.2021 CENTRA a.s., Na Zatlance 1350/13, P(5) Závazné stanovisko k provedení stvby plynové kotelny v rámci stavby "Výměna kotlů Krškova 807, 150 00 Praha 5" Praha 5 Hlubočepy max. 4 plynové kondenzačné kotle o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 580 kW závazné stanovisko 1378913
9.9.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Čerpací stanice MOL 682 Praha 4 - K Sídlišti Praha 4 Podolí 2x výdejní stojan Gilbarco SK 700 multiprodukt jednostranný, tříproduktový změna povolení provozu 1426500
16.9.2021 ATALIAN CZ s.r.o. Plynová kotelna České spořitelny, a.s., Anglická 136/22, Praha 2 Praha 2 Vinohrady 5x plynový kondenzační kotel Vaillant VU INT 1206/5-5 R4 o jednotkovém příkonu 114,3 kW povolení provozu 1463832
16.9.2021 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Plynová kotelna Mikulandská 134/5, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x kotel Baxi Power HT 1.250 o jednotkovém příkonu 240 kW povolení provozu 1463806
17.9.2021 ESTE Design + Consulting s.r.o., Pekařská 695, Praha 5. Umístění a stavba záložníhho zdroje na PČOV Uhříněves - Dubeč. Praha 22 Dubeč 1 x záložní zudroj - dieselagregát GP220 o jmenovitém tepelném příkonu 421 kW. závazné stanovisko 1466336
17.9.2021 FURE, s.r.o. Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelna a záložního zdroje el. energie v rámci stavby " Administrativní objekt -  Pernerova - Šaldova" Praha 8 Karlín, Žižkov 2 x plynový kotel á 250 kW, 1 x dieselagregát o el. výkonu 550 kVA a odpovídajícím tepelném příkonu v palivu 1 350 kW závazné stanovisko 1480059
21.9.2021 Ing. arch. Michal Lakomý, Prokofjevova 793/4, P-12. Stavební úpravy hotelu Meteor Plaza, Hybernská 6/999, Praha 1. Praha 1 Nové Město plynová kotelna 2 x 225 kW. závazné stanovisko 1491316
22.9.2021 Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace Plynová kotelna Šimanovská 16, Praha 9 Praha 9 Kyje 2x plynový kondenzační kotel Varmax o jednotkovém výkonu 236 kW povolení provozu 1503282
22.9.2021 Mgr. Karel Štochl Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny a záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Stavební úpravy, změna funkčního využití a přístavba OD Máj" - ZSPD 01 Praha 1 Nové Město 3 x plynový kondenzační kotle Wolf MGK 2 o jmenovitých tepelných příkonech 710 kW, 710 kW a 594 kW, 1 x zážní zdroj el. energie o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 400 kW (GALAXY - P650 GX) závazné stanovisko 1503918
  • 24. ledna 2019
(průměr: 2.92; 319 hodnocení)
Vaše hodnocení: