Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

ARCHIV (žádosti evidované v předchozích letech): [ 2020 - 2. pol. | 2020 - 1. pol.2019 - 2. pol. | 2019 - 1. pol. | 2018 - 2. pol. | 2018 - 1. pol. | 2017 - 2. pol. | 2017 - 1. pol. | 2016 - 2.pol. | 2016 - 1.pol. | 2015 - 2.pol. | 2015 - 1.pol. | 2014 - 2.pol. | 2014 - 1.pol. | 2013 | 2012 ]

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2021 - 2. pololetí

(aktualizace k 4. 1. 2022):

2021 - 1. pololetí

Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Městská část Katastr. území Specifikace zdroje Výsledný dokument  SZn. (2021)
2.7.2021 Ing. Ladislav Jůna Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny v rámci akce "Domov pro seniory Ďáblice, Rekonstrukce kotelny II. kategorie" Praha 8 Kobylisy 2 x Hoval ultraGas 2-400 o jednotkovém jmenovitém tepelném příkonu 385 kW závazné stanovisko 983 482
12.7.2021 Urbia, s.r.o., Králodvorská 16, P-1. Administrativní budova Českomoravská, Praha 9. Praha 9 Vysočany 1 x DA aksa AP 165 o tepelném příkonu v palivu 334 kW,  závazné stanovisko 1 014 709
20.7.2021 VANGUARD Prague a.s. Závazné stanovisko k provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "VANGUARD XS - administrativní budova - 1. etapa - spodní stavba administrativní budovy" Praha 12 Modřany 1 x DA o tepelném příkonu v palivu 440 kW Závazné stanovisko 1 080 306
26.7.2021 Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 00216208 "RUK SBZ - PD výměny záložního zdroje Karolinum"; Ovocný trh 541/3, Praha 1, p.p.č. 568, k.ú. Staré Město Praha 1 Staré Město Výměna DA, nově o jm. tepelném příkonu v palivu 1790 kW (výkon 850 kVA/ 680 kW) závazné stanovisko 978 386
26.7.2021 URBIA, s.r.o. Kotelna, betonárna,  v rámci akce "Smíchov City - sever - 1. etapa, I. etapa - zařízení staveniště, k.ú. Smíchov" Praha 5 Smíchov Příprava stavebních hmot - horizontální betonárna KAISER 2.25, kontejnerová kotelna na ELTO vybavená kotlem Viesmann Vitoplex 100 LS o jm. tepelném příkonu 947 kW závazné stanovisko 1 115 251
27.7.2021 A+ Generation s.r.o. Instalace kogenerační jednotky do kotelny Háje, Květnového vítězství 1000/81, Praha 4 Praha 4 Háje 1x kogenerační jednotka GENTEC, KE-MNG 200 eco o příkonu 342 kW povolení provozu 1 127 041
29.7.2021 ACTHERM Praha spol. s r.o. Plynová kotelna Domova pro seniory Malešice, Rektorská 577/5, Praha 10 Praha 10 Malešice 4x kotel De Dietrich C 630-1140 eco o jednotkovém příkonu 570 kW povolení provozu 1 145 768
3.8.2021 Eco Systems Recycling s.r.o. Mobilní recyklační linka Praha   Mobilní drticí zařízení REMAX 300 povolení provozu 1 168 900
3.8.2021 Nový Golf a.s. Přístavba budovy G hotelu Golf, Plzeňská 103/215c, Praha 5 Praha 5 Motol 4x plynový kondenzační kotel o celkovém tepelném příkonu 412 kW závazné stanovisko 1 166 894
4.8.2021 Z-Group a.s. Plynová kotelna Opletalova 958/27, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x plynový kotel Viessmann o celkovém tepelném příkonu 428 KW povolení provozu 1 177 475
5.8.2021 Malý Vladimír Ing. Novostavba admin. budovy Main Point Karlín, Pobřežní ul. Praha 8 Karlín Praha 8 Karlín 2x plynový kotel R 3607 EVO, 1x plynový kotel R 604 EVO o celkovém tepelném příkonu 2809 kW, 1x DA CAT C18 o tepelném příkonu v palivu 1800 kW a 1x DA CAT C32 tepelném příkonu v palivu 2432 kW  závazné stanovisko 1 136 397
5.8.2021 OWO.CZ s.r.o., Davídkova 675/76, P8 Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140; Praha 11, parc. č. 2031/45, 2031/285, 2031/283, k.ú. Chodov Praha 11 Chodov 1x dieselagregát Kohler SDMO D275 o tepelném příkonu v palivu 564 kW závazné stanovisko 1 188 768
9.8.2021 ra15 a.s., Nádražní 1272/15, Praha 5. revitalizace areálu ZSMV Veleslavín, José Martího 385/11, Praha 6. Praha 6 Veleslavín lakovna, ČSPHM, 3 x záložní zdroj závazné stanovisko 1 207 390
13.8.2021 Zentiva, k.s. Granulační linka GL 8, Farmablok SO 202, U Kabelovny 130/22, Praha 10 Praha 10 Dolní Měcholupy granulační linka GL 8 povolení provozu 1 229 405
16.8.2021 PALATA - Domov pro zrakově postižené Plynová kotelna Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha 5 Praha 5 Smíchov 2x plynový kondezační kotel výrobce De Dietrich C610-860 Eco povolení provozu 1 251 615
16.8.2021 Ťupová Ladislava Závazné stanovisko k umístění dieselagregátu, José Martího 269/31, Praha 6 Praha 6 Veleslavín 1x dieselagregát 800 kW, el. výkon 400 kVA závazné stanovisko 1 249 523
19.8.2021 FRISCHBETON, s.r.o. Betonárna a kotelna Nádražní 294/7, Praha 5 - Smíchov Praha 5 Smíchov betonárna Kaiser 2,25 a kontejnerová kotelna Viessmann Vitoplex 100 LS typ SXD spalující LTO o příkonu 900 kW povolení provozu 1 280 458
23.8.2021 Domanský s.r.o. Výměna technologie lakovny Českobrodská 566, Praha 9 Praha 14 Kyje kombinovaná stříkací a sušicí kabina Rowley Aero Maxi změna povolení provozu 1 305 773
26.8.2021 Rusina Frei, s.ro.  Dostavba Základní školy a Gymnázia Trojská 211/110, kú Troja  Praha 7 Troja 2x plynový kotel o jednotkovém příkonu 213,6 kW závazné stanovisko 1 323 289
26.8.2021 RNDr. Naděžda Kopecká Stavební úpravy objektu Vista House, Na Pankráci 1618/30, Praha 4. Praha 4. Nusle 2 x plynový kotel Rendamax R607 EVO o jmenovitém tepelném příkonu jednoho kotle 495 kW. závazné stanovisko 1 334 616
1.9.2021 ŽSD a.s. Mobilní recyklační linka stavebních a demoličních odpadů Praha   drticí jednotky SBD REMAX 1011-E/D-B, FINLAY J - 1170, FINLAY I-1310 rs, FINLAY C-1540 RS, METSO LT 106 a třídicí jednotky POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400, FINLAY 883 RECLAIMER, EXPLORER 1500 povolení provozu 1 372 452
1.9.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Čerpací stanice MOL 051 Praha 3 - U Nákladového nádraží Praha 3 Žižkov 3x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. jednostranný jednoproduktový změna povolení provozu 1 372 498
1.9.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Čerpací stanice MOL 691 Praha 6 - Evropská in Praha 6 Liboc 3x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. Oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. oboustranný dvouproduktový změna povolení provozu 1 372 504
1.9.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Čerpací stanice MOL 677 Praha 10 - Švehlova Praha 10 Záběhlice 3x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. Oboustranný čtyřproduktový a 1x výdejní stojan GILBARCO SK 700 II. oboustranný dvouproduktový změna povolení provozu 1 372 492
3.9.2021 CENTRA a.s., Na Zatlance 1350/13, P(5) Závazné stanovisko k provedení stvby plynové kotelny v rámci stavby "Výměna kotlů Krškova 807, 150 00 Praha 5" Praha 5 Hlubočepy max. 4 plynové kondenzačné kotle o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 580 kW závazné stanovisko 1 378 913
9.9.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Čerpací stanice MOL 682 Praha 4 - K Sídlišti Praha 4 Podolí 2x výdejní stojan Gilbarco SK 700 multiprodukt jednostranný, tříproduktový změna povolení provozu 1 426 500
16.9.2021 ATALIAN CZ s.r.o. Plynová kotelna České spořitelny, a.s., Anglická 136/22, Praha 2 Praha 2 Vinohrady 5x plynový kondenzační kotel Vaillant VU INT 1206/5-5 R4 o jednotkovém příkonu 114,3 kW povolení provozu 1 463 832
16.9.2021 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Plynová kotelna Mikulandská 134/5, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x kotel Baxi Power HT 1.250 o jednotkovém příkonu 240 kW povolení provozu 1 463 806
17.9.2021 ESTE Design + Consulting s.r.o., Pekařská 695, Praha 5. Umístění a stavba záložníhho zdroje na PČOV Uhříněves - Dubeč. Praha 22 Dubeč 1 x záložní zudroj - dieselagregát GP220 o jmenovitém tepelném příkonu 421 kW. závazné stanovisko 1 466 336
17.9.2021 FURE, s.r.o. Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelna a záložního zdroje el. energie v rámci stavby " Administrativní objekt -  Pernerova - Šaldova" Praha 8 Karlín, Žižkov 2 x plynový kotel á 250 kW, 1 x dieselagregát o el. výkonu 550 kVA a odpovídajícím tepelném příkonu v palivu 1 350 kW závazné stanovisko 1 480 059
17.9.2021 ESTE Design + Consulting s.r.o., Pekařská 695, Praha 5. Umístění a stavba záložníhho zdroje na PČOV Královice Praha - Královice Královice 1 x dieselagregát Green Power GP145 o jmenovitém příkonu v palivu 308 kW ( el. výkon 150 kVA) závazné stanovisko 1 466 513
17.9.2021 ESTE Design + Consulting s.r.o., Pekařská 695, Praha 5. Umístění a stavba záložníhho zdroje na PČOV Kolovraty Praha 22 Kolovraty 1 x dieselagregát Green Power GP145 o jmenovitém příkonu v palivu 308 kW ( el. výkon 150 kVA) závazné stanovisko 1 466 343
17.9.2021 ESTE Design + Consulting s.r.o., Pekařská 695, Praha 5. Umístění a stavba záložního zdroje na PČOV Klánovice. Praha 21 Klánovice 1 x dieselagregát Green Power GP145 o jmenovitém příkonu v palivu 308 kW ( el. výkon 150 kVA) závazné stanovisko 1 466 258
21.9.2021 Ing. arch. Michal Lakomý, Prokofjevova 793/4, P-12. Stavební úpravy hotelu Meteor Plaza, Hybernská 6/999, Praha 1. Praha 1 Nové Město plynová kotelna 2 x 225 kW. závazné stanovisko 1 491 316
22.9.2021 Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace Plynová kotelna Šimanovská 16, Praha 9 Praha 9 Kyje 2x plynový kondenzační kotel Varmax o jednotkovém výkonu 236 kW povolení provozu 1 503 282
22.9.2021 Mgr. Karel Štochl Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny a záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Stavební úpravy, změna funkčního využití a přístavba OD Máj" - ZSPD 01 Praha 1 Nové Město 3 x plynový kondenzační kotle Wolf MGK 2 o jmenovitých tepelných příkonech 710 kW, 710 kW a 594 kW, 1 x zážní zdroj el. energie o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 400 kW (GALAXY - P650 GX) závazné stanovisko 1 503 918
29.9.2021 FINEP CZ a.s. Provedení stavby dieselagregátů, ul. Chilská, Praha 11 Praha 11 Chodov 2x dieselagregát o předpokládaném tepelném příkonu v palivu 1 650 kW; 1x dieselagregát o předpokládaném tepelném příkonu v palivu 1 760 kW; 1x dieselagregát o předpokládaném tepelném příkonu v palivu 1 420 kW   závazné stanovisko 1 536 771
30.9.2021 České radiokomunikace a.s. Náhradní zdroj elektrické energie, Mahlerovy sady, Praha3 Praha 3 Žižkov 1x dieselagregát VISA P805B o příkonu v palivu 1940 kW povolení provozu 1 547 557
7.10.2021 Ladislava Ťupová, Stříbrského 685/10, Háje, 149 00 Praha 4, IČO 69807256 Závazné stanovisko k provedení stavby dvou vyjmenovaných stacionárních zdrojů - plynové kotelny a dieselagregátu - Kampus Albertov - Biocentrum Praha 2 Nové Město plynová kotelna o příkonu 2 451 kW( 3 x kotel o příkonu 847 kW) + dieselagregát o výkonu 3 200 kW ( 2 x 1 600 kW) závazné stanovisko 1 590 509
11.10.2021 Svoboda Press s.r.o. Ukončení provozu stroje Rotoman 50 Praha 10 Malešice demontáž stroje Man Roland Rotoman 50 změna povolení provozu 1 607 919
13.10.2021 PETRONAL s.r.o. Čerpací stanice Podleská 1544/7c, Praha 10 Praha 10 Uhříněves 2x výdejní stojan Benč BMP2036 oboustranný tříprokuktový a 1x Benč BMP oboustranný jednoproduktový změna povolení provozu 1 629 787
13.10.2021 Ing. arch. Vít Svoboda, Gerstnerova 5/658, Praha 7. mobilní kotelna v areálu ČZU Praha Suchdol Praha 6 Suchdol umístění a st. mobilní olejové kotelny o příkonu 1 0000 kW pro dočasný provoz 2021/2022 a 2022/2023. závazné stanovisko 1 631 260
13.10.2021 ATELIER SLAVÍČEK ARCHITEKT s.r.o. Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska v Železnobrodské ulici v Praze 9 Praha 9 Kbely 2x kotel Hamworthy Varblok ModuMax 200/600c o jednotkovém příkonu 195,6 kW závazné stanovisko 1 631 773
15.10.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Čerpací stanice Černokostelecká I. Praha 10 Malešice 2x výdejní stojan WAYNE DRESSER oboustranný dvouproduktový změna povolení provozu 1 645 218
15.10.2021 MOL Česká republika, s.r.o. Čerpací stanice Vídeňská Praha 4 Kunratice 2x výdejní stojan Gilbarco SK 700 II. oboustranný čtyřproduktový a 1x  Gilbarco SK 700 II. oboustranný jednoproduktový změna povolení provozu 1 645 244
15.10.2021 RotaGroup a.s., Na nivách 956/2, P4, IČO 27967344 Betonárna ZAPA Praha Kačerov – Modernizace betonárny (výměna technologie) Praha 4 Michle betonárna výrobce MERKO CZ, a.s., typ HBS 3D s míchačkou BHS 3,0 DKXS závazné stanovisko 1 646 134
20.10.2021 Phoenix lékárenský velkoobchod s.r.o. instalace dieselagregátu K Pérovně 945/7, Praha 10 Praha 10 Hostivař 1x dieselagregát AJ-S 1250 o příkonu v palivu 2211 kW, dieselové čerpadlo v rámci SHZ typ JU6H - UF 94 o příkonu v palivu 961 kW povolení provozu 1 687 284
20.10.2021 AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ Vestavba areálové čerpací stanice pohonných hmot, Pod Paťankou 217/1, Praha 6 Praha 6 Dejvice 1x nadzemní doukomorová nádrž na pohonné  hmoty a 1x jednostranný výdejní stojan ADAST Major V-line 4602 povolení provozu 1 697 229
20.10.2021 Finep Hloubětín a.s., Havlíčkova 1, Praha 1. Nová Elektra - Poděbradská Praha 9 Hloubětín, Vysočany 3 x záložní zdroj o el. výkonech 500 kVA, 500 kVA a 170 kVA závazné stanovisko 1 688 089
22.10.2021 Ministerstvo obrany Kotelna v Památníku odboje při Vojenském historickém ústavu, U Památníku 1600/2, Praha 3 Praha 3 Žižkov 2x kotel UltraGas o jednotkovém výkonu 524 kW povolení provozu 1 704 156
22.10.2021 Ministerstvo obrany, agentura hospodaření s nemovitým majetkem Plynová kotelna, Památník odboje na adrese U Památníku 1600/2, 130 00 Praha – Žižkov Praha 3 Žižkov 2x kondenzační kotle Hoval Ultragas 1150 D,o jednotkovém příkonu 542 kW povolení provozu 1 704 156
27.10.2021 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Záložní zdroj el. energie, ČS Radotín II, Praha 5 Praha 5 Radotín Záložní zdroj el. energie , dieselagregát o jm. tepelném příkonu v palivu 2960 kW povolení provozu 796 261
29.10.2021 AFI Vokovice s.r.o. Záložní zdroj el. energie, dieselagregát, Evropská 859/115A Praha 6 Vokovice 1x dieselagregát o jm. tepelném příkonu v palivu 345 kW povolení provozu 1 741 448
29.10.2021 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Tryskací jednotka, Sazečská 3206/3, Praha 10 Praha 10 Strašnice 1x tryskací a separační jednotka BTS-4 povolení provozu 1 741 527
29.10.2021 Ing. Jaroslava Háková, Gallašova 578/1, Praha 6.  Výměna tep.zdroje Jilemnická č.p. 670, parc.c.938,939,940, Kbely Praha 19 Kbely 2x kotel YGNIS VARBLOK MK3 254/508,o jednotkovém příkonu 465,6 kW  závazné stanovisko 1 717 077
1.11.2021 Komterm Čechy s.r.o. Plynová kotelna, Ovocný trh 578/14, Praha 1 Praha 1 Staré Město Plynová kotelna se dvěma kotli Brotje SGB 540 o jm. tepelném příkonu 2x 539 kW povolení provozu 1 757 991
1.11.2021 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Záložní zdroj, VFN,  Karlovo nám. 32, Praha 2 Praha 2 Nové Město Záložní zdroj el. energie, dieselagregát, model S 550ESR o jm. tepelném příkonu v palivu 1 222 kW změna povolení provozu 1 760 121
1.11.2021 URBIA s.r.o. Závazné stanovisko k provedení stavby 4 dieselagregátů, mezi ul. Argentinská, Partyzánská, nádraží Holešovice Praha 7 Holešovice 3x dieselagregát 440 kW, el. výkon 220 kVA a 1x dieselagregát 900 kW, el. výkon 450 kVA závazné stanovisko 1 760 497
2.11.2021 Armádní servisní, přísp. Organizace Plynová kotelna, Pod vodovodem 70/2, Praha 5 Praha 5 Jinonice Plynová kotelna, 2x kotel o tepelném příkonu 139,8 kW  povolení provozu 1 767 342
2.11.2021 Prague CBD, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Praha 1 Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny v rámci stavby "Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1 včetně připojení na technickou infrastrukturu" - ZSPD Praha 1 Nové Město 2xBuderus Logano SB745-1000 á 928 kW závazné stanovisko 1 767 043
3.11.2021 Česká pošta s.p. plynová kotelna, Kafkova 102/19, Praha 6 Praha 6 Dejvice   změna povolení provozu 1 774 793
3.11.2021 SWECO Hydroprojekt a.s. Stavba č. 0093 "TV Kbely", etapa 0028 ČOV Kbely, dopln. ZS SZn.0007134/21 Praha 19 Kbely ČOV Kbely, rekonstrukce a navýšení kapacity na 28000 EO, SŘ. závazné stanovisko 1 775 911
3.11.2021 MONTSERVIS PRAHA, a.s. plynová kotelna v Památníku národního písemnictví, V Sadech 44/2, Praha 6 Praha 6 Bubeneč 2x kotel Viessmann Vitocrossal Cl-200 o jednotkovém příkonu 200 kW povolení provozu 1 785 837
3.11.2021 Vivus Žižkov a.s., Budějovická 64/5, Michle, Praha 4 Bytový dům S12, parc. č. 1924/1, 2, … Praha 3 Žižkov 2x pl. kotel Varblok ModuMax 200/400c (á 394,4 kW, celkem 788,8 kW) závazné stanovisko 1 772 968
4.11.2021 Ladislava Ťupová, Stříbrského 685/10, Háje, 149 00 Praha 4, IČO 69807256 Závazné stanovisko k umístění záložního zdroje, Jinonice, Praha 5 Praha 5 Jinonice 2x dieselagregát o předpokládaném tepelném příkonu 1 600 kW, el. výkonu 800 kVA závazné stanovisko 1 788 636
9.11.2021 APRIS 3MP, s.r.o. Revitalizace kotelny Obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 587/14 Praha 1 Staré Město 2x kotel Brötje SGB 540i o jednotkovém příkonu 539 kW povolení provozu 1 820 628
10.11.2021 EUROKOLEJE s.r.o. Mobilní drticí a třídicí zařízení Praha Praha drtič MOBICAT MC 100 R EVO a třídič Mobiscreen MS 16 D povolení provozu 1 827 503
12.11.2021 COM-TIP s.r.o. Plynová kotelna Ledeburský palác, Praha 1 Praha 1 Malá Strana 2x kotel Hydrotherm EV/MV 180 I o jednotkovém příkonu 218 kW povolení provozu 1 853 353
13.11.2021 Drink log s.r.o. Mobilní recyklační zařízení Praha Praha 1x mobilní čelisťový drtič RESTA CH2 900x600, 1x mobilní třídič RESTA HTH3, 1x mobilní čelisťový drtič McCloskey J45, 1x Mobilní hrubotřídič McCloskey  R155 změna povolení provozu 1 860 010
15.11.2021 Skanska Reality a.s. Polyfukční Modřanský cukrovar - bytové domy C-E (změna ÚR č.j. P12 1202/2021 OVY) parc. č. 3255/1, k.ú. Modřany Praha 12 Modřany 2x Buderus Logano plus GB402-395, o jednotkovém příkonu 345,6 kW, Buderus Logano plus GB402-395 a GB402-470, o příkonu 345,6 a 408,8 kW, Buderus Logano plus GB402-470,o jednotkovém příkonu 408,8 kW závazné stanovisko 1 871 217
15.11.2021 Omicron-K, s.r.o.  Rezidence Pod Kotlářkou 151/3, Praha 5 Praha 5 Košíře 3x plynový kotel o jednotkovém příkonu 145 kW závazné stanovisko 1 861 427
18.11.2021 DTA Group s.r.o. Kompostárna Praha 15 Dolní Měcholupy kompostárna povolení provozu 1 890 941
18.11.2021 MS Architekti s.r.o., U Nikolajky 1085/15, P5 Residence Ohrada, Praha 3; bytový objekt s komerčními prostory; mezi ul. Koněvova, Pod Krejcárkem, Pražačka a parkem Vítkov Praha 3 Žižkov 2x kotel Viessmann Vitocrossal 200 CM2, tepelný příkon á 463 kW (celkem 926 kW) závazné stanovisko 1 891 622
23.11.2021 Armádní Servisní, příspěvková organizace Kotelna v Martinickém paláci, Loretánské nám. 4, Praha 1 Praha 1 Hradčany 3x kotel De Dietrich C 340-280 ECO o jednotkovém příkonu 266 kW povolení provozu 1 917 925
23.11.2021 ROTANI s.r.o. Mobilní zařízení k využívání stavebního odpadu Praha Praha drtiče a třídiče Powerscreen Pegson Metrotrak HA 900x600, Powerscreen Warrior 800, McCloskey 140v2 a McCloskey R105 povolení provozu 1 918 267
23.11.2021 URBIA, s.r.o. náhradní zdroje elektrické energie v administrativním objektu Zelený Ostrov Praha 7 Libeň 3x dieselagregát Caterpillar, z toho 1x C15 DE500E0 o příkonu v palivuz 1037 kW a 2x C18 DE660E0 bo příkonu v palivu 1350 kW povolení provozu 1 919 613
26.11.2021 SITEZ s.r.o. Instalace KGJ do blokové kotelny NBOK 13, Nušlova 2299, Praha 13 - Stodůlky Praha 13 Stodůlky blok. Kotelna s kotli K3, K4, K5 a KGJ1 o příkonu 2,275 MW. závazné stanovisko 1 936 407
30.11.2021 Veolia Energie Praha a.s. Výměna kotlů v blokové kotelně Ovčí Hájek 2176/1, Praha 5 Praha 13 Stodůlky 1x plynový kotel PGV 300 o jmenovitém tepelném příkonu 3,467 MW povolení provozu 1 963 804
30.11.2021 ADR s.r.o. Národní centrum dlouhodobé péče, ul. U Hostivařského nádraží. Praha 15 Horní Měcholupy 1 x Rendamax R605 o tepelném příkonu 356 kW. závazné stanovisko 1 962 908
7.12.2021 Ridera Bohemia a.s. recyklační linka stavebních hmot na území HMP Praha   recyklační linka změna povolení provozu 2 048 746
8.12.2021 Cleany s.r.o. Čistírna oděvů, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9 Praha 9 Letňany čisticí stroj Mac Dry 218 S změna povolení provozu 2 052 726
8.12.2021 Cleany s.r.o. Čistírna oděvů OC Flora, Vinohradská 146, Praha 3 Praha 3 Žižkov čisticí stroj Mac Dry 215 S změna povolení provozu 2 052 733
8.12.2021 Argo Alpha s.r.o. Náhradní  zdroj elektrické energie v objektu Argo Alpha, Evropská 846/176a, Praha 6 Praha 6 Vokovice 1x dieselagregát GESAN DVA 505 E povolení provozu 2 061 512
10.12.2021 RONYTRANS, s.r.o. Mobilní drticí jednotka a třídič Praha   1x drticí jednotka RESTA CH2G a mobilní třídič RESTA TH1 povolení provozu 2 064 867
13.12.2021 ČVUT Praha Plynová kotelna, Masarykova kolej, Thákurova 550/1, Praha 6 Praha 6 Dejvice 1x plynový kondenzační dvojkotel Hoval Ultra gas 2000D o jm. tepelném příkonu 1 886 kW povolení provozu 2 074 380
15.12.2021 Veolia Energie Praha a.s. Instalace kogenerační jednotky do BK Barrandov 4, Tréglova 791/1, Praha 5 Praha 5 Hlubočepy 2x kotel HOVAL UltraGas 1150 o příkonu 1,24 kW, 1x kotel HOVAL UltraGas 450 o příkonu 0,49 MW a 1x kogeneračnmí jednotka KE-MING 450 o příkonu 1,067 kW povolení provozu 2 082 228
21.12.2021 České dráhy a.s. kotelna žst.Masarykovo nádraží Praha 1 Nové Město 2x plynový kotel De Dietrich C640-860 Diematic Evolution o celkovém tepelném výkonu 789,5 kW povolení provozu 2 108 769
  • 24. ledna 2019
(průměr: 2.92; 321 hodnocení)
Vaše hodnocení: