Celkové a měrné emise ze stacionárních zdrojů, Praha, 2005-2019

Graf Celkové a měrné plošné emise ze stacionárních zdrojů, Praha, 2005–2019

Graf - Zastoupení četností jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší (IKO) na stanicích v aglomeraci Praha v roce 2019

Celkový index kvality ovzduší  na stanicích v Praze v roce 2019 (zast. jednotlivých hodnot indexu)

Zdroj: ČHMÚ