Hlavní město Praha

Magistrát HMP:

Odbor ochrany prostředí MHMP
oddělení ochrany ovzduší

110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
kontaktní údaje oddělení

 

Volené orgány:

Výbor pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví ZHMP

Archiv zpráv z výboru: rok 2011 (koalice ODS+ČSSD), rok 2011-2013 (koalice ODS+TOP09), rok 2013-2014 (TOP09), rok 2014-2018rok 2019-2022

Rada HMP – oblast ochrany ovzduší je v současné době svěřena do působnosti náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu Ing. Jany Komrskové (zvolena 16.2. 2023 /viz usnesení Rady HMP č. NNNN ze dne 16. 2. 2023/, kompetence, kontakty a další)

Komise Rady HMP:
-

 

Městské části HMP:

Městské části vykonávají některé přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu přenesené vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy
Kompetence MČ
kontakty na pracoviště jednotlivých MČ (odbory ÚMČ) zabývající se problematikou životního prostředí


další subjekty

Česká inspekce životní prostředí
Oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší

Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 066 111, Fax: 233 066 103
Hlášení havárií: 731 405 313
e-mail: public_ph@cizp.cz, podatelna@cizp.cz
ID datové schránky: 4dkdzty
http://www.cizp.cz

HS hl. m. Prahy se sídlem v Praze
Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1, 110 01
tel. ú. 296 336 700, fax: 224 212 335
podatelna@hygpraha.cz
Datová schránka ID zpqai2i (IČO 71009256)
www.hygpraha.cz
kontaktní údaje poboček