(aktualizováno 9/2021, pokud není uvedeno jinak)

Organizace, adresa Pracoviště, vedoucí Telefon, fax, e-mail
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2,  110 01  Praha 1
Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP)
RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru
kontakty a struktura Odboru ochrany prostředí MHMP

 

tel. 23600 4245, 4246
stepan.kyjovsky@praha.eu
ocp@praha.eu

 

Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, Praha 1, 115 68

Odbor péče o veřejný prostor
Bc. Ludvík Czital, vedoucí odboru

Ing. Zdeněk Krenk
vedoucí oddělení životního prostředí

tel.: 221 097 326
ludvik.czital@praha1.cz

tel.: 221 097 506
zdenek.krenk@praha1.cz

Úřad městské části Praha 2
nám. Míru 20, Praha 2, 120 39
odbor životního prostředí
Ing. Simona Műllerová
tel. 236044209
simona.mullerova@praha2.cz

Úřad městské části Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, 130 85

Olšanská 7, Praha 3, 130 00 (OOŽP)
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 130 85 (OTSMI)


odbor ochrany životního prostředí
Ing. Jana Caldrová

odbor technické správy majetku a investic (správa zeleně)
Ing. Michael Šrámek
 

tel. 222 116 390
caldrova.jana@praha3.cz

tel. 222 116 385
sramek.michael@praha3.cz

Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 140 46

odbor životního prostředí a dopravy
Jaroslav Vodák
Ing. Lenka Hánlová, vedoucí odd. životního prostředí a odp. hospodářství

tel. 261 192 268
jaroslav.vodak@praha4.cz

tel.: 261 192 304
lenka.hanlova@praha4.cz 
Úřad městské části Praha 5
nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 150 22

odbor správy veřejného prostranství a zeleně
Ing. Kateřina Knížková

odbor ochrany životního prostředí
Ing. Miroslav Kučera

tel.: 257000153
katerina.knizkova@praha5.cz

tel. 257000462
miroslav.kucera@praha5.cz

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, 160 52

odbor dopravy a životního prostředí
Ing. Dana Charvátová

tel. 220189410, 220189566
dcharvatova@praha6.cz 
Úřad městské části Praha 7
nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 170 00
odbor životního prostředí
Ing. Hana Horská
tel. 220144151
horskah@praha7.cz

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 35, Praha 8, 180 48
Na Košince 1, Praha 8, 180 48

odbor životního prostředí
Václav Knejfl, pověřen vedením odboru

tel.:222 805 743
vaclav.knejfl@praha8.cz

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324, Praha 9, 180 49

odbor životního prostředí
Ing. Milan Rosol, pověřený vedením odboru životního prostředí
Ing. Marta Lupoměská (ved. odd. životního prostředí)


tel.  283 091 250
rosolm@praha9.cz
tel. 283 091 320 (ved. odd. ŽP)
lupomeskam@praha9.cz
 
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, Praha 10, 101 38
odbor životního prostředí
Bc. Martin Pecánek
tel. 267 093 565, 519
martin.pecanek@praha10.cz 
Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1, Praha 4 – Chodov, 149 41
Vidimova 1324-25, Praha 4, 149 41
odbor životního prostředí
Ing. Michal Vyskočil
tel. 267902333
vyskocilm@praha11.cz
Úřad městské části Praha 12
Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany
odbor životního prostředí
Ing. Ivan Tatai
tel. 244 028 500
tatai.ivan@praha12.cz
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 – Stodůlky 158 00
odbor životního prostředí
Mgr. Jana Gilíková

tel. 235 011 471
gilikovaj@praha13.cz

Úřad městské části Praha 14
Bratří Venclíků 1072,Praha 9 – Černý most, 198 21
Bratří Venclíků 1073,Praha 9 – Černý most, 198 21

odbor životního prostředí
Ing. Markéta Adámková

tel. 225 295 325
marketa.adamkova@praha14.cz
 

Úřad městské části Praha 15
Boloňská 478/1, Praha 10, 109 00

odbor životního prostředí
Mgr. Zuzana Venclíková
tel.: 281 003 310
Zuzana.Venclikova@praha15.cz  
Úřad městské části Praha 16
V. Balého 23/3, Praha 5 – Radotín, 153 00

odbor výstavby, dopravy a životního prostředí
Ing. Lenka Böhmová, ved. odboru
Ing. Lenka Hübnerová, vedoucí odd. životního prostředí
Ing. Helena Jíchová, kontaktní prac. pro ŽP

tel. 234 128 260
lenka.bohmova@praha16.eu

tel 234 128 264
lenka.hubnerova@praha16.eu

tel. 234 128 272
helena.jichova@praha16.eu
Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy, 163 02
Bendova 1121/5, Praha 6 – Řepy, 163 02

odbor životního prostředí a dopravy
Mgr. David Zlatý

tel.: 235 300 634
david.zlaty@praha17.cz

Úřad městské části Praha 18
Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany, 199 00
odbor životního prostředí
-
tel.: 284 028 184, 284 028 137, 284 028 117
Úřad městské části Praha 19
Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, 197 00
Železnobrodská 825, Praha 9 - Kbely, 197 04
odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
Bc. Blanka Pokorná, DiS.
tel. 286 850 184
blanka.pokorna@kbely.mepnet.cz
Úřad městské části Praha 20
Jívanská 647, Praha 9 – Horní Počernice, 193 21
Jívanská 635/6, Praha 9 – Horní Počernice, 193 21
odbor životního prostředí a dopravy
Mgr . Věra Bidlová
tel. 271 071 630, 720 449 122
Vera_Bidlova@pocernice.cz 
Úřad městské části Praha 21
Staroklánovická 260,
Praha 9 – Újezd n.Lesy, 190 16
odbor životního prostředí a dopravy
Jiří Hardt

jiri.hardt@praha21.cz 

Úřad městské části Praha 22
Nové náměstí 1250/10,
Praha – Uhříněves, 104 00

odbor životního prostředí a dopravy
Ing. Jana Kučerová

tel. 271 071 870, +420 604 648 795
jana.kucerova@praha22.cz

Pozn.:
Pokud se adresa pracoviště pro problematiku životního prostředí liší od adresy Úřadu městské části, je uvedena v levém sloupci za adresou hlavní budovy úřadu.