Upozornění, naše tipy

 • Dne 19.9.2022 byl Radou hl. m. Prahy schválen Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 2020+ (PZKO 2020+), druhá část - podpůrná opatření (usnesení RHMP č. 2529  ze dne 19.9.2022)
  dokument ke stažení (pdf)
 • Akční plán PZKO 2020 +, Aglomerace Praha CZ 01 byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 178 ze dne 7.2.2022 (dokument ke stažení /PDF formát/).
 • Dne 27. ledna 2021 byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (ročník XXXI – leden 2021 – částka 1 č.j. MZP/2021/130/65) Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ - Aglomerace Praha – CZ01 (podrobné informace o programu)
 • Aktualizace emisní a imisní analýzy a skleníkových plynů v Praze, do roku 2019 (resp. 2020), zprac. 2021 (pdf, 2,5 Mbyte)
 • Dne 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen "DŘ"), kterou byly stanoveny nové požadavky na formu podání (tj. i poplatkového přiznání) -  formulář k poplatkovým přiznáním z ISPOP (pdf)
 • Občanům je nově k dispozici ke stažení formulář, prostřednictvím kterého mohou nahlásit výskyt obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby
 • Nová vyhláška hl. m. Prahy zakazuje od 1. října 2020 topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy více informací

Aktuální informace o kvalitě ovzduší v Praze

Upozornění: V současné době probíhá aktualizace mapového výstupu pro Prahu s ohledem na změnu metodiky výpočtu hodinových IKO.
Aktuální údaje o kvalitě ovzduší na jednotlivých měřicích stanicích naleznete na odkazech v tabulce níže. Informace v mapové podobě jsou k dispozici na stránkách ČHMÚ (mapa ČR) na adrese: http://portal.chmi.cz/?tab=2.


Podrobné informace - aktuální údaje z automatizovaných stanic ISKO v členění Střed Prahy / Okraj Prahy:

Odkazy na informace na webových stránkách ČHMÚ (neverifikovaná data)

Střed Prahy: Okraj Prahy

Dopravní stanice: Pha8-Karlín / Pha2-Legerova (hot spot) / Pha10-Vršovice / Pha9-Vysočany

Městské stanice: Pha1-nám. Republiky / Pha2-Riegrovy sady / Pha6-Břevnov

Dopravní stanice: Pha10-Průmyslová, Letiště Praha -ALERA

Předměstské stanice: Pha8-Kobylisy / Pha4-Libuš / Pha6-Suchdol / Pha5-Řeporyje

Městské stanicePh4-Chodov / Pha5-Stodůlky / Pha10-Šrobárova


 • 13. října 2016
 • 13. října 2016
(průměr: 2.8; 410 hodnocení)
Vaše hodnocení: