Hlavní město Praha bude ve spolupráci s organizací Diakonie Broumov sbírat na sběrných dvorech použitý textil, obuv a oděvy.

V současné době hlavní město provozuje 19 sběrných dvorů, které slouží pro občany s trvalým pobytem na území hlavního města zdarma. Na sběrných dvorech lze odevzdat - objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti),  stavební suť z bytových úprav v množství do 1m3 zdarma, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu, pneumatiky  od  25 Kč za kus, vyřazená elektrozařízení (lednice,pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…) a nyní nově i použitý textil, obuv a oděvy.

Dakonie Broumov již 22 let poskytuje materiální pomoc lidem v sociální nouzi, zaměstnáva lidi z okraje společnosti a sběrem použitého textilu předchází vzniku odpadu a chrání životní prostředí. Po Praze je v současné době rozmístěno  cca 190 kontejnerů na textil a ročně do nich občané Prahy odloží cca 1000 tun ošacení, bot, bytového textilu, hraček, peřin a polštářů. Veškerý textil se z 98% smysluplně využije k materiální pomoci. Z nevhodného materiálu pro humanitární účely se vytváří čistící plachetky k průmyslovému zpracování  a 5% se dává jako alternativní palivo do cementáren.

Kontejnery na textil budou rozmísěny na sběrných dvorech během srpna a září 2015.