Tištěná verze

Tištěná verze mapy je veřejnosti, školám i nestátním neziskovým organizacím a dalším zájemcům k dispozici od poloviny března 2017, a aktualizované vydání 2020-2021 od prosince 2020 v uvedených distribučních místech. Poskytuje vybrané informace o lokalitách i trasách v měřítku 1 : 60 000 a také podrobné informace o webových stránkách i tištěných informačních materiálech k jednotlivým tématům (UPOZORNĚNÍ: s ohledem na probíhající nouzový stav je většina distribučních míst v současné době pro veřejnost nepřístupná, snahou je zajistit alternativní možnosti distribuce).

Zájemcům je zároveň k dispozici ke stažení mapa v elektronické podobě ve formátu PDF (vydání 2020-2021, vel. 42 Mbyte).

Uvítáme veškeré Vaše připomínky a náměty k provedení této mapy.
Získané připomínky a náměty budou využity při přípravě dynamické mapy a dále při návazných aktualizacích tištěné verze.

mapa V Praze za přírodou - ilustrační obrázky (str. 1 a str. 2)
mapa V Praze za přírodou, vyd. 32020, ilustrační obr. (1. strana tištěné verze) mapa V Praze za přírodou, vyd. 32020, ilustrační obr. (2. strana tištěné verze)


Internetová dynamická podoba mapy

(aplikace v přípravě, předpokládaný pilotní provoz - léto/podzim 2021, na Geoportálu hl. m. Prahy /http://www.geoportalpraha.cz/)

Internetová dynamická verze by měla poskytovat detailní informace o jednotlivých přírodních lokalitách i procházejících trasách, včetně míst zájmu na těchto trasách. Možnosti spojení MHD, napojení na cyklotrasy a další informace k plánování výletů. Předpokládá se také možné propojení s aplikací Kalendář akcí v Praze v životním prostředí a EVVO.