Městská část Praha 6
Katastrální území
: Liboc.
Upřesnění polohy: Studánka se nachází v pásu keřů u louky nad třešňovým sadem pod „Kozákovou skálou“ poblíž PR Divoká Šárka.
 orientační mapka polohy v Praze - Ovčí studánka

Název též Hradištní.

Poslední aktualizace k: 5/2014.
Kontakt: MHMP, Odbor ochrany prostředí, e-mail: ocp@praha.eu, Tel.: 23600 5819.