[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Zázračná studánka - fotogaleriePopis: 

Kovová trubka o průměru 8 cm vychází ve výšce 20 cm z 60 cm vysoké zídky z žulových kostek. Ze stejného materiálu upravena i plošina nad přepadem, stejně jako koryto potoka pod ním. Cihlovou zídkou oddělena další plošina o 1 m výš, na které zakrytá ústí dvou skružových studní a na odlehlém konci mariánská kaple. Okolí parkově upraveno (jírovce, javory).

Zajímavosti:
Nad pramenem barokní kaple s obrazem Panny Marie Sedmibolestné z roku 1863, několikrát upravovaná.
Původně zdroj vody pro Lysolaje.
Místní tradice věří v léčivou schopnost vody.
Lokalita ohrožena plánovanou výstavbou na hraně údolí v bezprostředním sousedství studánky.
Název též Housle (jméno údolí), Lysolajská studánka.

Aktualizace popisu - stav 2009.

POLOHA

orientační mapka Prahy - Zázračná studánka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Lysolaje
Katastrální území:
Lysolaje
Upřesnění polohy: V dolní části údolí Housle při modré turistické cestě, asi 150 m jihozápadně od stanice MHD Lysolaje.


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Součást přírodního parku Šárka-Lysolaje. Poblíž přírodní památka Housle.
Kolem studánky prochází modrá turistická značka od Matěje do Dolní Šárky a naučná stezka Housle (jedna zastávka věnována speciálně studánce).

 

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Bucharovič Stanislav, Wieser Stanislav: Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Libri, Praha 2001 (str. 272)
Kovařík Petr: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 149-150)
Němec Jan a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha - AOPK ČR, Praha 1997 (str. 73)
Podvolecký František: Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 11-13, 42-43)
Tesař O., Součková M.: Inventarizace zdrojů podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdrojů) - IKE s.r.o.,  Praha 1995
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 7)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 22, 35-36)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a zvýšenou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. o pitné vodě, v roce 2012 však došlo k překročení limitu pro dusičnany. Upozorňujeme na skutečnost, že podzemní voda nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele!

Ze sledovaných antropogenních kontaminantů (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zde byly v roce 2001 naměřeny zvýšený obsah terachlorethenu (PCE), který pochází např. z odmašťovacích přípravků, prádelen apod. V roce 2007 už byl obsah tohoto kontaminantu nižší, než limit pro pitnou vodu. V roce 2012 byly koncentrace všech sledovaných antropogenních kontaminantů vč. PCE pod mezí detekce.

Vydatnost tohoto pramene je značná, pohybuje se v řádu jednotek l/s. V roce 2012 byla změřena vydatnost ve výši 5,5 l/s. Jde o jeden z nejvydatnějších samostatných pramenů na území hl. m. Prahy. Z archivních údajů vyplývá, že vydatnost spíše roste.

Trendy: setrvalý stav, mírně nárazově roste koncentrace dusičnanů.

Rozbory vody v pražských studánkách provádí   Logo OPV provádějící rozbory vody