Zpracování popisu, poslední aktualizace: léto 2016 (Pozn.: probíhá grafická finalizace stránky)


Úvod

Vycházka propojuje severní okraj hlavního města, kde je zachována původní vesnická zástavba, s moderním sídlištěm. Trasa prochází rovněž jedním pražským lesoparkem v Čimicích.

Trasa je pro pěší pohodlná, protože vede buď po klidných komunikacích, případně po bezpečných chodnících. Jediným nepříjemnějším úsekem je 300 metrů podél ulice K Ládví, ale tady lze jít po pěšince podél komunikace.
Trasu lze absolvovat i na kole, ale je potřeba zohlednit dopravní předpisy, protože některé úsek, tak jak jsou popsány, vedou jednosměrnými komunikacemi v protisměru.
Na trase nejsou žádné terénní komplikace, ani příkrá stoupání či schody

Délka trasy:
Z Dolních Chaber ke kostelu sv. Václava je to necelých 9 km. Pokud popojedete metrem mezi zastávkami Ládví a Prosek, ušetříte si asi 2,6 km.
Zpět od kostela sv. Václava k metru je to asi 500 metrů.
Pokračování od kostela sv. Václava po naučné stezce (NS) ke stanici Vysočanské je dlouhé asi 1 km.

Počet stromů na trase

Skupiny/jedinci: 4 / 5

Orientační mapa:

v přípravě

  • orientační mapa podrobná v přípravě (formát JPEG, rozlišení pxl)