Aktuality z oblasti (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 5. 8. 2021 Realizace atypického piknikového místa s pevným grilem v části parku Za drahou ve Stromovce
  Na základě praktických zkušeností z realizace a údržby pilotního piknikového místa s pevným grilem ve Stromovce proběhne v druhé polovině roku 2021 realizace dalšího piknikového místa pro grilování poblíž vstupu do parku Stromovka směrem od Císařského ostrova.
 • 2. 6. 2021 Praha připravila osvětovou kampaň NE! V PŘÍRODĚ
  Osvětová kampaň Ne! v přírodě vznikla z potřeby města reagovat na nevhodné chování části návštěvníků pražských lesů a parků. Jedná se o společný projekt fotografa a art direktora Matěje Derecka Harda a odboru Ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Hlavním cílem kampaně je tedy poukázat na nevhodné chování části návštěvníků v městské přírodě. Na úvod kampaně proběhla výstava s vernisáží na Staroměstské radnici. V dalších měsících se předpokládá pokračování kampaně formou putovní výstavy.
 • 1. 6. 2021 Koncepční obnova dřevin v parku Stromovka
  Na jaře 2021 byla v parku Stromovka zrealizována obnova významných stromořadí ve Starém parku (37 nových stromů) a v ose Šlechtovka – Výstaviště (64 nových stromů).
 • 20. 5. 2021 Regenerace pobytových travnatých ploch na dně bývalého rybníka
  V rámci rekonstrukce bývalého dna rybníka v centrální části parku Královská obora Stromovka v letech 2016-2019 došlo k postupné regeneraci travnatých pobytových ploch. Část travnatých ploch musela být nově založena z důvodu stavby rybníků a obnovy cest. Oblíbené pobytové travnaté plochy v centrální části parku Stromovka slouží návštěvníkům parku Stromovka k odpočinku, k setkání s přáteli, k pobytu s dětmi. Trávníkové plochy jsou využívány ke sportovním aktivitám, pozorování vodních ptáků a obojživelníků v okolí vodních ploch . . .
 • 31. 3. 2021 Výchovný řez sakur na parteru před Šlechtovou restaurací, II. etapa
  V posledním týdnu v březnu 2021 byla ve vhodném termínu provedena druhá etapa výchovného řezu třešňové aleje na parteru před Šlechtovou restaurací.
 • 2. 3. 2021 „Stromy, které chcete znát“ - projekt obnovení jmenovek u významných stromů v parku Stromovka
  Součástí koncepční obnovy porostů v Královské oboře Stromovka je péče o významné dřeviny včetně obnovy jmenovek, které dříve v parku označovaly významné stromy. Z původních jmenovek ze 70. let 20. století se jich dochovalo pomálu. Projekt zahrnuje obnovení jmenovek na významných stromech v parku. Podrobné informace o jednotlivých významných stromech (popisy a fotografie charakteristických poznávacích znaků stromů) naleznete na webových stránkách Pražská příroda http://www.praha-priroda.cz/.
 • 25. 2. 2021 Začlenění části Výstaviště k parku Stromovka
  Plocha navržená k revitalizaci vznikla odplocením nevyužívané plochy Výstaviště, kde se nacházely i bývalé tenisové kurty a další nevyužívané asfaltové zpevněné plochy. Znovupřičleněním tohoto prostoru, který historicky náležel k parku Stromovka, budou rozšířeny hojně využívané pobytové travnaté plochy a dále plochy pro prostorově nenáročné sportovní aktivity v rámci parku Stromovka.
 • 9. 2. 2021 Nekrmte vodní ptáky, škodíte jim!
  Vodní ptactvo na pražských vodních plochách je oblíbenou atrakcí zejména pro rodiny s dětmi a seniory. Častokrát se děti k nedělní procházce ani nenechají přemluvit, pokud jim neslíbíte, že půjdete krmit labutě. Neberte to tak, že vám chceme kazit dobrou zábavu, ale musíme vás požádat, abyste to nedělali. Přikrmování vodních ptáků pečivem je pro ně vysloveně škodlivé a má i pár dalších negativních důsledků pro okolní přírodu. 
 • 2. 2. 2021 Připravovaná obnova komunikací a rekonstrukce dětského hřiště Koníček
  II. etapa obnovy parku na severních svazích za Šlechtovou restaurací zahrnuje několik dílčích částí: opravu povrchů parkových cest, obnovu vybavenosti dětského hřiště Koníček a rekonstrukci schodišť s historickými prvky z Mecserovy silnice. Cílem obnovy je stabilizace technických prvků a vybavenosti na další ucelené části Královské obory.
 • 2. 2. 2021 Dosadba stromořadí v rámci kompoziční osy Šlechtova restaurace - Výstaviště
  Ve stromořadí v rámci osy Šlechtova restaurace - Výstaviště roste v současné době 51 kusů stromů různého druhu (lípa srdčitá – Tilia cordata, lípa velkolistá – Tilia platyphyllos, jírovec pleťový – Aesculus x carnea a jírovec maďal – Aesculus hippocastanum), různého věku a kvality. Celý prostor aleje bude obnovován s ohledem na její historickou autentičnost.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy