Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 150
Na stránce:
První | Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další
 • 22. 2. 2018 U Obory Hvězda vzniká další kousek přírody
  V průběhu jara 2017 byl na svazích pod kostelem vysázen třešňový sad  a území bylo oseto speciální květnatou luční směsí. Na sklonku roku 2017 byla zahájena výstavba nového pražského rybníka Terezka. Součástí úpravy tohoto území bude i revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka. Veškeré práce by měly být hotové do konce roku 2018.
 • 21. 2. 2018 Rekonstrukce stromového rastru v předpolí nádraží Libeň a rekonstrukce záhonů u parkoviště v předpolí nádraží Libeň
  V první polovině roku 2018 proběhne dlouho plánovaná rekonstrukce stromového rastru v předpolí nádraží Libeň a rekonstrukce záhonů u parkoviště v předpolí nádraží Libeň. Cílem obnovy je zlepšení podmínek pro prokořenitelný prostor nově vysazovaných stromů v rabatech, zlepšení kvality zeleně v hojně využívaném veřejném prostoru.
 • 22. 12. 2017 Mariánská studánka je celá v novém
  V prosincových dnech dokončili kameníci celkovou rekonstrukci jedné z nejznámějších a zároveň nejvydatnějších pražských studánek.
 • 15. 12. 2017 V Praze vyrůstá nový les V Panenkách
  Nový projekt lesoparku mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy – les V Panenkách byl zahájen již v polovině srpna roku 2017. A nyní už se začíná nový les pomalu rýsovat.
 • 15. 12. 2017 Proměna Dívčích hradů je dokončena: místo polí jsou zde louky, lesíky a alejové stromy
  Dívčí hrady, rozsáhlá náhorní plošina na okraji Prokopského údolí s nádherným výhledem na celou Prahu, byla donedávna jen vcelku nezajímavým polem s minimální možností rekreačního využití. Nyní se zde nachází zelené louky, drobné lesíky a alejové stromy.
 • 8. 12. 2017 V lesoparku Letňany vyrostl nový areál cyklistických tras tzv. singltrail
  V Letňanském lesoparku byla právě dokončena síť přírodě blízkých stezek pro terénní cyklistiku – tzv. singletraily, což určitě potěší všechny příznivce terénní cyklistiky. Jak už napovídá název, jedná se o jednosměrné trasy široké pouze pro jedno kolo, na kterých se cyklisté na horských kolech mohou jaksepatří vyřádit.
 • 27. 11. 2017 Na podzim 2017 a na jaro 2018 je naplánována výsadba 294 ks vzrostlých stromů v části parku Za drahou ve Stromovce dle projektu výsadeb od Ing. Josefa Součka.
  V této povodněmi nejvíce namáhané části parku Stromovka došlo k rozsáhlému úhynu stromů. Ke zhoršení zdravotního stavu velkého množství stromů došlo následkem povodní v letech 2002 a 2013. Mezi nově vysázenými stromy naleznete duby, jasany, buky, javory, platany, topoly, vrby, lípy, jilmy aj.
 • 20. 11. 2017 Připravované realizace na hrázi bývalého rybníka a v předprostoru Šlechtovy restaurace v letech 2018-2019
  V průběhu roku 2018 budou práce v parku Stromovka pokračovat opravou okružní komunikace pro pěší a běžce kolem dna bývalého rybníka – na hrázi bývalého rybníka v bezprostředním okolí běžecké stezky, kde budou obnoveny povrchy cest a po celém okruhu bude doplněno a vyměněno veřejné osvětlení, které dostane novou podobu. Na části trasy mezi Výstavištěm a Šlechtovou restaurací bude obnovena původní dimenze cesty – tzv. promenáda, ta bude opět doplněna mobiliářem. Objektem zájmu se nyní stává i probíhající oprava zchátralé Šlechtovy restaurace a připravovaná rekonstrukce navazujícího společenského prostoru tzv. Kaštanky.
 • 20. 11. 2017 Květnatá louka na dně bývalého rybníka ve Stromovce
  V místě, kde bylo umístěno zařízení stavby v rámci rekonstrukce dna bývalého rybníka v centrální části Stromovky bude v jarních měsících roku 2018 založena květnatá louka. Louka bude nově oseta pestrou směsí bylin a travin „Stromovka“, která byla vytvořena přímo na míru pro lokalitu na dně bývalého rybníka ve Stromovce.
 • 20. 11. 2017 Nově vznikající autorské objekty ve Stromovce
  Na dně bývalého rybníka vznikají autorské objekty od sochaře MgA. Michala Sedláka. Návštěvníci parku budou moci průběžně sledovat dokončení autorských objektů přímo na místě v parku.
Celkový počet: nejméně 150
Na stránce:
První | Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme

Související články odjinud