V případě, že ve Stromovce zjistíte závadu veřejného osvětlení, je možné nahlásit přímo na centrálu Eltoda (správce veřejného osvětlení - VO). Je třeba udat lokalizaci, případně konkrétní číslo stožáru VO (číslo naleznete na štítku VO).
Centrála Eltoda, kde se hlásí závady má telefonní číslo: 800 101 109. Jedná se o linku bezplatnou, která je v provozu 24 hodin denně.
Eltodo následně zajistí opravu veřejného osvětlení. Správci parku taktéž průběžně hlásí závady správci veřejného osvětlení (Eltodo).

V rámci parku Stromovka se připravuje zkvalitnění a doplnění veřejného osvětlení:

 1. V současné době probíhá rekonstrukce komunikace Výstaviště - Kamenická - Ovenecká. V tomto úseku bude realizována výměna starého veřejného osvětlení za nové v rámci celkové rekonstrukce komunikace (více informací o celkové rekonstrukci).
  Projekčně bude následně navazovat výměna stávajícího osvětlení za nové i v rámci připravovaného projektu celkové rekonstrukce v úseku Místodržitelský Letohrádek - Ovenecká.
 2. Byl zadán projekt na zokruhování veřejného osvětlení na hrázi bývalého rybníka (tzn. od Šlechtovky směrem ke Starému parku a po bývalé hrázi směrem k viaduktu Stromovka I.).
  Součástí projektu je doplnění VO na bývalé hrázi.
  Je taktéž navržena výměna stávajícího veřejného osvětlení na hrázi bývalého rybníka a vhodnější lokalizace VO.
  Předpokládaný termín realizace je podzim 2017 - 2018.
 3. Je zadán projekt na rekonstrukci předprostoru Šlechtovy restaurace včetně návrhu nového osvětlení.
 4. V další etapě by mělo být řešeno i osvětlení od Výstaviště směrem k Planetariu a VO by mělo navázat na VO na hrázi bývalého rybníka.