Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím


Upozornění, naše tipy


Lesy

Kunratický les - typická doubrava

Všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí. V rámci tvorby územního plánu jsou lesy jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně.

Lesní plochy na území hl.m. Prahy - orientační mapka (2013)lesy na území hl.m. Prahy, orientační mapa

Výměra lesů na území Prahy vzrostla za posledních sto let téměř o třetinu. V současné době zaujímají lesní porosty přibližně 10% z celkové rozlohy města (k 31.12. 2013 jde o 5132 ha lesních pozemků, z toho cca 2 746 ha v majetku hl. m. Prahy, cca 1 650 ha v majetku státu  a cca 726 ha v majetku fyzických a právnických osob).
Charakter nově zalesňovaných ploch se v průběhu let měnil s tím, jak se měnily důvody zalesňování: od zamezení eroze, přes snahy o zvýšení krásy pražského okolí a zpříjemnění pobytu obyvatel v přírodě, až po cílevědomé zakládání lesoparků jako míst pro krátkodobou rekreaci obyvatel nově vznikajících sídlišť.


Mezi největší a nejčastěji navštěvované lesní komplexy patří Klánovický les (cca 1 000 ha na území Prahy), Kunraticko - Michelský les (cca 300 ha), Divoká Šárka - Nebušice (360 ha), Modřanská rokle (290 ha), Chuchelský háj (134 ha), Xaverovský háj (104 ha), Ďáblický háj (57 ha) a Obora Hvězda (cca 85 ha, z toho cca 78 ha lesních porostů).
Turisticky i z přírodovědného hlediska jsou zajímavé a cenné i další lokality v Praze (pražské lesy a lesíky). Na levém břehu Vltavy např. Divoká Šárka, Tichá Šárka, Kozí hřbety, Les Hlásek, Prokopské a Dalejské údolí, Lesy na Cibulce, na pravém břehu Vltavy např. Milíčovský les, Draháňské a Bohnické údolí, Les Smetanka a Tábor, Bohdalec a Tyršův vrch, Les Kamýk, Les Lehovec a Čihadla, Lesy v Hodkovičkách.

PÉČE O LESY V MAJETKU HL. M. PRAHY

Hlavní město Praha zastoupené Odborem ochrany prostředí MHMP (Oddělení péče o zeleň) zajišťuje prostřednictvím Lesů hl. m. Prahy údržbu a péči o lesní pozemky v majetku obce o výměře téměř 2 750 ha. Péče o lesy se řídí lesním zákonem a lesním hospodářským plánem, který se zpracovává vždy na desetileté období. V lednu 2014 začal platit nový LHP na období 2014-2023. Lesní majetek hl. m. Prahy prošel certifikací, a to jak systémem PEFC (Pan European Forest Certification Council), tak v roce 2007 a následně v roce 2012 a nově v roce 2017 i systémem FSC®(Forest Stewardship Council®).


Aktuality z oblasti:

  • Nové cesty v lesoparku Letňany
    Na konci května byla v Letňanech zahájena výstavba nových cest pro návštěvníky lesoparku. Zcela nová cesta o délce více než 400 metrů právě vzniká v jižní části lesoparku Letňany, kde využívá průseků v lesních remízcích a napojuje se na asfaltovou silnici v blízkosti ulic Toužimská a Polaneckého. Tato cesta bude asfaltová a rozšíří sít cest, které hojně využívají bruslaři, cyklisté a pěší návštěvníci.
  • Byly otevřeny první pražské singltraily v Letňanech
    V lesoparku Letňany byly slavnostně otevřeny první singltraily na území Prahy, a to na bývalé vyvážce z ražení tunelu metra v severní části lesoparku. Jedná se o jednosměrné trasy široké pouze pro jedno kolo, jedna trasa je střední náročnosti (červená), tři jsou v náročnosti modrá, tj. lehká.
  • Vytvořeno 23. února 2014

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme