Hlavní město Praha:

Magistrát HMP:

Odbor ochrany prostředí
oddělení ochrany přírody a krajiny

110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
kontaktní údaje

Odbor ochrany prostředí
oddělení státní
správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče
110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
kontaktní údaje

Odbor ochrany prostředí
oddělení péče o zeleň

110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
kontaktní údaje

 

Volené orgány:

Výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP

Archiv zpráv z výboru: rok 2011 (koalice ODS+ČSSD), rok 2011-2013 (koalice ODS+TOP09), rok 2013-2014 (TOP09), rok 2014-2018

Rada HMP – oblast je v současné době svěřena do působnosti náměstka primátora a radního hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti Ing. Petra Hlubučka (zvolen 15. listopadu 2018, kompetence, kontakty a další)

 

Městské části HMP:

Městské části vykonávají některé přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu přenesené vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy
Kompetence MČ - podrobné informace na stránkách OŽP
kontakty na pracoviště jednotlivých MČ (odbory ÚMČ) zabývající se problematikou životního prostředí


Další subjekty:

Česká inspekce životní prostředí
Oblastní inspektorát Praha,

Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
email: public@ph.cizp.cz; info@ph.cizp.cz; http://www.cizp.cz

  • Oddělení ochrany lesa (OL)
    Tel.: 233 066 501; FAX: 233 066 103; email: ol@ph.cizp.cz
  • Oddělení ochrany přírody (OP)
    Tel.: 233 066 601; FAX: 233 066 603; email: op@ph.cizp.cz

 

Vybrané orgány státní správy působící na celostátní úrovni a organizace v jejich působnosti (v přípravě)