Upozornění, naše tipy


Příroda, krajina a zeleň v Praze

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň - ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře. Více o přírodě, krajině a zeleni v hl.m. Praze


  • Byla dokončena obnova stromořadí v Evropské ulici
    Na podzim roku 2017 byla dokončena obnova stromořadí v ulici Evropské v úseku mezi ulicemi Kolejní a U Hadovky.
  • Byla zahájena rekonstrukce na hrázi bývalého rybníka v Královské oboře Stromovka
    V prvních podzimních dnech byla zahájena rekonstrukce na hrázi bývalého rybníka. V rámci realizace proběhne obnova okružní mlatové běžecké trasy na bývalé hrázi, obnovení promenády pro pěší v historické ose Výstavistě – Šlechtovka, vyjma části na parteru.
  • Dokončené autorské objekty ve Stromovce
    Na dně bývalého rybníka byly dokončeny autorské objekty od sochaře MgA. Michala Sedláka. Návštěvníci je mohou nalézt na Dubovém pahorku a v tzv. Čítárně. Objekty vybízejí k příjemnému posezení. Jsou umístěny v místech, odkud se otevírají překrásné výhledy v rámci dna bývalého rybníka i parku Stromovka.

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme