Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím


Upozornění, naše tipy

 • -

Voda v Praze

Voda v Praze, ilustrační foto

Hlavní město Praha se nachází v rozšířené části údolí největší české řeky Vltavy, která tvoří její osu. Na svém pražském úseku přijímá Vltava jediný větší přítok – řeku Berounku, dále do ní vtéká celá řada drobnějších vodních toků - mezi významnější patří např. potoky Šárecký, Dalejský, Radotínský, Botič, Rokytka a Kunratický potok. Vodstvo na území Prahy tvoří dále množství rybníků a rybníčků (např. Počernický rybník, rybníky Lítožnické, Šeberovské a Milíčovské) a dalších typů vodních nádrží s rozmanitou funkcí (největší z nich je Hostivařská přehrada). Tyto vodní toky a nádrže a jejich okolí mají kromě řady dalších funkcí i velký význam pro pražskou floru a faunu. více o vodě na území hl.m. Prahy


Aktuality z oblasti:

 • Revitalizace rybníka V Mydlinkách
  Rybník V Mydlinkách se nachází na okraji zástavby rodinných domů v Městské části Praha – Královice. Jedná se o průtočný rybník, kterým protéká potok Rokytka. Ačkoli byl rybník před 10 lety opravován a odbahňován, nachází se v současné době ve špatném stavu a při povodních v roce 2013 zde navíc došlo k přelití hráze. Rybník je zabahněn 2 000 m3 sedimentu, což výrazně omezuje fungování vodního ekosystému. Břehy rybníka jsou podemleté, bezpečnostní přeliv je nekapacitní a betonové konstrukce jsou místy poškozené. Z těchto důvodu byla připravena celková revitalizace rybníka.
 • Pražské revitalizace oživí mokřadní rostliny
  V loňském roce bylo dokončeno několik velkých revitalizací na pražských potocích i nádržích, jejichž součástí jsou také výsadby dřevin i vlhkomilných rostlin. Výsadby dřevin už jsou dokončené, sázení mokřadních rostlin stále probíhá. Mladé rostlinky právě zakořeňují v Sedleckém údolí i na březích Říčanského potoka v Dubči, dokončeny byly také výsadby podél nového koryta Brusnice na Břevnově. V průběhu následujících dnů se osadí také břehy rybníka Kotlářka v Košířích a Dalejského potoka v Řeporyjích.
 • Byla zahájena revitalizace Prokopského potoka v Jinonicích
  Revitalizace Prokopského a Jinonického potoka proběhne postupně dle projektu na třech úsecích, První úsek byl již dokončen roce 2016. Nyní byla zahájena revitalizace na druhém úseku v délce cca 300 m. Práce by měly proběhnout do července 2018.
 • Práce na novém pražském rybníce Lipiny pokračují
  Po zimní přestávce byly opět zahájeny práce na zcela novém pražském rybníce Lipiny v Modřanech. V tuto chvíli bagry ještě modelují břehy, ale za pár dní se pustí do práce i kameníci.

Tiskové zprávy hl.m. Prahy