• Většina sběrných dvorů hl. m. Prahy je opět otevřena pro veřejnost od 30. března resp. od 1. dubna více informací
  • !!! Informace o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy v období vyhlášení „KARANTÉNY“ !!! naleznete v samostatném článku
  • Změny v provozu Magistrátu hl. m. Prahy: Úřední hodiny ve Škodově paláci jsou pouze ve středu od 13:00 do 16:00 hodin více informací na stránkách hl.m. Prahy:
    Pro vyřizování agend v působnosti odboru ochrany prostředí MHMP využívejte, prosíme, přednostně elektronické komunikace. Děkujeme za pochopení.
  • Nová vyhláška hl. m. Prahy zakazuje od 1. října 2020 topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy více informací
    Lidé mohou od 21. října 2019 žádat na výměnu nevyhovujících kotlů příspěvek z programu Kotlíkové dotace