• Byl vyhlášen Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020 (s ukončením realizace v roce 2021) formuláře a podrobné informace
  • Sběrný dvůr hl. m. Prahy V Sudech 1488/2, Praha-Radotín bude v termínu od 23.12.2019 (12 hodin) do 30.12.2019 (ráno) z technických důvodů uzavřen !!!
  • Přijímání žádostí do dotačního Programu Čistá energie Praha 2019 bylo ukončeno !!! Informace o pokračování Programu Čistá energie Praha v roce 2020 budou zveřejněny během prvního čtvrtletí roku 2020.
  • Rada hl. m. Prahy schválila dne 17. 6. 2019 AKČNÍ PLÁN VÝSADBY STROMŮ V PRAZE (Milion stromů pro Prahu) (viz usnesení Rady HMP č. 1261 ze dne 17.6.2019)
  • Nová vyhláška hl. m. Prahy zakazuje od 1. října 2020 topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy více informací
    Lidé budou moci od 21. října žádat na výměnu nevyhovujících kotlů příspěvek z programu Kotlíkové dotace
  • Praha dokončuje 3. kolo tvorby akčního plánu na snížení hluku - Návrh nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019 byl předložen veřejnosti k připomínkování - připomínky bylo možné zasílat od 4. 7. 2019 do 19. 8. 2019. více informací