Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím


Upozornění, naše tipy


Odpady v Praze

odpady ve městě, ilustrační obr.

Produkce velkého množství odpadů a následné nakládání s nimi je v současnosti problémem všech (zejména velkých) obcí ve světě. Celková produkce odpadů v Praze v roce 2015 činila 4 161 kt. Nejvíce byl produkován stavební a demoliční odpad (3 090,3 kt) a komunální odpad (od občanů) a odpad podobný komunálnímu (od firem) (celkem 621,6 kt). V kategorii nebezpečných odpadů bylo vykázáno 71 kt. Od roku 1998 provozuje Praha jako původce odpadu komplexní systém třídění komunálního odpadu. V roce 2015 bylo z celkového množství KO od občanů (408,2 kt /včetně uličních smetků/) vytříděno celkem 100 kt materiálově využitelných složek z komunálního odpadu. Účinnost tohoto třídění (materiálové využití) tak představovala 24,6 % hmotnosti odpadu. Energeticky bylo využito 251,7 kt směsného komunálního odpadu. Na skládce bylo uloženo 55,7 kt směsného komunálního odpadu (více o hospodaření s odpady v Praze).


Aktuality z oblasti:

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu nakládání s odpady:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období