Stanoviště nádob na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)


webhnízdo.jpg
odkaz na článek "Kam odložit různé druhy odpadu"

 • Dynamická mapa Prahy s vyznačením stanovišť nádob na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy a elektrozařízení)


Kontejnery na objemný odpad (VOK)


webvok.jpg
odkaz na článek "Kam odložit různé druhy odpadu"

 • Místa a termíny přistavení kontejnerů na objemný odpad na území hl.m. Prahy


Sběrné dvory hl.m. Prahy a sběrné dvory městských částí


p9160396.jpg
odkaz na článek "Kam odložit různé druhy odpadu"

 • Dynamická mapa v rámci Portálu hl.m. Prahy s vyznačením sběrných dvorů na území hl.m. Prahy, kontaktními údaji a informacemi o provozní době a odebíraném odpadu
 • Orientační mapka sběrných dvorů na území hl.m. Prahy (stav září 2018)
 • mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze 2016 ve formátu PDF ke stažení - formát A1, celá Praha
  rozlišení 600 dpi (vel.40,4 Mbyte), rozlišení 300 dpi (vel. 41,2 Mbyte)
  Pozn.: tato mapa je k dispozici také v tištěné podobě pro střediska ekologické výchovy a další informační centra a střediska do vyčerpání zásob. V případě umístění PDF verze na webové stránky mimo server MHMP prosíme o Vaše avízo, abychom mohli zajistit dlouhodobě aktuálnost daných informací mimo stránky MHMP. Děkujeme za pochopení.
 • mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze 2016 ve formátu PDF ke stažení - formát A0, celá Praha
  rozlišení 600 dpi (vel. 24,1 Mbyte), rozlišení 300 dpi (vel.12,2 Mbyte)
  Pozn.: tato mapa je vhodná pro případný výtisk ve formátu A0 s rozlišením názvů ulic. V případě umístění PDF verze na webové stránky mimo server MHMP prosíme o Vaše avízo, abychom mohli zajistit dlouhodobě aktuálnost daných informací mimo stránky MHMP. Děkujeme za pochopení.
 • Seznam sběrných dvorů na území hl.m. Prahy platný od června 2019 s kontaktními údaji a informacemi o provozní době a odebíraném odpadu (k nahlédnutí a ke stažení - soubor ve formátu MS-Word, vel. 127 Kb)


Stabilní sběrny nebezpečného odpadu


sběrné místo no.jpg
odkaz na článek "Kam odložit různé druhy odpadu"

 • Dynamická mapa v rámci Portálu hl.m. Prahy s vyznačením stabilních sběren nebezpečného odpadu na území hl.m. Prahy, kontaktními údaji a informacemi o provozní době a odebíraném odpadu
 • Orientační mapka stabilních sběren nebezpečného odpadu na území hl.m. Prahy (stav září 2018)
 • mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze 2016 ve formátu PDF ke stažení (formát. A1, celá Praha)
  rozlišení 600 dpi (vel.40,4 Mbyte), rozlišení 300 dpi (vel. 41,2 Mbyte)
  Pozn.: tato mapa je k dispozici také v tištěné podobě pro střediska ekologické výchovy a další informační centra a střediska do vyčerpání zásob. V případě umístění PDF verze na webové stránky mimo server MHMP prosíme o Vaše avízo, abychom mohli zajistit dlouhodobě aktuálnost daných informací mimo stránky MHMP. Děkujume za pochopení.
 • mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze 2016 ve formátu PDF ke stažení - formát A0, celá Praha
  rozlišení 600 dpi (vel. 24,1 Mbyte), rozlišení 300 dpi (vel.12,2 Mbyte)
  Pozn.: tato mapa je vhodná pro případný výtisk ve formátu A0 s rozlišením názvů ulic. V případě umístění PDF verze na webové stránky mimo server MHMP prosíme o Vaše avízo, abychom mohli zajistit dlouhodobě aktuálnost daných informací mimo stránky MHMP. Děkujeme za pochopení.
 • Přehled kontaktních údajů, provozní doba a druh odevzdávaného odpadu
   

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

auto pro mobilní svoz NO - Papkov, s.r.o.
 

 

Zpětný odběr elektrozařízení


a

 

 • Registr míst zpětného odběru elektrozařízení na stránkách MŽP poskytuje informace o sběrných nádobách a sběrných místech (sběrné dvory, prodejny apod.), kde je možné odevzdat vysloužilé elektrické spotřebiče a vyhledá nejbližší sběrné místo nebo sběrnou nádobu.


Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady

odpady.jpg

 • Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
  (odkaz na Informační systém odpadového hospodářství MŽP)


Provozované skládky na území Prahy a Středočeského kraje

skladka dablice
odkaz na článek "Provozované skládky na území hl.m. Prahy a vybrané skládky na území Středočeského kraje"

 • Ceník za zneškodnění odpadu pro podnikatelské subjekty pro rok 2014. V areálu skládky Ďáblice byla otevřena nová překládací stanice. Zařízení slouží k překládce odpadu a jeho odvozu z Prahy na skládku Uhy, popř. REGIOS. Hala pro překládku má plochu 800 m2, okolní zpevněné manipulační plochy mají výměru 1 900 m2.