Koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti odpadového hospodářství

Problematika odpadového hospodářství je obsažena v základních strategických a programových dokumentech hl.m. Prahy - ve Strategickém plánu hl.m. Prahy a v Programovém prohlášení Rady hl.m. Prahy pro aktuální volební období.

V současné době má hl. m. Praha platné 2 koncepční dokumenty vztahující se přímo k odpadovému hospodářství města.
Prvním z nich je nový krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl.m. Prahy) z roku 2016, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 6/2016 s účinností od 15.4.2016 (podrobné informace, plné znění). Tento dokument nahrazuje původní krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy z roku 2005.

Následně dne 28. 2. 2017 byl usnesením Rady HMP č. 418 schválen Plán odpadového hospodářství (POH) Hl. m. Prahy (jako původce odpadů - obce) (podrobné informace, plné znění), který nahradil původní POH Hl. m. Prahy schválený usnesením Rady HMP č. 2274 ze dne 18. 12. 2012.

V souladu s platnou legislativou je plnění stanovených cílů krajského POH hl. m. Prahy a POH hl. m. Prahy obce každoročně vyhodnocováno (vyhodnocení za rok 2018 krajského POH hl. m. Prahy a POH hl. m. Prahy jako obce).


Aktuality z oblasti: