Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím


Upozornění, naše tipy


Parky a zahrady

Letenské sady, ilustrační foto

Celková výměra zahrad a parků na území města činí cca 3965 ha (stav k 31.12.2011), tedy přibližně 8 procent plochy města. V majetku města je přitom přibližně 2 649 ha z těchto ploch, z toho cca 229 ha tvoří parky ve správě Lesů hl. m. Prahy (parky a zahrady patřící do skupiny ploch celopražského významu) a 2420 ha parky ve správě městských částí (plochy místního významu) a plochy ve správě dalších subjektů. Péče o zeleň v hl.m. Praze, tedy i o parky a zahrady, probíhá v současné době dle Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze schválené v roce 2010 (více o koncepci).
Odbor ochrany prostředí MHMP - OCP MHMP (do 4/2015 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství) zajišťuje prostřednictvím Lesů hl. m. Prahy v souladu s touto koncepcí správu zahrad a parků skupiny ploch celopražského významu a zároveň zastupuje hl. m. Prahu jako vlastníka těchto pozemků

ZAHRADY A PARKY CELOPRAŽSKÉHO VÝZNAMU

 orientační mapka - parky celopražského významu

 

[ Královská obora - Stromovka | komplex zahrad vrchu Petřína /zahrnuje zahradu Nebozízek, Seminářskou zahradu, Růžový sad, Petřínské sady, Strahovskou zahradu a Lobkovickou zahradu/ | zahrada Kinských | Letenské sady | park na vrchu Vítkově | Hradčanské náměstí / bude doplněno/ | Obora Hvězda (parková část) další informace o celém areálu na stránkách Pražská příroda ]


Mezi nejatraktivnější pražské parky a zahrady ve správě městských částí patří např. Vyšehrad, Kampa, Františkánská zahrada, Riegrovy sady, Ladronka, Vojanovy sady.
Více informací o těchto a dalších lokalitách lze získat na stránkách jednotlivých MČ, na Portálu HMP v části k pražským parkům, na stránkách Pražské informační služby nebo např. v aplikaci Praha zelená ( www.prahazelena.cz).


Aktuality z oblasti:

 • Na podzim 2017 a na jaro 2018 byla naplánována výsadba 294 ks vzrostlých stromů v části parku Za drahou ve Stromovce
  V této povodněmi nejvíce namáhané části parku Stromovka došlo k rozsáhlému úhynu stromů. Ke zhoršení zdravotního stavu velkého množství stromů došlo následkem povodní v letech 2002 a 2013. Mezi nově vysázenými stromy naleznete duby, jasany, buky, javory, platany, topoly, vrby, lípy, jilmy aj.
 • Připravované realizace na hrázi bývalého rybníka a v předprostoru Šlechtovy restaurace ve Stromovce
  V průběhu roku 2018 budou práce v parku Stromovka pokračovat opravou okružní komunikace pro pěší a běžce kolem dna bývalého rybníka – na hrázi bývalého rybníka v bezprostředním okolí běžecké stezky, kde budou obnoveny povrchy cest a po celém okruhu bude doplněno a vyměněno veřejné osvětlení, které dostane novou podobu. Na části trasy mezi Výstavištěm a Šlechtovou restaurací bude obnovena původní dimenze cesty – tzv. promenáda, ta bude opět doplněna mobiliářem. Objektem zájmu se nyní stává i probíhající oprava zchátralé Šlechtovy restaurace a připravovaná rekonstrukce navazujícího společenského prostoru tzv. Kaštanky.
 • Květnatá louka na dně bývalého rybníka ve Stromovce
  V místě, kde bylo umístěno zařízení stavby v rámci rekonstrukce dna bývalého rybníka v centrální části Stromovky bude v jarních měsících roku 2018 založena květnatá louka. Louka bude nově oseta pestrou směsí bylin a travin „Stromovka“, která byla vytvořena přímo na míru pro lokalitu na dně bývalého rybníka ve Stromovce.
 • Nově vznikající autorské objekty ve Stromovce
  Na dně bývalého rybníka vznikají autorské objekty od sochaře MgA. Michala Sedláka. Návštěvníci parku budou moci průběžně sledovat dokončení autorských objektů přímo na místě v parku.
 • Vytvořeno 23. února 2014

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období