Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 27. 10. 2020 Podzimní proměna květinových záhonů na parteru před Šlechtovou restaurací
  Květinové záhony na parteru před Šlechtovou restaurací byly koncem října nově osázeny a přichystány na zimní a jarní období. Můžete se s námi těšit na novou proměnlivost záhonů a zejména na jarní kvetení cibulovin v kombinaci s dvouletkami.
 • 13. 8. 2020 Pilotní projekt obnovy stromořadí v ulici Blanická - Pro zdravé stromy v ulicích
  Zdravé a dlouhodobě prosperující stromy v městských ulicích přispívají významným způsobem ke zkvalitnění života v centrech měst – jejich funkce je nenahraditelná. Na základě pilotních projektů v Severní Americe a západní Evropě byl potvrzen zásadní význam kvalitního prokořenitelného prostoru pro existenci a růst stromů v městských podmínkách. Podmínky pro růst stromů v městském prostředí jsou značně nepříznivé – malé prostory pro výsadbu, silné zhutňování povrchu a s tím spojené špatné zásobení kořenů živinami, půdním vzduchem a vodou, zasolování, letní přehřívání, mechanické poškozování a psí moč. Maximálně zahuštěný a sdílený prostor s technickou infrastrukturou omezuje životní podmínky stromu nad i pod povrchem na minimum.
  Z výše uvedených důvodů připravil odbor ochrany prostředí MHMP realizaci pilotního projektu obnovy stromořadí v ulici Blanická s využitím nové technologie prokořenitelných prostorů s cílem vylepšení stanovištních podmínek pro růst stromů v městském prostředí. Realizace proběhla v období podzim 2019 – jaro 2020, vysázeno bylo 17 ks břestovce (Celtis).
 • 10. 8. 2020 Nové piknikové místo s pevným grilem v části parku Stromovka Za drahou
  V pátek 7. srpna bylo v části parku Za drahou otevřeno pro veřejnost pilotní piknikové místo s pevným grilem. Vybudováno bylo na místě dřívějšího piknikového místa. Návštěvníci zde nyní mají k dispozici dva rošty na grilování, podmínkou pro jejich užívání je použití grilovacích podložek, tácků a tálů. Pokud se rekonstruované piknikové místo s grilem osvědčí, je v plánu zrekonstruovat i další pikniková místa v lokalitě Za drahou.
 • 6. 8. 2020 „Stromy, které chcete znát“ - projekt obnovení jmenovek u významných stromů v parku Stromovka
  Součástí koncepční obnovy porostů v Královské oboře Stromovka je péče o významné dřeviny včetně obnovy jmenovek, které dříve v parku označovaly významné stromy. Z původních jmenovek ze 70. let 20. století se jich dochovalo pomálu. Projekt zahrnuje obnovení jmenovek na významných stromech v parku. Podrobné informace o jednotlivých významných stromech (popisy a fotografie charakteristických poznávacích znaků stromů) naleznete na webových stránkách Pražská příroda http://www.praha-priroda.cz/.
 • 5. 8. 2020 Na konci roku 2019 byl na Vrchu Vítkově nad Tachovským náměstím zrealizován viniční svah
  V dubnu 2018 byl zpracován krajinářsko-architektonický návrh, který ověřil možnosti realizace viničného svahu na prudkém jižním svahu v poloze nad Tachovským náměstím. Tento svah nad chodníkem stoupajícím od podchodu bývalé železniční trati směrem k památníku na vrchu Vítkově je v podstatě svahově ukončený okraj historické navážky, která vytvořila nad Tachovským náměstím plošinu hojně využívanou veřejností ke krátkodobé rekreaci. Přístup do parku na vrchu Vítkově z Tachovského náměstí bude vždy jedním z nejvýznamnějších vstupů. Jeho význam spočívá v jeho středové poloze vůči dlouhému vrchu u paty kopce s dopravním napojením na síť autobusových linek MHD, včetně dobré dostupnosti ze stanice metra Thámova tunelem pro pěší z Karlína.
 • 5. 6. 2020 Orchideje v pražských lesích
  Na plochách zalesněných polí, které jsou součástí nových krajinných parků, se přibližně po 15 letech začala ve velkých počtech objevovat vzácná orchidej - okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).
 • 15. 5. 2020 Stáda ovcí a koz opět vyráží do pražské přírody
  Stejně jako v předchozích letech nastupují na svou každoroční pouť po vybraných přírodních lokalitách stáda ovcí a koz. Pastva zvířat zajišťuje specifický management, který je velmi přínosný...
 • 27. 4. 2020 Nové výsadby v okolí Planetária, Bukovky a restaurace Vozovna – jaro 2020
  Na jaře 2020 bylo v rámci II. etapy obnovy porostů v okolí Planetária, Bukovky a restaurace Vozovna vysazeno 165 ks nových kvalitních stromů.
 • 21. 4. 2020 V Kunraticích vzniká nový krajinný park Na Musile
  Začátkem roku 2020 byl zahájen další z velkých projektů − nový krajinný park Na Musile v Praze Kunraticích. Plocha v majetku hl. m. Prahy leží mezi Kunratickou spojkou a ulicí Vídeňskou a má skoro 13,5 ha.
 • 17. 4. 2020 Pilotní projekt řešení místa pro grilování v parku Stromovka
  Cílem pilotního projektu je vytvoření kvalitního piknikového místa pro grilování v části parku Stromovka Za drahou. Pokud se realizace osvědčí, budou rekonstruována další piknikové místa dle zpracovaného koncepčního projektu. Předpokládaný termín dokončení je do konce května 2020.
Celkový počet: nejméně 100
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Doporučujeme