• Smogová situace je ukončená a regulace nebo varování se odvolá, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není naměřená koncentrace znečišťujících látek vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodina na základě meteorologické předpovědi není v průběhu následujících 24 hodin očekáváno opětovné překročeníinformativní, regulační nebo varovné prahové hodnoty.
     
  • Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je v průběhu následujících 24 hodin téměř vyloučeno opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné prahové hodnoty“.

Další informace o smogových situacích lze nalézt na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu: