Upozornění, naše tipy

  • Od středy 4.5.2016 je uzavřen SD hl.m. Prahy Puchmajerova. O předpokládaném termínu znovuotevření Vás budeme co nejdříve informovat na těchto stránkách.
  • Dne 2. 5. 2016 byl otevřen nový sběrný dvůr hlavního města Prahy, na území městské části Praha - Ďáblice, jehož provozovatelem je společnost FCC Česká republika, s.r.o. více informací v samostatném článku
  • Ke dni 3. března 2016 byl ukončen provoz sběrného dvora Dřevčická (Domeček odpady) jako sběrného dvora hl. m. Prahy. Od 4. března 2016 je zájemcům v této lokalitě Prahy nově k dispozici sběrný dvůr hl. m. Prahy Freko - Malešice (FREKO a. s.) na adrese Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 – Malešice. více informací v samostatném článku
  • Upozorňujeme na novelizaci vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (změna: 83/2016 Sb.)

Odpady v Praze

odpady ve městě, ilustrační obr.

Produkce velkého množství odpadů a následné nakládání s nimi je v současnosti problémem všech (zejména velkých) obcí ve světě. Celková produkce odpadů v Praze v roce 2014 činila 4 269 kt. Nejvíce byl produkován stavební a demoliční odpad (3 192,6 kt) a komunální odpad (od občanů) a odpad podobný komunálnímu (od firem) (celkem 682,6 kt). V kategorii nebezpečných odpadů bylo vykázáno 62 kt. Od roku 1998 provozuje Praha jako původce odpadu komplexní systém třídění komunálního odpadu. V roce 2013 bylo z celkového množství KO od občanů (400,9 kt /včetně uličních smetků/) vytříděno celkem 95 kt materiálově využitelných složek z komunálního odpadu. Účinnost tohoto třídění (materiálové využití) tak představovala 23,7 % hmotnosti odpadu. Energeticky bylo využito 226,6 kt směsného komunálního odpadu. Na skládce bylo uloženo 77,5 kt směsného komunálního odpadu (více o hospodaření s odpady v Praze).


Aktuality z oblasti: