Upozornění, naše tipy

 • Provoz Kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci a "Stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu" v Dřevčické je opět otevřen pro veřejnost od 8. dubna více informací
 • Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad byla opětovně zahájena od 14. 4. 2020, včetně MSD více informací
 • Všechny sběrné dvory hl. m. Prahy jsou opět otevřeny pro veřejnost i podnikatelské subjekty, a to za dále specifikovaných provozních opatření  více informací
 • Od čtvrtka 1. 8. 2019 je na dobu neurčitou uzavřen sběrný dvůr Klikatá 1238/90c, Praha 5 - Košíře. V případě znovuotevření Vás budeme informovat na těchto stránkách.
 • Aktuální informace týkající se cen nadstandardních služeb svozových společností na území hl.m.Prahy

Odpady v Praze - informace pro občany

odpady ve městě, ilustrační obr.

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy je v podstatě živý organismus, který se neustále vyvíjí a snaží se reagovat na potřeby občanů. Snahou odboru OCP MHMP je neustále zkvalitňování a rozšiřování služeb v oblasti odpadového hospodářství. Jde především o rozšiřování počtu sběrných míst, navyšování stávajících kapacit či případně o zavádění nových služeb, které se zpravidla nejprve vyzkouší v rámci pilotních projektů. Cílem tohoto portálu je vést přehledný souhrn informací z oblasti odpadového hospodářství na území hlavního města Prahy.


Aktuality z oblasti:

 • 27.5.2020 Sběrné nádoby na gastroodpad
  V rámci propagace a podpory pilotního projektu sběru gastroodpadu z domácností na území MČ Prahy 5,6, a 7, bylo rozdáno 462 malých sběrných nádob do domácností.
 • 18.5.2020 Dejte BIOodpadu druhou šanci!
  Praha spouští kampaň na podporu sběru rostlinného bioodpadu
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady Produkce KO v Praze

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu nakládání s odpady:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období