Upozornění, naše tipy

  • V termínu 17. - 20. 12. 2018 bude uzavřen sběrný dvůr hl. m. Prahy v ulici V Sudech 1488, Praha 16 – Radotín. Důvodem je oprava propadu odvodňovacích kanálů pod kontejnerovým stáním. Opět otevřen bude od 21. 12. 2018.
  • Na žádost provozovatele sběrného dvora došlo ke dni 31. 1. 2018 k uzavření provozu na území městské části Praha 10, Teplárenská 602/9. Bližší informace naleznete v článku.
  • Od 1. 1. 2018 je otevřeno nové zákaznické kontaktní centrum Pražských služeb, a.s. v areálu ZEVO Malešice, Průmyslová 615/32, Praha 10 - Malešice, podrobnější údaje v článku "Kam odložit různé druhy odpadu"
  • Aktuální informace týkající se cen nadstandardních služeb svozových společností na území hl.m.Prahy
  • Od pondělí 6. 6. 2016 je opět otevřen SD hl.m. Prahy Puchmajerova.

Odpady v Praze - informace pro občany

odpady ve městě, ilustrační obr.

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy je v podstatě živý organismus, který se neustále vyvíjí a snaží se reagovat na potřeby občanů. Snahou odboru OCP MHMP je neustále zkvalitňování a rozšiřování služeb v oblasti odpadového hospodářství. Jde především o rozšiřování počtu sběrných míst, navyšování stávajících kapacit či případně o zavádění nových služeb, které se zpravidla nejprve vyzkouší v rámci pilotních projektů. Cílem tohoto portálu je vést přehledný souhrn informací z oblasti odpadového hospodářství na území hlavního města Prahy.


Aktuality z oblasti:

Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady Produkce KO v Praze

Tiskové zprávy hl.m. Prahy