Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Upozornění, naše tipy


Příroda, krajina a zeleň v Praze

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň - ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře. Více o přírodě, krajině a zeleni v hl.m. Praze


  • 10.11.2017 Výsadby ovocných stromů v Praze pokračují
    Úloha ovocných sadů a alejí v městském prostředí není pouze produkční, neméně významná je také jejich role biotopu, rekreačního prostoru nebo krajinného prvku. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy spravuje celkem 51 ovocných sadů s celkovou rozlohou 68 hektarů a 14 ovocných alejí. V minulých letech bylo na území Prahy vysázeno přes 2 500 nových ovocných stromů. Tento podzim a následující jaro bude výsadba ovocných stromů pokračovat. Celkem je plánováno vysazení tří stovek stromů a stejně jako v předchozích letech se bude jednat především o staré ovocné odrůdy ve vysokokmenných tvarech.
  • 26.10.2017 Dívčí hrady mění tvář
    V oblasti Dívčích hradů, rozsáhlé náhorní plošiny na okraji Prokopského údolí, dochází v souladu s dlouhodobou strategií hl. m. Prahy při rozšiřování ploch zeleně k poměrně radikální proměně celého území, probíhá zde transformace orné půdy na rozvolněnou veřejně přístupnou krajinnou zeleň
  • 18.10.2017 Oprava Mariánské studánky
    Mariánská studánka je, jako bohužel i mnoho dalších pražských studánek, v zanedbaném stavu. Voda vytéká z plastové ulomené trubky na rozpadlou dřevěnou podlážku a okolí působí velice neutěšeným dojmem. Studánka byla naposledy výrazně upravována v roce 1946. Oprava proběhne v období října až listopadu 2017.
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme