Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Upozornění, naše tipy


Příroda, krajina a zeleň v Praze

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň - ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře. Více o přírodě, krajině a zeleni v hl.m. Praze


  • 27.11.2017 Na podzim 2017 a na jaro 2018 byla naplánována výsadba 294 ks vzrostlých stromů v části parku Za drahou ve Stromovce
    V této povodněmi nejvíce namáhané části parku Stromovka došlo k rozsáhlému úhynu stromů. Ke zhoršení zdravotního stavu velkého množství stromů došlo následkem povodní v letech 2002 a 2013. Mezi nově vysázenými stromy naleznete duby, jasany, buky, javory, platany, topoly, vrby, lípy, jilmy aj.
  • 20.11.2017 Připravované realizace na hrázi bývalého rybníka a v předprostoru Šlechtovy restaurace ve Stromovce
    V průběhu roku 2018 budou práce v parku Stromovka pokračovat opravou okružní komunikace pro pěší a běžce kolem dna bývalého rybníka – na hrázi bývalého rybníka v bezprostředním okolí běžecké stezky, kde budou obnoveny povrchy cest a po celém okruhu bude doplněno a vyměněno veřejné osvětlení, které dostane novou podobu. Na části trasy mezi Výstavištěm a Šlechtovou restaurací bude obnovena původní dimenze cesty – tzv. promenáda, ta bude opět doplněna mobiliářem. Objektem zájmu se nyní stává i probíhající oprava zchátralé Šlechtovy restaurace a připravovaná rekonstrukce navazujícího společenského prostoru tzv. Kaštanky.
  • 20.11.2017 Květnatá louka na dně bývalého rybníka ve Stromovce
    V místě, kde bylo umístěno zařízení stavby v rámci rekonstrukce dna bývalého rybníka v centrální části Stromovky bude v jarních měsících roku 2018 založena květnatá louka. Louka bude nově oseta pestrou směsí bylin a travin „Stromovka“, která byla vytvořena přímo na míru pro lokalitu na dně bývalého rybníka ve Stromovce.
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme