Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Upozornění, naše tipy


Příroda, krajina a zeleň v Praze

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň - ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře. Více o přírodě, krajině a zeleni v hl.m. Praze


  • 20.9.2017 Znovuzrození nejstarší části dětského hřiště Kaštánek ve Stromovce
    Na dětském hřišti Kaštánek ve Stromovce (u vstupu do parku z Ovenecké ulice) se nachází unikátní realizace sochařských autorských objektů věnovaných dětem v roce 1961. Autory jsou celosvětově uznávaná sochařka Eva Kmentová a významný sochař Olbram Zoubek, partneři nejen v uměleckém životě. Vzhledem ke špatnému technickému stavu autorských objektů připravil Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s autorem sochařem Olbramem Zoubkem, restaurátorem Jakubem Grecem a architektem Martinem Rosslerem projekt na rekonstrukci autorských objektů a navazujícího okolí. Na základě konzultací s Olbramem Zoubkem proběhla rekonstrukce do podoby dětského hřiště z roku 1961, bohužel dokončení prací se již autor o pár měsíců nedožil.
  • 18.9.2017 Se psem v parku
    Psi žijící se svým pánem ve městě to nemají lehké. Většinu dne tráví doma v bytě a jen čekají, až se jejich páni vrátí domů a vezmou je na procházku. Jdou většinou spíše do parku než do lesa, těch už ve městech moc nebývá. A protože parků a dalších zelených ploch je ve městech málo, potkávají další pejskaře, cyklisty či běžce. Z tohoto důvodu je potřeba dodržovat určitá pravidla. Navíc naprostá většina městských parků má svá vlastní pravidla chování ve svém prostoru. Pamatujte, že je lepší problémům předcházet, než je posléze muset řešit. Procházku v parku byste si měli vy i váš čtyřnohý kamarád především užít. Bohužel existuje mnoho lidí, kteří přípravu na situace, které mohou v parku nastat, podceňují a poté chybně reagují, pokud k nim dojde.
  • 8.9.2017 Louky podél Litovicko-šáreckého potoka pomáhají udržovat krávy
    V průběhu září a října tohoto roku se vám může stát, že při procházkách Šáreckým údolím narazíte na stádo krav. Krávy jsou v Praze jistě neobvyklou podívanou, současně jsou však platným pomocníkem v managementu udržování luk.
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme