Upozornění, naše tipy


Příroda, krajina a zeleň v Praze

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň - ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře. Více o přírodě, krajině a zeleni v hl.m. Praze


 • 13.8.2020 Pilotní projekt obnovy stromořadí v ulici Blanická - Pro zdravé stromy v ulicích
  Zdravé a dlouhodobě prosperující stromy v městských ulicích přispívají významným způsobem ke zkvalitnění života v centrech měst – jejich funkce je nenahraditelná. Na základě pilotních projektů v Severní Americe a západní Evropě byl potvrzen zásadní význam kvalitního prokořenitelného prostoru pro existenci a růst stromů v městských podmínkách. Podmínky pro růst stromů v městském prostředí jsou značně nepříznivé – malé prostory pro výsadbu, silné zhutňování povrchu a s tím spojené špatné zásobení kořenů živinami, půdním vzduchem a vodou, zasolování, letní přehřívání, mechanické poškozování a psí moč. Maximálně zahuštěný a sdílený prostor s technickou infrastrukturou omezuje životní podmínky stromu nad i pod povrchem na minimum.
  Z výše uvedených důvodů připravil odbor ochrany prostředí MHMP realizaci pilotního projektu obnovy stromořadí v ulici Blanická s využitím nové technologie prokořenitelných prostorů s cílem vylepšení stanovištních podmínek pro růst stromů v městském prostředí. Realizace proběhla v období podzim 2019 – jaro 2020, vysázeno bylo 17 ks břestovce (Celtis).
 • 10.8.2020 Nové piknikové místo s pevným grilem v části parku Stromovka Za drahou
  V pátek 7. srpna bylo v části parku Za drahou otevřeno pro veřejnost pilotní piknikové místo s pevným grilem. Vybudováno bylo na místě dřívějšího piknikového místa. Návštěvníci zde nyní mají k dispozici dva rošty na grilování, podmínkou pro jejich užívání je použití grilovacích podložek, tácků a tálů. Pokud se rekonstruované piknikové místo s grilem osvědčí, je v plánu zrekonstruovat i další pikniková místa v lokalitě Za drahou.
 • 6.8.2020 „Stromy, které chcete znát“ - projekt obnovení jmenovek u významných stromů v parku Stromovka
  Součástí koncepční obnovy porostů v Královské oboře Stromovka je péče o významné dřeviny včetně obnovy jmenovek, které dříve v parku označovaly významné stromy. Z původních jmenovek ze 70. let 20. století se jich dochovalo pomálu. Projekt zahrnuje obnovení jmenovek na významných stromech v parku. Podrobné informace o jednotlivých významných stromech (popisy a fotografie charakteristických poznávacích znaků stromů) naleznete na webových stránkách Pražská příroda http://www.praha-priroda.cz/.
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme

Související články odjinud