Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Upozornění, naše tipy


Příroda, krajina a zeleň v Praze

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň - ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře. Více o přírodě, krajině a zeleni v hl.m. Praze


  • 19.12.2016 Celková rekonstrukce centrálního prostoru Královské obory Stromovka, bývalého dna rybníka
    Královská obora Stromovka je jedním z nejvýznamnější pražských přírodně krajinářských parků. Od konce roku 2015 probíhá celková obnova centrální části Královské obory Stromovky, bývalého dna rybníka, dle projektu Ing. Šimka – atelier Florart. V první etapě rekonstrukce v roce 2016 byla provedena rekonstrukce původního vodohospodářského systému. Na rekonstrukci navázala výstavba nových vodních ploch v nejvíce podmáčených místech dna bývalého rybníka a další související práce. V roce 2017 bude pokračovat celková revitalizace této části parku a zároveň bude zahájena oprava zchátralé Šlechtovy restaurace a navazujícího společenského prostoru tzv. Kaštanky. Výstavba nových vodních ploch je největším novým počinem ve Stromovce za posledních sto let.
  • 1.12.2016 Restaurování zábradlí z kamenných sloupků (patníků) podél Mesceryho cesty ve Stromovce
    Mecseryho  cesta v parku Stromovka (cesta nese název po Karlu Mescerym, rakouském státním úředníkovi, českém místodržícím a ministru policie) bývala kočárovou spojnicí mezi nejvýznamnějšími stavbami ve Stromovce, mezi Místodržitelským letohrádkem a Královskou dvoranou (Šlechtovou restaurací). Od srpna 2016 do poloviny listopadu zde proběhly restaurátorské práce dle projektu akademického sochaře Petra Vitvara.
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme