Obr. - Úbytky a přírůstky ploch podle druhů pozemků, 2005-2014

Graf - Úbytky a přírůstky ploch podle druhů pozemků, 2005-2014

Zdroj: ČÚZK