Obr. - Úbytky a přírůstky ploch podle druhů pozemků, 2005-2017

Graf_úbytky a přírůstky ploch podle druhů pozemků, 2005-2017

Zdroj: ČÚZK