Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím


Upozornění, naše tipy

  • Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 26.května 2016 v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“) Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01, jehož cílem je dosažení požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky v bodu 1 až 3 přílohy č. 1 zákona, tuto kvalitu udržet a nadále zlepšovat. podrobné informace a dokument ke stažení

Ovzduší v Praze

Ovzduší v Praze, ilustrační foto

Hlavní město Praha je jednou z několika rozsáhlejších oblastí České republiky, které se vyznačují problematickou kvalitou ovzduší.

Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, ke zhoršené kvalitě ovzduší na území Prahy přispívají kromě dopravy i lokální topeniště. Zdroje znečišťování ovzduší jsou evidovány v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Ke sledování kvality ovzduší v Praze je provozována síť měřicích stanic (stanice ČHMÚ a dalších organizací). Od roku 1992 je na území hl. m. Prahy pravidelně prováděno modelové hodnocení kvality ovzduší.

Základním koncepčním dokumentem hl.m. Prahy v této oblasti je v roce 2016 vydaný Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ01, který vypracovalo MŽP pro období do roku 2020. více informací o ovzduší na území hl. m. Prahy


Aktuality z oblasti:

  • 13. říjen 2016
  • 13. říjen 2016
(průměr: 2.95; 148 hodnocení)
Vaše hodnocení: