Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím


Upozornění, naše tipy

  • Za účelem implementace PZKO (Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01, podrobné informace a dokument ke stažení) byla Radou hl. města Prahy jmenována pracovní skupina, která průběžně monitoruje plnění jednotlivých dílčích opatření a má za úkol aktivně podporovat jejich realizaci. Důslednou aplikací opatření vyplývajících z Programu zlepšování kvality, která mají potenciál zejména pro snižování emisí tuhých znečišťujících látek, lze snížit výskyt smogových situací v zimním období. více informací

Ovzduší v Praze

Ovzduší v Praze, ilustrační foto

Hlavní město Praha je jednou z několika rozsáhlejších oblastí České republiky, které se vyznačují problematickou kvalitou ovzduší.

Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, ke zhoršené kvalitě ovzduší na území Prahy přispívají kromě dopravy i lokální topeniště. Zdroje znečišťování ovzduší jsou evidovány v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Ke sledování kvality ovzduší v Praze je provozována síť měřicích stanic (stanice ČHMÚ a dalších organizací). Od roku 1992 je na území hl. m. Prahy pravidelně prováděno modelové hodnocení kvality ovzduší.

Základním koncepčním dokumentem hl.m. Prahy v této oblasti je v roce 2016 vydaný Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ01, který vypracovalo MŽP pro období do roku 2020. více informací o ovzduší na území hl. m. Prahy


Aktuality z oblasti:

  • 7.8.2017 Kontroly kotlů v domácnostech
    V rámci novelizace zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších přepisů, došlo s účinností od 1. 1. 2017, k možnosti provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci. Tato pravomoc byla svěřena obcím s rozšířenou působností. Na území hlavního města Prahy byla tato pravomoc převedena v přenesené působnosti na městské části Praha 1 – 22, v rámci novelizace Statutu hl. m. Prahy (obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy), vyhláškou č. 12/2012 Sb. hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti od 1. 7. 2017.
  • 13. říjen 2016
  • 13. říjen 2016
(průměr: 2.95; 148 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Kotlíkové dotace Praha II Program Čistá energie Praha 2017 V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl. m. Prahy