Celkové emise ze stacionárních zdrojů, Praha, 2000-2014

Graf Celkové a měrné plošné emise ze stacionárních zdrojů, Praha, 2000–2014

Zdroj: ČHMÚ, * od roku 2008 zahrnuty emise tuhých látek ze stavebních činností

 

Graf - Celkový index kvality ovzduší (IKO) na stanicích v aglomeraci Praha v roce 2014 - zastoupení jednotlivých hodnot indexu

Celkový index kvality ovzduší  na stanicích v Praze v roce 2014 (zast. jednotlivých hodnot indexu)