Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

ARCHIV (žádosti evidované v předchozích letech): [ 2018 - 2. pol. | 2018 - 1. pol. | 2017 - 2. pol. | 2017 - 1. pol. | 2016 - 2.pol. | 2016 - 1.pol. | 2015 - 2.pol. | 2015 - 1.pol. | 2014 - 2.pol. | 2014 - 1.pol. | 2013 | 2012 ]

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2019 - 1. pololetí

(aktualizace k 24. 5. 2019):

Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Městská část Katastr. území Specifikace zdroje Výsledný dokument SZn. (2019)
4.1.2019 URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16,
Staré Město, Praha 1, IČ 49687514
Umístění a provedení záložního zdroje el. energie v rámci "Komer. centrum, p.p.č. 3343/57, k.ú. Libeň, Praha 8 Praha 9 Libeň 4x dieselagregát o jmenovitých tepelných příkonech v palivu: 3x 820 kW, 1x 1353 kW Závazné stanovisko 23543
7.1.2019 Městská část Praha-Troja Povolení provozu - plynová kotelna Základní školy Svatopluka Čecha a Trojského gymnázia, Trojská 211/110, Praha 7 Praha 7 Troja 3x kotel Viadrus o celkovém příkonu 315 kW Povolení provozu 35377
8.1. 2019 Geofyzikální ústav AV ČR v.v.i. Povolení provozu - plynová kotelna Boční II 1401, Praha 4 Praha 4 Záběhlice 8x kotel Buderus Logamax Plus GB 162-100 o jednotkovém výkonu 756 kW Povolení provozu 68765
8.1. 2019 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, Praha 6 Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby dieselagregátu v budově požární stanice Letiště Kbely Praha 19 Kbely 1x dieselagregát Caterpillar GEP 400-4 o příkonu v palivu 800 kW Závazné stanovisko 68929
11.1. 2019 Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 Závazné stanovisko k umístění plynové kotelny a dieselového čerpadla, parc. č. 3026/1, 2 a 5/2, k. ú. Nusle Praha 4 Nusle 2x plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu 519 kW, celkový tepelný příkon 1 038 kW; 1x dieselové čerpadlo o jmenovitém příkonu v palivu 350 kW Závazné stanovisko 84294
15.1. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111 Provedení staby kotelny v rámci stavby: "Havarijní výměny kotle v objektu Sevastopol, č.p. 988 na p.p.č. 585, ul. Celetná 38, k.ú. Staré Město" Praha 1 Staré Město Kotelna = 2x kond. pl. kotle De Dietrich C330-570 ECO VD – Diematic, celkový tepelný příkon 1 052 kW Závazné stanovisko 112056
16.1. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy , akciová společnost Změna povolení provozu - výměna dieselagregátu v Autobusových garážích Klíčov, Letňanská 24, Praha 9 Praha 9 Vysočany 1x dieselagregát FG Wilson P550-2 o příkonu v palivu 1139 kW Povolení provozu 126993
21.1. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy , akciová společnost Změna povolení provozu - změna kategorie teplovzdušných jednotek v lakovně Hostivař Praha 10 Malešice změna kategorie vzduchotechnických jednotek Robatherm RWE 200 a RWE 700 Povolení provozu 138909
22.1. 2019 Le Investment, spol. s r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Hotelu Élite, Ostrovní 125/32, Praha 1 Praha 1 Nové Město 3x kotel Hydrotherm HEM 120 o jednotkovém výkonu 132 kW a 2x ohřívač vody Oertli GS 90 Eco jednotkovém příkonu 100 kW Povolení provozu 153827
23.1. 2019 SIEGL s.r.o. Povolení provozu - mobilní třídič stavební suti Praha   mobilní třídička zeminy MS2800 Povolení provozu 165351
24.1. 2019 Inženýring dopravních staveb a.s., Branická 514/140, Baník, 147 00 Praha 4, IČO 05315522  Závazné stanovisko - provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Palmovka" Praha 8 Libeň dieselagregát o elektrickém výkonu 250 kVA a odpovídajícímu jmenovitém tepelném příkonu v palivu 500 kW Závazné stanovisko 173937
29.1. 2019 ATAR s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna nademlejnská 600/1, Praha 9 Praha 9 Hloubětín 2x kotel VH 11 o jednotkovém příkonu 549 kW Povolení provozu 200657
30.1. 2019 Základní škola a mateřská škola Praha Nebušice Povolení provozu - plynová kotelna Nebušická 369, Praha 6 Praha 6 Nebušice 3x kotel Hydrotherm MV 360.1 o celkovém výkonu 1080 kW Povolení provozu 219664
31.1. 2019 Czech Develop Services s.r.o. Závazné stanovisko k umístění plynové kotelny, parc. č. 3568/2, k. ú. Libeň Praha 8 Libeň 2x plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu 349 kW, celkový tepelný příkon 698 kW Závazné stanovisko 219432
1.2. 2019 Ing. Tamara Kopřivová Závazné stanovisko - provedení stavby záložního zdroje el. energie, na pozemku parc. č. 2125/5, k. ú. Holešovice Praha 7 Holešovice 1x dieselageregát o tepelném příkonu v palivu 1 400 kW Závazné stanovisko 243591
4.2. 2019 České teplo s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Park Kbely, Mladoboleslavská 1116, Praha 9 Praha 9 Kbely 2x Buderus Logano Plus KB372-250H o jednotkovém příkonu 237,9 kW Povolení provozu 242093
4.2. 2019 České teplo s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie v areálu Autobusové garáže Klíčov, Letňanská 65/24, Praha 9 Praha 9 Vysočany 1x DA Perkins 2506D-E15TAG2 o příkonu 1139 kW Povolení provozu 242094
5.2. 2019 URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16,
Staré Město, Praha 1, IČ 49687514
Závazné stanovisko - provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Administrativní budova Rohanské nábřeží, Praha 8 - Karlín" Praha 8 Karlín 2 x  FG Wilson - P660-3 á 1 131 kW + 1 x FG Wilson P275-2L á 606 kW Závazné stanovisko 261117
6.2. 2019 DIFESA a.s., Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 24151882 Závazné stanovisko - umístění zdroje - plynová kotelna v rámci stavby "Jinonice Court Etapa IV - Administrativní budova" Praha 5 Jinonice 2 x plynový nízkoemisní kotel o jm. tepelném příkonu 231 kW (Hoval Ultragas), celkový příkon 462 kW Závazné stanovisko 270787
7.2. 2019 Univerzita Karlova Změna povolení provozu - plynová kotelna V Holešovičkách 2, Praha 8 Praha 8 Libeň 3x kotel Viessmann Vitocrossal 300 CR3B o jednotkovém příkonu 1310 kW Povolení provozu 277430
7.2. 2019 Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových Povolení provozu - plynová kotelna Musea Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1 Praha 1 Malá Strana 2x kotel Buderus o jednotkovém příkonu 151,4 kW Povolení provozu 291932
12.2. 2019 Modřanská Property a.s. Povolení provozu - plynová kotelna Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 Praha 2 Modřany 2x kotel Ygnis LR 25 o jednotkovém příkonu 890 kW Povolení provozu 298941
12.2. 2019 Obchodní akademie Bubeneč Povolení provozu - plynová kotelna krupkovo nám. 26/4, Praha 6 Praha 6 Bubeneč 2x kotel Guillot Optimagaz  a 2x kotel Buderus Logamax plus GB 162-100 o celkovém výkonu 266 kW Povolení provozu 317335
12.2. 2019 Ing. Aida Padyšáková, Pod Harfou 938/60, 190 00 Praha 9, IČO 67393519 Závazné stanovisko - provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Kancelářský dům Blok Sokolovská, Rohanské nábřeží" Praha 8 Karlín dieselagregát Catterpillar  typ C13 ATAAC o elektrickém výkonu 400 kVA a odpovídajícímu jmenovitém tepelném příkonu v palivu 835 kW Závazné stanovisko 303235
14.2. 2019 Ing. Adolf Cerhák, Výletní 363/8, Praha 4 Závazné stanovisko - provedení stavby ofsetového tisku, na pozemcích parc. Č. 321/3, 10, k. ú. Petrovice Praha 15 Petrovice dva ofsetové tiskařské stroje; 1x KBA - GRAFITEC - PERFORMA 66 a 1x HEIDELBERG Speedmaster XL 75 s celkovou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t za rok Závazné stanovisko 316655
18.2.2019 Fashion Arena Centre Management s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie na adrese Zamenhofova 440, Praha 10 Praha 10 Štěrboholy 1x dieselagregát Progen PJ 275 SS o příkonu 540 kW Povolení provozu 324933
18.2.2019 Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 Povolení provozu - plynová kotelna Polesná 1690, Praha 9 Praha 9 Újezd nad Lesy 3x kotel Buderus Logano Plus GB 312 o jednotkovém příkonu 270 kW Povolení provozu 328055
18.2.2019 Le Investment, spol. s r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Hotelu Élite, Ostrovní 125/32, Praha 1 Praha 1 Nové Město 3x kotel Hydrotherm HEM 120 o jednotkovém výkonu 132 kW  Povolení provozu 338456
19.2.2019 Ing. Lenka Hábová, Ostrovského 253/3, Praha 5. OAC Vinice, Praha 10, změna stavby před dokončením. Praha 10 Strašnice 2 x Dieselagregát CAT C18 o jmenovitém tepelném příkonu v palivu jednoho stroje 1 446 kW. závazné stanovisko 340319
19.2.2019 URBIA, Králodvorská 16, Praha 1. Víceúčelové centrum Zelený ostrov, objekt SO 15B, Praha 9,  Praha 9 Libeň 1 x Caterpillar C15 - 1 07 kW, 2 x Caterpillar C18 - 2x 1 350 kW závazné stanovisko 337545
19.2. 2019 MAX engineering s.r.o., Krymská 12, Praha 10. Areál Park Kbely - stavební úpravy budovy č. 3, Mladoboleslavská 347, Praha 19 - Kbely. Praha 19 Kbely 2 x Buderus KB372-200 o celkovém příkonu 380 kW. závazné stanovisko 344002
20.2.2019 Úřad pro civilní letectví Změna povolení provozu - plynová kotelna K Letišti, Praha 6 Praha 6 Ruzyně 2x Buderus o jednotkovém výkonu 219 kW Povolení provozu 344495
20.2.2019 K.REK a.s. Změna povolení provozu - plynová kotelna Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 Praha 3 Žižkov 2x kotel Hoval UltraGas 400 o jednotkovém příkonu 450 kW Povolení provozu 346605
20.2.2019 Česká zemědělská univerzita v Praze Změna povolení provozu - výměna kotlů v kotelně Technické fakulty, Kamýcká 961/129, Praha 6 Praha 6 Suchdol 2x kotel Rendamax R604 EVO o jednotkovém příkonu 291 kW Povolení provozu 346190
20.2.2019 LUPA demolice s.r.o. Povolení provozu - recyklační linka Praha   1x čelisťový drtič Brown Lenox KK 114 a 1x třídič Extec Turbo 5000s Povolení provozu 346433
21.2.2019 ZRECYKLUJEME plus s.r.o. Povolení provozu - mobilní třídič stavební suti Praha   1x mobilní třídič Sandvik QE241 Povolení provozu 351669
22.2.2019 Krajský soud v Praze Povolení provozu - plynové kotelny A, B a D, nám. Kinských 234/6, Praha 5 Praha 5 Smíchov 2x kotel De dietrich C 230-210 ECO o jednotkovém výkonu 217 kW, 3x kotel BAXI Luna Duo-Tec o jednotkovém výkonu 110 kW a 3x kotel Viadrus G100 Gladiátor o výkonu 1x 160 kW a 2x 90 kW Povolení provozu 357599
22.2. 2019 ZAVOS s.r.o., Františka Kadlece 16, Praha 8 Závazné stanovisko - umístění a provedení stavby zdroje - ČOV Kbely při ulici Mladoboleslavská 758, Praha 19 Praha 19 Kbely, Satalice, Vinoř rekonstrukce a zkapacitnění ČOV z dnešního stavu 10 000 EO na 18667 EO v první etapě  a 28 000 EO v etapě druhé Závazné stanovisko 357740
26.2.2019 OnSite Power s.r.o. Povolení provozu - kogenerační jednotka Radlická 298/105, Praha 5 Praha 5 Radlice 1x kogenerační jednotka Tedom Cento T200 o příkonu 510 kW Povolení provozu 377156
26.2.2019 OnSite Power s.r.o. Povolení provozu - kogenerační jednotka Žukovského , Praha 5 Praha 6 Ruzyně 1x kogenerační jednotka Tedom Cento T200 o příkonu 510 kW Povolení provozu 377220
27.2.2019 A.M.Technik spol. s r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Silurská 1001/20, Praha 5 Praha 5 Hlubočepy 3x kotel BuderusSB 625-510 o jednotkovém výkonu 510 kW Povolení provozu 385272
27.2. 2019 NH Car, s.r.o. Změna povolení provozu - autolakovna Chodecká 2341/2, Praha 6 Praha 6 Břevnov lakovna Chodecká 2341/2, Praha 6 Povolení provozu 392163
27.2. 2019 TaK Architects s.r.o., Ing. Arch. Marek Tichý Závazné stanovisko - změna provedení stavby záložního zdroje el. energie v rámci stavby "Hotel Fortuna City" Praha 10 Strašnice dieselagregát AKSA ADAD220AP(TS) o el výkonu 220 kVA a jmenovitém tepelném příkonu 440 kW Závazné stanovisko 392461
27.2. 2019 URBIA, s.r.o., Králodvorská 1081/16, Staré Město, Praha 1, IČ 49687514 Umístění 2 zdrojů zn. ovzduší v rámci staby: "Administrativní budova - Nádražní, Praha 5, parc.č. 545/5, 4990/1, 560/1, k.ú. Smíchov" Praha 5 Smíchov 1. pl. kotelna o celkovém jm. tepelném příkonu 670 kW, 2. dieselagregát o jm. tepelném příkonu v palivu 515 kW, el. výkonu 250 kVA St. Závazné stanovisko 392449
28.2. 2019 SATPO Laurová, s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Radlická 1170/61, Praha 5 Praha 5 Smíchov 3x kotel Baxi Luna Duo-Tec MP 1.110 o jednotkovém  výkonu 110.2 kW Povolení provozu 391912
28.2. 2019 Balírny Praha-Holešovice s.r.o. Změna povolení provozu - Sanderova 1366, Praha 7 Praha 7 Holešovice 1x pražička PROBATONE 12 Povolení provozu 394593
5.3. 2019 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Povolení provozu - Kalové hospodářství Drasty     kalové hospodářství Drasty Povolení provozu 416673
6.3. 2019 Radlice Rozvojová, a.s. Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie v Centrále ČSOB, Radlická 333/150, Praha 5 Praha 5 Radlice 2x dieselagregát SDMO D440 o jednotkovém příkonu 8593 kW Povolení provozu 424959
6.3. 2019 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Povolení provozu - tryskání v OZM Sazečská 3206/3, Praha 10 Praha 10 Strašnice 1x tryskací kabina TB-200 povolení provozu 425537
6.3.2019 Zdeněk Christian Tesárek, Lublaňská 43, Praha 2. Stavební úpravy a přístavba únikových schodišť stávající budovy hotelu Luna, Praha 8 - Střížkov Praha 8 Střížkov 1 x dieselagregát o výkonu 200 kVA závazné stanovisko 427343
11.3. 2019 České teplo s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie v Autobusových garážích Vršovice, Nad Vršovskou horou 80/1a, Praha 10 Praha 10 Michle 1x dieselagregát 6S160 o příkonu 360 kW Povolení provozu  466652
12.3. 2019 Základní škola a Mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 12/1060, Praha 5 Povolení provozu - plynová kotelna Grafická 1060/13, Praha 5 Praha 5 Smíchov 2x kotel Buderus Logano Plus GB o jednotkovém příkonu 155 kW Povolení provozu 483991
12.3.2019 Hábová Lenka, Ing. Závazné stanovisko - provedení stavby záložního zdoje elektrické energie v rámci stavby "Administrativní budova Letná Praha 7 Holešovice  1 x dieselagregát o jemnovitém příkonu 928 kW Závazné stanovisko 483354
12.3.2019 Ing. Jiří Zimmel, Drahobejlova 1452/54, Praha 9. Stavební úpravy pro změnu užívání haly A7 v areálu Big Box, Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800, Praha 9 Praha 10 Horní Počernice 4 x potiskovací stroj od firmy Siat pro potisk lepících pásek. Závazné stanovisko 481117
13.3.2019 ADEZ Praha s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Plzeňská 846/66, Praha 5 Praha 5 Smíchov 2x kotel De Dietrich C 230-170 Eco o jednotkovém příkon u 170 kW Povolení provozu 487013
13.3.2019 MONTSERVIS PRAHA , a.s. Povolení provozu - kogenerační jednotka v bazénu Hloubětín, Hloubětínská 80/32, Praha 6 Praha 9 Hloubětín 2x kogenerační jednotky Viessmann Vitoblock 200EM-50/81 Povolení provozu 487449
14.3.2019 PERSA, a.s. Povolení provozu - plynová kotelna U Plynárny 1002/97, Praha 10 Praha 10 Michle 2x kotel De Dietrich GT 307o jednotkovém výkonu 192 kW Povolení provozu 499699
15.3.2019 Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace Povolení provozu - plynová kotelna Lázeňská 483/3, Praha 1 Praha 1 Malá Strana 4x kotel Hydrotherm Eurotemp BORA SIB - 80 o jednotkovém příkonu 88 kW Povolení provozu 511119
19.3. 2019 KOMTERM Čechy, s.r.o. Změna povolení provozu - výměna vyvíječů páry v kotelně Xa, Vídeňská 1083, Praha 4 Praha 4 Krč 2x rychlovyvíječ páry Certuss Junior 250 TC EG/NG o jednotkovém příkonu 180 kW Povolení provozu 527262
25.3.2019 NATO-PRAHA, spol. s r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Štefánikova 236/13, Praha 5 Praha 5 Smíchov 4x kotel Ferromat GFN2.104Z o jednotkovém výkonu 104,3 kW Povolení provozu 548274
25.3.2019 NATO-PRAHA, spol. s r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Nám. 14. října 1381/4, Praha 5 Praha 5 Smíchov 2x kotel Wolf MK-350 o jednotkovém výkonu 350 kW Povolení provozu 548263
26.3.2019 KARE Praha s.r.o. Změna povolení provozu - mobilní recyklační linka stavebních hmot a mobilní recyklační linka živičných povrchů Praha   změna kategoriemobilních recyklačních linek Povolení provozu 554771
27.3.2019 PHL - Na Pankráci s.r.o. Povolení provozuz - plynová kotelna na Pnkráci 1643/30, Praha 4 Praha 4 Nusle 2x kotel ČKD Dukla PGV 65 o jednotkovém příkonu 660 kW Povolení provozu 563601
27.3.2019 PHL - G.E.N. s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Haštalská 766/28, Praha 1 Praha 1 Staré Město 3x kotel Hydrotherm o jednotkovém výkonu 150 kW Povolení provozu 563615
27.3.2019 PHL - Na Pankráci s.r.o. Povolení provozu - Plynová kotelna Na Pankráci 1062/58 Praha 4 Nusle 2x kotel Hydrotherm Mistral o jednotkovém výkonu 150 kW Povolení provozu 563623
28.3.2019 Veolia Energie ČR, a.s. Povolení provozu - plynová kotelna Navrátilova 1442/15, Praha 1 Praha 1 Nové Město 3x kotel Baxi Luna DUO-TEC MP+1.110 o jednotkovém příkonu 104,9 kW Povolení provozu 568362
28.3.2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Povolení provozu - plynová kotelna v Hangáru D letiště Ruzyně, K Letišti 6, Praha 6 Praha 6 Ruzyně 2x kotel LOOS UHD o jednotkovém příkonu 1174 kW Povolení provozu 568353
29.3.2019 Mototechna, s.p. "v likvidaci" Povolení provozu - kotelna na LTO Bavorská 856/14, Praha 5 Praha 5 Stodůlky 1x kotel Buderus Logano GE615 o  příkonu 886,5 kW a 1x GE515 o příkonu 429,6 kW Povolení provozu 577561
1.4.2019 Nadji Club, s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Bubenské nábř. 306/13, Praha 7 Praha 7 Holešovice 3x kotel Ferolli Prextherm RSW 350N o jednotkovém příkonu 420 kW a 1x dieselagregátFG Wilson P150E o příkonu 341 kW Povolení provozu 583776
1.4.2019 INOS RICHTER s.r.o. Povolení provozu - mobilní třídění stavebních odpadů  Praha   recyklační linka stavebních odpadů Povolení provozu 593190
2.4.2019 Tived s.r.o. Povolení provozu - čerpací stanice PHM Voctářova 261/6, Praha 8 Praha 8 Libeň čerpací stanice PHM Povolení provozu 602719
3.4.2019 KOMTERM Čechy, s.r.o. Povolení provozu - plynovbá kotelna Za Mototechnou 1619/1, Praha 5 Praha 5 Stodůlky 2x kotel ČKD Dukla OW-40 o jednotkovém příkonu 517 kW Povolení provozu 604146
3.4. 2019 Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny, Politických vězňů 936/7, Praha 1 Praha 1 Nové Město plynová kotelna o celkovém příkonu 455 kW (5x kondenzační kotel o jmenovitém příkonu 91 kW) Závazné stanovisko 604023
4.4. 2019 Nemocnice Na Františku Povolení provozu - plynová kotelna Na Františku 847/8, Praha 1 Praha 1 Staré Město 6x kotel Hoval CompactGas (280) o jednotkovém příkonu 300 kW Povolení provozu 613126
8.4.2019 Veolia Energie ČR, a.s. Povolení provozu - plynová kotelna Churchill Square, Italská 2581/67, Praha 2 Praha 2 Vinohrady 4x kotel Buderus Logano plus GB 402-545 o jednotkovém příkonu 519 kW Povolení provozu 640231
11.4. 2019 Praha Studios a.s. Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroje elektrické energie v Paláci Praga, Pernerova, Praha 8 Praha 8 Karlín 2x kotel De Dietrich C 630-860 Eco i jednitjivém příkonu 470 kW a 1x dieselagregát Kohler SDMO o příkonu 620 kW Povolení provozu 659902
11.4. 2019 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Povolení provozu - plynový vyvíječ páry v prádelně U Vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 Praha 6 Břevnov 1x parní automat Certuss Universal 1500 o příkonu 984 kW Povolení provozu 662103
12.4. 2019 CD Property s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Mayhouse, ul. 5. května, Praha 4 Praha 5 Nusle 3x kotel Viessmann VITODENS 200 W o jednotkovém výkonu 150 kW a 1x dieselagregát FG Wilson P450-2 o příkonu 890 kW Povolení provozu 664162
18.4. 2019 GEOSTAVBY s.r.o. Povolení provozu - mobilní drtič stavebních odpadů Praha   mobilní drticí jednotka RESTA CH2 900x600 Povolení provozu 706769
24.4.2019 FINEP CZ a.s., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 Závazné stanovisko k umístění dvou plynových kotelen, na pozemku parc. Č. 329/1, k. ú. Třebonice Praha 13 Třebonice 1x plynová kotelna o celkovém příkonu 706 kW (2x kotel o jmenovitém příkonu 353 kW), 1x plynová kotelna o celkovém příkonu 614 kW (2x kotel o jmenovitém příkonu 307 kW) Závazné stanovisko 754260
25.4. 2019 Rustonka Development s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie Rustonka R1 - Sokolovská 689/115, Praha 8 Praha 8 Libeň 2x dieselagregát GE 640 Deutz, E DT LS 0640 o  příkonu 2x 1253 kW  Povolení provozu 783325
25.4. 2019 Rustonka Development s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie  Rustonka R2 - Rohanské nábřeží 639/10, Praha 8  Praha 8 Libeň 1x dieselagregát GE 640 Deutz, E DT LS 0640 o  příkonu 1329 kW Povolení provozu 788213
25.4. 2019 Rustonka Development s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Rustonka R3 - Sokolovská 695/115b, Praha 8 Praha 8 Libeň 1x dieselagregát GE 640 Deutz, E DT LS 0640 o  příkonu 1329 kW Povolení provozu 788470
26.4.2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Změna povolení provozu - plynová kotelna Benátská 499/9, Praha 2 Praha 2 Nové Město výměna kotle - 1x Bosch Unimat UT-L40 o příkonu 6.11 MW Povolení provozu 782632
26.4.2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Změna povolení provozu - plynová kotelna Wenzigova 2083/1, Praha 2 Praha 2 Nové Město výměna kotle - 1x Bosch Unimat UT-L40 o příkonu 6.11 MW Povolení provozu 784033
30.4.2019 Karla Polydorová, Běchorská 2229/15, 193 00 Praha 9. Rohan City - sekce B - Administrativa A1. Praha 8 Karlín záložní zdroj el. energie FG Wilson P300-4, tepelný příkon 636 kW. závazné stanovisko 796077
3.5. 2019 OMV Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu - čerpací stanice Cínovecká, Praha 8 Praha 8 Ďáblice výměna čerpacích stojanů Povolení provozu 822060
3.5. 2019 OMV Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu - čerpací stanice Plzeňská jih, Košíře, Praha 5 Praha 5 Košíře výměna čerpacích stojanů Povolení provozu 822067
3.5. 2019 OMV Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu - čerpací stanice Bucharova, 1093, Praha 5 Praha 5 Stodůlky výměna čerpacích stojanů Povolení provozu 822099
3.5. 2019 OMV Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu - čerpací stanice Strakonická, Praha 5 Praha 5 Malá Chuchle výměna čerpacích stojanů Povolení provozu 822108
3.5. 2019 OMV Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu - čerpací stanice Lhotecká, Praha 4 Praha 4 Modřany výměna čerpacích stojanů Povolení provozu 822122
3.5. 2019 OMV Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu - čerpací stanice K Barrandovu, Praha 5 Praha 5 Hlubočepy výměna čerpacích stojanů Povolení provozu 822129
3.5. 2019 OMV Česká republika, s.r.o. Změna povolení provozu - čerpací stanice Plzeňská sever, Praha 5 Praha 5 Košíře výměna čerpacích stojanů Povolení provozu 822134
3.5. 2019 AVE a.s. Změna povolení provozu - plynová kotelna Bořivojova 1216/53, Praha 3 Praha 3 Žižkov 2x kotel Wolf MK-1-180 o jednotkovém příkonu 200 kW Povolení provozu 822401
7.5. 2019 FARM-THERM, a.s. Povolení provozu - kotelna bazénu Radotín, Loučanská, Praha 16 Praha 5 Radotín 3x kotel De Dietrich MCA Pro 160 o jednotkovém příkonu 155 kW Povolení provozuz 833958
13.5.2019 P.O.S. Factory s.r.o. Změna povolení provozu - tiskárna Veselská 699, Praha 9 Praha 9 Letňany 2x tiskařský stroj HP Scitex, z toho 1x TJ8350 a 1x TJ8550 Povolení provozu 848522
15.5.2019 HARRO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroje elektrické energie Na Strži 2097/63, Praha 4 Praha 4 Nusle 2x dieselagregát Silektro KJV 550 o jednotkovém příkonu 1000 kW Povolení provozu 854524
16.5.2019 ROKKO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Na Strži 2102/61a, Praha 4 Praha 4 Krč dieselagregát Silektro KJV 550 o jednotkovém příkonu 1000 kW Povolení provozu 862983
20.5.2019 WDHG Development s.r.o. Povolení provozu - Drticí a třídicí linka RESTA Praha   drticí linka RESTA CH2 900x600 a třídicí linka RESTA HTH3 povolení provozu 893750
24.5. 2019 PLAZA ALTA HOTEL, A.S. Povolení provozu - plynová kotelna Ortenovo nám. 1086/22, Praha 7 Praha 7 Holešovice 3x kotel De Dietrich DTG 250-12 NEZ o jednotkovém příkonu 126 kW Povolení provozu 954169
24.5. 2019 Palmovka 4 s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Voctářova 2497/18, Praha 8 Praha 8 Libeň 1x dieselagregát GE 640 Deutz Silent o příkonu 625 kW Povolení provozu 954253
24.5. 2019 Palmovka 3 s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Voctářova 2500/20a, Praha 8 Praha 8 Libeň 1x dieselagregát GE 640 Deutz Silent o příkonu 625 kW Povolení provozu 954248
  • 24. ledna 2019
(průměr: 3.0; 286 hodnocení)
Vaše hodnocení: