Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí. Průběžně aktualizovaný seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

ARCHIV (žádosti evidované v předchozích letech): [ 2017- 2.pol. | 2017 - 1.pol. | 2016 - 2.pol. | 2016 - 1.pol. | 2015 - 2.pol. | 2015 - 1.pol. | 2014 - 2.pol. | 2014 - 1.pol. | 2013 | 2012 ]

Seznam žádostí evidovaných Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2018 - 2. pololetí

(aktualizace k 10. 10. 2018):

archiv: 2018 - 1. pololetí

Datum podání Identifikace žadatele Předmět žádosti Městská část Katastr. území Specifikace zdroje Výsledný dokument  SZn.
2.7. 2018 ACTRA ALESSIZ s.r.o., U Gymnázia 1233/1, Nusle, Praha 4 Umístění vyjm. zdroje - pl.kotelna (v areálu stadionu Přátelství na Strahově, při ul. Maratónská, p.p.č. 2485/9 a 2485/1, k.ú. Břevnov) Praha 6 Břevnov pl. kotelna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 11,523 MW (3x kotel BOSCH, typ UNIMAT UT-L24, každý o tepelném příkonu 3,145 MW a 1x kotel BOSCH, typ UNIMAT UT-L28 o tepelném příkonu 2,088 MW) Závazné stanovisko 1057153
3.7. 2018 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Povolení provozu - Ústřední čistírna odpadních vod - Nová vodní linka, Papírenská 199/6, Praha 6 Praha 6 Bubeneč nová vodní linka Povolení provozu 1060562
3.7.2018 Ťupová Ladislava, Stříbrského 685/10, P4 Závazné stanovisko k umístění stavby plynové kotelny; Otevřená 1072/4, P6 Praha 6 Střešovice 2x pl. kotle Logano KB372-200, každý o tepelném příkonu 190 kW Závazné stanovisko 1060633
4.7. 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze Povolení provozu - plynová kotelna V Zahrádkách 1953/67, Praha 3 Praha 3 Žižkov 2x kotel Ygnis, z toho jednou  LRP 13 o příkonu 554 kW a 1x LRP 450/6 o příkonu 489 kW Povolení provozu 1073209
4.7. 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze Povolení provozu - plynová kotelna Jeseniova 1954/210, Praha 3 Praha 3 Žižkov 2x kotel De Dietrich GT 430-10 o jednotkovém příkonu 396 kW Povolení provozu 1077994
4.7. 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze Povolení provozu - plynová kotelna Jeseniova 2769/208, Praha 3 Praha 3 Žižkov 2x kotel De Dietrich DTG 320-9 EcoNox o jednotkovém příkonu 157 kW Povolení provozu 1078021
4.7. 2018 Veolia Energie Praha a.s. Závazné stanovisko- k umístění tří kogeneračních jednotek  TVE, Na Hradním vodovodu 435/4, Praha 6 Praha 6 Vokovice Rekonstrukce kogeneračních jednotek, tři stávající budou nahrazený třemi novými kogeneračními jednotkami Závazné stanovisko 1065992
10.7. 2018 SILMET Plus, s.r.o. Změna povolení provozu - čerpací stanice Skandinávská 144/15a, Praha 5 Praha 5 Třebonice změna povolení po změně provozovatele Povolení provozu 1087774
10.7. 2018 CMArt Reality, a.s. Povolení provozu - plynová kotelna Národní 60/28, Praha 1 Praha 1 Nové Město 5x kotel Junkers/Bosch KN 117 o jednotkovém příkonu 117 kW Povolení provozu 1089429
11.7.2018 innogy Energo, s.r.o. Změna povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Limuzská 3135/12, Praha 10 Praha 10 Strašnice 3x dieselagregát Phoenix Zeppelin typ Olympian GEP44-3 o příkonu 100,79 kW, Olympian GEP 110 o příkonu 248,55 kW a SDMO J130K Eurosilent o příkonu 254,42 kW Povolení provozu 1111248
11.7.2018 RVW Facility, s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Pirnerova 1395, Praha 5 Praha 5 Zbraslav 2x kotel Viessmann SM057 o jednotkovém příkonu 575 kW Povolení provozu 1112684
16.7. 2018 AKCENT spol. s r.o Závazné stanovisko - k umístění a stavbě záložního zdroje elektrické energie, objekt E, (Výhledy)  Archeologická Praha 5 Praha 5 Stodůlky Dieselagregát SDMO J220 C3 o tepelném příkonu 489 kW Závazné stanovisko 1112685
17.7. 2018 Veolia Energie ČR, a.s. Změna povolení provozu - plynová kotelna nám. Junkových 2921/5, Praha 5 Praha 5 Stodůlky 2x kotl Hoval UltraGas 500 o jednotkovém příkonu 471 kW Povolení provozu 1122718
25.7. 2018 GE Aviation Czech s.r.o. Povolení provozu - topný systém vzduchového sání  Beranových 65, Praha 9 Praha 9 Letňany topný systém vzduchového sání GB 4 o výkonu 900 kW Povolení provozu 1155706
27.7. 2018 MS architekti, s.r.o. Závazné stanovisko - záložní zdroj el. energie v rámci stavby "Polyfunkční dům Paprsek, změna Praha 13 Stodůlky Dieselagregát TEKSAN TJ705DW5A o tepelném příkonu 1 495 kW Závazné stanovisko 1178112
1.8. 2018 Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 Závazné stanovisko k umístění plynových kotelen, na pozemku parc. Č. 11/1, 14/1, k. ú. Nusle Praha 4 Nusle 2x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 752 kW (osazené dvěma kondenzačními plynovými kotli Buderus  Logano GB 402-395 o jmenovitém tepelném příkonu 376 kW) Závazné stanovisko 1192335
1.8. 2018 Tomáš Sekanina, inž. činnost ve stavebnictví, Terronská 19, 160 00 Praha 6 Závazné stanovisko k umístění dvou plynových kotelen a dvou záložních zdrojů elektrické energie Praha 9 Vysočany plynová kotelna 2x170 kW (celkem 340 kW)
plynová kotelna 2x290 kW (celekm 580 kW)
dieselagregát 400 kVA (příkon v palivu cca 800 kW)
dieselagregát 500 kVA (příkon v palivu cca 1000 kW)
Závazné stanovisko 1191476
2.8. 2018 IMPERIAL FOOD SERVICE s.r.o. Povolení provozu - kotelna a pekárna Vlastibořská 2790/4, Praha 9 Praha 20 Horní Počernice 2x kotel Viessmann, z toho 1x Vitoplex 200 o příkonu 98 kW, 1x Vitoplex 100 o příkonu 170 kW, dále 1x Kornfeil OK 300 o příkonu 300 kW, a 3x Konfeil Variant V26/7 o jednotkovém příkonu 220 kW Povolení provozu 1197938
3.8. 2018 Mgr. Karel Štochl, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 Závazné stanovisko k umístění stavby dieselagregátu a plynové kotelny, na rohu ulic Hybernská a Opletalova, Praha 1 Praha 1 Nové Město 1 x dieselagregát o jmenovitém tepelném příkonu v palivu 1 200 kW, el. výkonu 600 kVA a 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 1 224 kW(4 x plynový kondenzační kotel Buderus KB 372-300 o jmenovitém tepelném příkonu 306 kW) Závazné stanovisko 1209508
8.8. 2018 NEXIMA a.s. Změna povolení provozu  - hnědouhelná kotelna K Třebonicům 100/34, Praha 5 Praha 5 Řeporyje výměna kotle STARK 730 za nový kotel Ekoefekt 600 o příkonu 813 kW Povolení provozu 1232555
8.8. 2018 Ing. Martin Novák, Tolstého 20, 101 00 Praha 10, IČ 15156648 Závazné stanovisko k umístění dvou plynových kotelen a dvou záložních zdrojů el. Energie (objekt B a C), ul. Radlická, Praha 5 Praha 5 Radlice 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 2 076 kW, 1x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 1 038 kW, 1x záložní zdroj el. energie o tepelném příkonu v palivu  2 200 kW a 1x záložní zdroj el. energie o tepelném příkonu v palivu 1 100 kW Závazné stanovisko 1224266
10.8. 2018 Jaroslav Malčánek, Tichonická 1059, 104 00 Praha 10 Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny, na pozemku parc. č. 1900/1, k. ú. Uhříněves Praha 22 Uhříněves 1 x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 1422 kW (3x plynový kondenzační kotel De  HAMWORTHY typ Varblok ModuMax 250/500c o jmenovitém tepelném příkonu 474 kW) Závazné stanovisko 1240427
10.8. 2018 d plus projektová a inženýrská s.r.o. Závazné stanovisko - dieselagregát, Výstavba bytových domů Čechie, U Sluncové 618/25, Karlín Praha 8 Karlín 1x dieselagregát Caterpillar  C7.1 o tepelném příkonu v palivu 378 kW Závazné stanovisko 1239971
13.8. 2018 Ing. Jiří Hrouda, Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 Stavební úpravy obchodního domu Kotva, náměstí Republiky 656/8, Praha 1. Praha 1 Staré Město 3 x Buderus Logano GE 615 - 1200 kW + 1 x Buderus Logano Plus SB745 - 1000 kW, celkový příkon 4,5 MW (900 +3600 kW) Závazné stanovisko 1248197
13.8. 2018 Letiště Praha, a.s. Závazné stanovisko k provedení stavby- čerpací stanice pohonných hmot v areálu letiště Ruzyně Prah 6 Ruzyně čerpací stanice pohonných hmot dva výdejní stojany, jednostranné sloužící pouze pro obsluhu letiště Závazné stanovisko 1247931
14.8. 2018 Skanska Facility s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Železničářů 640/23, Praha 7 Praha 7 Holešovice dieselagregát SDMO V400C2 o příkonu 703 kW Povolení provozu 1251471
15.8.2018 Ing. Miroslav Fuksa, K Vlkánici 369/2, 250 65 Bášť, IČ 28428161 Závazné stanovisko k provedení stavby plynové kotelny, v ulici Karmelitská 19, Praha 1 Praha 1 Staré Město 1 x plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 308 kW (2x plynový kondenzační kotel De Dietrich Innovens Pro MCA 160 o jmenovitém tepelném příkonu 154 kW Závazné stanovisko 1254454
28.8.2018 NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod Povolení provozu - plynová kotelna Pekařská 621/7, Praha 5 Praha 5 Jinonice 1x kotel Buderus G524-594 LDN o příkonu 647,8 kW Povolení provozu 1326333
28.8. 2018 Alchymist s.r.o. Povolení provozu - kotelna v Hotelu La Ballerina, Dittrichova 20, Praha 2 Praha 2 Nové Město 2x Kotel na zemní plyn de Dietrich o tepelném příkonu 179 kW Povolení provozu 1324718
29.8. 2018 FACILITY PRO s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie v administrativní budově DOCK 02, Smrčkova 2485/4, Praha 8 Praha 8 Libeň 1x dieselagregát AKSA AD 220  Povolení provozu 1341492
4.9. 2018 URBIA, s.r.o., P.O.BOX 656, Králodvorská 16, 111 21 Praha 1,  Závazné stanovisko k provedení stavby záložního zdroje elektrické energie,  GEONE Marina Project, Holešovice Praha 7 Holešovice 4 x dieselagregát o výkonu 220 kVA a 1 x dieselagregát o výkonu 450 kVA  Závazné stanovisko 1368990
5.9. 2018 E3M Group s. r. o., Pernerova 676/51, Praha 8. Závazné stanovisko - Instalace kogenerační jednotky v areálu Stodůlky Property Park, Jeremiášova 947/16, Praha 5. Praha 5 Stodůlky 1 x kogenerační jednotka Tedom Cento M260 o tepelném příkonu v palivu 510 kW závazné stanovisko 1386962
5.9. 2018 Radek Brožovský Povolení provozu - Recyklační zařízení stavebních hmot Praha   RUBBLE MASTER 80GO - 0133 Povolení provozu 1377419
7.9. 2018 ROKKO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie, areál EMPIRIA, Praha 4 - Nusle Praha 4 Nusle 1x dieselagregát Silektro KJV 550 EU Stage II o příkonu 1000 kW Povolení provozu 1383139
7.9. 2018 URBIA, s.r.o., P.O.BOX 656, Králodvorská 16, 111 21 Praha 1,  Závazné stanovisko k umístění záložního zdroje elektrické energie v multifunkčním objektu RUSTONKA COURT, Praha 8. Praha 8 Karlín dieselagregát o výkonu 640 kVA/512 kW. Závazné stanovisko 1389946
10.9. 2018 Vin Agro s.r.o. Povolení provozu - Kompostárna Ctěnice Praha 9 Vinoř Kompostárna s roční kapacitou 3000 t bioodpadů a denní 17 t Povolení provozu 1399079
10.9. 2018 Ing. Iveta Růžičková, Mejstříkova 614, Praha 4. ČSPHM Benzina 233, Praha 6 - Suchdol, Změna části stávající stavby Praha 6 Suchdol Rekonstrukce technologie, přidání produktu Add Blue, stavba nového kiosku ( výměna 4 výdejních stojanů za 2 multiproduktové, přidání nádrže na Add Blue. Závazné stanovisko 1399348
12.9. 2018 TREND technologie, s.r.o. Povolení provozu - kotelna Topolová 2916/4, Praha10 Praha 10 Záběhlice 2x kotel na ZP Viessmann Vitocrossal 100-320 o tepelném příkonu 320 kW Povolení provozu 1434067
12.9. 2018 Kentoya Development a.s. Povolení provozu - plynová kotelna Topolová 2916/14, Praha 10 Praha 10 Záběhlice 2x kotel Viessmann Vitocrossal 100 o jednotkovém příkonu 318 kW Povolení provozu 1432619
17.9. 2018 ENERGO-CENTRUM PLUS, s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Novodvorská 1062/12, Praha 4 Praha 4 Lhotka 3x kotel Buderus G524 LDNH 662, LOWNOX povolení provozu 1466203
18.9. 2018 České teplo s.r.o., Klapkova 731/34, Kobylisy, 182 00 Praha 8. Dočasná instalace mobilní plynové kotelny v areálu DP, a.s., Hloubětín, Na Obrátce 16/102, Praha 9. Praha 9 Hloubětín 4 x závěsný kondenzační kotel Buderus GB162 - 100 o celkovém tepelném příkonu 386 kW. Závazné stanovisko 1498957
25.9.2018 Falkensteiner Hotel Maria Betriebs s.r.o. Povolení provozu - plynová kotelna Opletalova 1402/21, Praha 1 Praha 1 Nové Město 2x kotel Rendamax, z toho 1x R 307 o výkonu 289 kW a 1x  304 o výkonu 147 kW Povolení provozu 1514438
26.9. 2018 Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Povolení provozu - náhradní zdroj elektrické energie Antala Staška 1670/80, Praha 4 Praha 4 Krč  dieselagregát VO276TV o příkonu 550 kW Povolení provozu 1518335
4.10. 2018 Kaufland Česká republika v.o.s. Povolení provozu - plynová kotelna a náhradní zdroj elektrické energie Bělohorská 2428/203, Praha 6 Praha 6 Břevnov 1x kotel Buderus SB 615 o příkonu 643,21 kW a 1x dieselagregát Gesan DVA 630 o příkonu 1282 kW Povolení provozu 1551540
4.10. 2018 OnSite Power s.r.o. Povolení provozu - kogenerační jednotka Radlická 298/1058, Praha 5 Praha 5 Radlice 1x kogenerační jednotka Tedom Cento T200  Povolení provozu 1568081
  • 13. října 2016
(průměr: 3.02; 271 hodnocení)
Vaše hodnocení: