Upozornění, naše tipy

  • Byla zahájena příprava kompletu Praha životní prostředí 2019, jednotlivé kapitoly a součásti budou postupně publikovány od začátku prosince 2020. Dílčí souhrnné informace bude publikovány v materiálech Praha ŽP - Rychlé informace 1/2020 a 2/2020 a v jednotlivých sekcích těchto webových stránek.

Publikace, aplikace

brožura Praha životní prostředí 2018, titulní strana

Hlavní město Praha má dlouholetou tradici v oblasti zpracování a poskytování informací o životním prostředí. Nejznámějším výstupem ze systému se stala ročenka Praha životní prostředí vydávaná tiskem pravidelně od r. 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě. Současná obsahová struktura publikovaných informací je zavedena od r. 2000. Od roku 1997 bylo vydáno také sedm elektronických publikací (CD-ROM, nově DVD) Praha životní prostředí, které v každém vydání obsahují poslední ročenky, Atlas životního prostředí, Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), přehled koncepčních dokumentů v oblasti životního prostředí, případně další specializované publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany přírody (Vegetační mapa, Ptáci, Motýli, Chráněná území), hlukové mapy Prahy, datové a informační zdroje aj. K dispozici je dnes uživatelům také řada dalších aplikací na internetu, včetně mapových aplikací.

Vydání ročenky Praha - životní prostředí od verze 2010 do verze 2013 zahrnují jednak podrobnou verzi o rozsahu cca 300 stran (pouze v češtině a jen v elektronické formě) a dále zkrácenou dvojjazyčnou verzi publikace (v tištěné podobě v rozsahu cca 60 stran), která je k dispozici v tištěné i elektronické podobě (v html i PDF formátu) a informační leták s výběrem údajů z ročenky (česko-angl., v tištěné podobě a v el. verze v PDF formátu). Zatím posledním kompletním vydáním je verze 2014 (finalizované 3/2017), v rámci které byla připravena v tištěné i elektronické podobě informační brožura pro veřejnost v rozsahu 20 stran s mapovou přílohou. V současné době probíhá příprava kompletu za rok 2019. Od června 2019 je k dispozici nový informační materiál pro veřejnost v rámci sady Praha životní prostředí nazvaný Rychlé informace.

Ročenky Praha - životní prostředí, CD-ROM Praha ŽP


Jiné publikace a aplikace

Životní prostředí - obecné

Ovzduší

Přroda, krajina, zeleň

Energetika, doprava

Statistika

 


  • 21. dubna 2015
(průměr: 3.02; 358 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Nejnovější k tématu infomačního systému o ŽP a území v Praze:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Aktuality v oblasti Informačního systému o ŽP a o území

Doporučujeme