Upozornění, naše tipy

 • Zájemcům je k dispozici elektronická česká verze brožury Praha životní prostředí 2016 včetně mapové přílohy;
 • Od září 2018 jsou na této stránce postupně publikovány jednotlivé kapitoly nové Elektronické zprávy o stavu a vývoji ŽP v Praze v roce 2016.

Publikace, aplikace

brožura Praha životní prostředí 2016, titulní strana

Hlavní město Praha má dlouholetou tradici v oblasti zpracování a poskytování informací o životním prostředí. Nejznámějším výstupem ze systému se stala ročenka Praha životní prostředí vydávaná tiskem pravidelně od r. 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě. Současná obsahová struktura publikovaných informací je zavedena od r. 2000. Od roku 1997 bylo vydáno také sedm elektronických publikací (CD-ROM, nově DVD) Praha životní prostředí, které v každém vydání obsahují poslední ročenky, Atlas životního prostředí, Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), přehled koncepčních dokumentů v oblasti životního prostředí, případně další specializované publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany přírody (Vegetační mapa, Ptáci, Motýli, Chráněná území), hlukové mapy Prahy, datové a informační zdroje aj. K dispozici je dnes uživatelům také řada dalších aplikací na internetu, včetně mapových aplikací.

Vydání ročenky Praha - životní prostředí od verze 2010 do verze 2013 zahrnují jednak podrobnou verzi o rozsahu cca 300 stran (pouze v češtině a jen v elektronické formě) a dále zkrácenou dvojjazyčnou verzi publikace (v tištěné podobě v rozsahu cca 60 stran), která je k dispozici v tištěné i elektronické podobě (v html i PDF formátu) a informační leták s výběrem údajů z ročenky (česko-angl., v tištěné podobě a v el. verze v PDF formátu). Zatím posledním kompletním vydáním je verze 2014 (finalizované 3/2017), v rámci které byla připravena v tištěné i elektronické podobě informační brožura pro veřejnost v rozsahu 20 stran s mapovou přílohou. V současné době probíhá finalizace kompletu Praha životní prostředí 2016, zároveň probíhá příprava kompletu za rok 2017.

Ročenky Praha - životní prostředí, CD-ROM Praha ŽP

 • Praha - životní prostředí 2017 (komplet v přípravě s postupným publikováním)
  • Praha - životní prostředí 2017 (Elektronická zpráva o stavu a vývoji ŽP v Praze)
   podrobná verze - po kapitolách
   (v přípravě)
   Základní informace, Ovzduší, Voda, Krajina, příroda, zeleň, Odpady, Hluk, Populace a zdraví, Hospodářství, Nástroje a politiky.
  • brožura - Výběr údajů z Elektronické zprávy 2017 (v přípravě)
   • mapová příloha (v přípravě)
 • Praha - životní prostředí 2016 (komplet v přípravě s postupným publikováním)
 • Praha - životní prostředí 2015
  • Praha - životní prostředí 2015 (Elektronická zpráva o stavu a vývoji ŽP v Praze)
   podrobná verze - po kapitolách (pouze v češtině, jednotlivé kapitoly v PDF formátu, pulikace v přípravě)
  • brožura - Výběr údajů z Elektronické zprávy 2015 (PDF formát, verze pro prohlížení, popř. tisk brožury formátu A5 /na listy A4 na šířku/, upravená verze 3/2018)
   • mapová příloha (PDF formát /13 Mbyte/, verze pro prohlížení - upravená verze 3/2018)
     
 • starší vydání ročenky Praha životní prostředí
  (od roku 1992)

 • Obsah CD-ROM a DVD Praha Životní prostředí (1 - 7)

Jiné publikace a aplikace

Životní prostředí - obecné

Ovzduší

Přroda, krajina, zeleň

Energetika, doprava

Statistika

 


 • 21. dubna 2015
(průměr: 3.11; 208 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO

Tiskové zprávy hl. m. Prahy

Nejnovější k tématu infomačního systému o ŽP a území v Praze:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Aktuality v oblasti Informačního systému o ŽP a o území

Doporučujeme

 

Související články odjinud