Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím


Upozornění, naše tipy

  • -

Voda v Praze

Voda v Praze, ilustrační foto

Hlavní město Praha se nachází v rozšířené části údolí největší české řeky Vltavy, která tvoří její osu. Na svém pražském úseku přijímá Vltava jediný větší přítok – řeku Berounku, dále do ní vtéká celá řada drobnějších vodních toků - mezi významnější patří např. potoky Šárecký, Dalejský, Radotínský, Botič, Rokytka a Kunratický potok. Vodstvo na území Prahy tvoří dále množství rybníků a rybníčků (např. Počernický rybník, rybníky Lítožnické, Šeberovské a Milíčovské) a dalších typů vodních nádrží s rozmanitou funkcí (největší z nich je Hostivařská přehrada). Tyto vodní toky a nádrže a jejich okolí mají kromě řady dalších funkcí i velký význam pro pražskou floru a faunu. více o vodě na území hl.m. Prahy


Aktuality z oblasti:

  • 10.8.2017 Seminář pro studenty a pedagogy Stuttgartské univerzity se zaměřením na vodohospodářskou problematiku v hlavním městě Praze
    Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Povodím Vltavy, s.p. a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravil na žádost Institutu systémového modelování v životním prostředí a vodním hospodářství Stuttgartské univerzity seminář se zaměřením na vodohospodářskou problematiku v hlavním městě Praze. Celodenní seminář pro 40 studentů a pedagogů univerzity se uskutečnil dne 19. 7. 2017 v prostorách IPR hl. m. Prahy a byl doplněn o exkurze v terénu.
  • 1.8.2017 Potok Brusnice se vrací z trubek na povrch
    Odbor ochrany prostředí MHMP zahájil dlouho připravovanou revitalizaci potoka Brusnice podél Patočkovy ulice na Břevnově. Potok se tak po dlouhých letech opět vrátí na povrch a stane se součástí několika zelených ploch. Realizací této stavby by měl vzniknout významný krajinný prvek, který bude mít pozitivní vliv na okolní prostředí.
  • 28.6.2017 Nová aplikace hlídá povodně i sucho
    Pražské potoky jsou nejen vyhledávaným místem odpočinku a relaxace, ale mohou být i zdrojem velkých nepříjemností, zejména při povodních. Povodně na malých potocích jsou specifické tím, že jsou velice rychlé a téměř se nedají včas předpovídat. Nejlepší ochranou proti takovýmto povodním je ponechat potokům co největší prostor k řízenému rozlivu. Z důvodu zlepšení komunikace a informovanosti byla připravena mobilní aplikaci PRŮTOKY PRAHA, která umí zobrazovat data z měřicích stanic umístěných na pražských potocích.
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Osvětová kampaň hl. m. Prahy Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Voda:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období