Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím


Upozornění, naše tipy

 • 22. březen je od roku 1993 slaven jako SVĚTOVÝ DEN VODY.
  Letošním mottem je Odpadní voda. více informací na stránkách Wikipedie
 • Prosíme Vás o vyplnění ankety k využití Hostivařské přehrady pro sportovní a rekreační aktivity více

Voda v Praze

Voda v Praze, ilustrační foto

Hlavní město Praha se nachází v rozšířené části údolí největší české řeky Vltavy, která tvoří její osu. Na svém pražském úseku přijímá Vltava jediný větší přítok – řeku Berounku, dále do ní vtéká celá řada drobnějších vodních toků - mezi významnější patří např. potoky Šárecký, Dalejský, Radotínský, Botič, Rokytka a Kunratický potok. Vodstvo na území Prahy tvoří dále množství rybníků a rybníčků (např. Počernický rybník, rybníky Lítožnické, Šeberovské a Milíčovské) a dalších typů vodních nádrží s rozmanitou funkcí (největší z nich je Hostivařská přehrada). Tyto vodní toky a nádrže a jejich okolí mají kromě řady dalších funkcí i velký význam pro pražskou floru a faunu. více o vodě na území hl.m. Prahy


Aktuality z oblasti:

 • 15.3.2017 Revitalizace Libušského potoka v Lipinách
  V Lipinách na Libušském potoce byla zahájena výstavba nového rybníka a revitalizace přilehlého okolí. Nový rybník bude napájený vodou z Libušského potoka. Doba realizace je plánována na březen až září roku 2017.
 • 26.1.2017 Revitalizace potoka Brusnice
  Projekt řeší zatrubněný úsek toku mezi ulicí U dělnického cvičiště a stávajícím jímacím objektem u parku Kajetánka, který se nachází v havarijním stavu. Realizací této stavby by měl vzniknout významný krajinný prvek, který bude mít pozitivní vliv na okolní prostředí.
 • 19.1.2017 Revitalizační protipovodňové opatření u Kozinova náměstí - II. etapa
  V současné době zahajuje odbor ochrany prostředí MHMP revitalizaci území podél Botiče, a to mezi ulicí Kozinova a přírodní památkou meandry Botiče. Největším přínosem této úpravy bude zpřístupnění nyní zahloubeného koryta pro veřejnost a zlepšení prostupnosti území na levém břehu potoka, které je v současnosti silně zarostlé náletovou vegetací. Zvýšení kapacity koryta také sníží riziko povodní v této lokalitě. Doba realizace je leden 2017 až květen 2017.