Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím


Upozornění, naše tipy

 • -

Voda v Praze

Voda v Praze, ilustrační foto

Hlavní město Praha se nachází v rozšířené části údolí největší české řeky Vltavy, která tvoří její osu. Na svém pražském úseku přijímá Vltava jediný větší přítok – řeku Berounku, dále do ní vtéká celá řada drobnějších vodních toků - mezi významnější patří např. potoky Šárecký, Dalejský, Radotínský, Botič, Rokytka a Kunratický potok. Vodstvo na území Prahy tvoří dále množství rybníků a rybníčků (např. Počernický rybník, rybníky Lítožnické, Šeberovské a Milíčovské) a dalších typů vodních nádrží s rozmanitou funkcí (největší z nich je Hostivařská přehrada). Tyto vodní toky a nádrže a jejich okolí mají kromě řady dalších funkcí i velký význam pro pražskou floru a faunu. více o vodě na území hl.m. Prahy


Aktuality z oblasti:

 • 28.6.2017 Nová aplikace hlídá povodně i sucho
  Pražské potoky jsou nejen vyhledávaným místem odpočinku a relaxace, ale mohou být i zdrojem velkých nepříjemností, zejména při povodních. Povodně na malých potocích jsou specifické tím, že jsou velice rychlé a téměř se nedají včas předpovídat. Nejlepší ochranou proti takovýmto povodním je ponechat potokům co největší prostor k řízenému rozlivu. Z důvodu zlepšení komunikace a informovanosti byla připravena mobilní aplikaci PRŮTOKY PRAHA, která umí zobrazovat data z měřicích stanic umístěných na pražských potocích.
 • 22.6.2017 Rybníky ve Stromovce vyměnily řasy za lekníny
  Akce „kulový blesk" - tak by se daly nazvat červnové práce na rybníčcích ve Stromovce. Zatímco v jedné části rybníků se z vody odstraňovaly zelené vláknité řasy, na opačném konci byly vysazovány nové lekníny.
 • 2.6.2017 Revitalizace Botiče v Hostivaři se blíží ke konci
  V současné době finišuje revitalizace území podél Botiče, a to mezi ulicí Kozinova a jezem Marcela. Revitalizace byla zahájena v únoru tohoto roku a její ukončení je naplánováno na červen.
 • 25.5.2017 Odbahnění Záběhlického jezu na Botiči
  V květnu 2017 byla na Botiči odbahněna zdrž Záběhlického jezu. V průběhu let, a především při povodních v roce 2013, byla zdrž zanesena tak velkým množstvím sedimentu, že v prostoru bezprostředně před jezem dosahoval prakticky hladiny vody a na jeho povrchu už rostly mokřadní rostliny
 • 2.5.2017 Odbahnění Libockého rybníka 2016-2017
  V současné době je rybník zanesen cca 4 000 m3 sedimentu. Rybník byl vypuštěn a sloven již na podzim 2016, aby došlo k jeho vymrznutí a ozdravení celého rybničního ekosystému. V dubnu 2017 započaly práce na samotném odbahnění. Rybník bude opět napuštěn na podzim 2017.
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Osvětová kampaň hl. m. Prahy Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Voda:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období