Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím


Upozornění, naše tipy

 • -

Voda v Praze

Voda v Praze, ilustrační foto

Hlavní město Praha se nachází v rozšířené části údolí největší české řeky Vltavy, která tvoří její osu. Na svém pražském úseku přijímá Vltava jediný větší přítok – řeku Berounku, dále do ní vtéká celá řada drobnějších vodních toků - mezi významnější patří např. potoky Šárecký, Dalejský, Radotínský, Botič, Rokytka a Kunratický potok. Vodstvo na území Prahy tvoří dále množství rybníků a rybníčků (např. Počernický rybník, rybníky Lítožnické, Šeberovské a Milíčovské) a dalších typů vodních nádrží s rozmanitou funkcí (největší z nich je Hostivařská přehrada). Tyto vodní toky a nádrže a jejich okolí mají kromě řady dalších funkcí i velký význam pro pražskou floru a faunu. více o vodě na území hl.m. Prahy


Aktuality z oblasti:

 • 28.5.2018 Pražské revitalizace oživí mokřadní rostliny
  V loňském roce bylo dokončeno několik velkých revitalizací na pražských potocích i nádržích, jejichž součástí jsou také výsadby dřevin i vlhkomilných rostlin. Výsadby dřevin už jsou dokončené, sázení mokřadních rostlin stále probíhá. Mladé rostlinky právě zakořeňují v Sedleckém údolí i na březích Říčanského potoka v Dubči, dokončeny byly také výsadby podél nového koryta Brusnice na Břevnově. V průběhu následujících dnů se osadí také břehy rybníka Kotlářka v Košířích a Dalejského potoka v Řeporyjích.
 • 27.4.2018 Byla zahájena revitalizace Prokopského potoka v Jinonicích
  Revitalizace Prokopského a Jinonického potoka proběhne postupně dle projektu na třech úsecích, První úsek byl již dokončen roce 2016. Nyní byla zahájena revitalizace na druhém úseku v délce cca 300 m. Práce by měly proběhnout do července 2018.
 • 23.4.2018 Práce na novém pražském rybníce Lipiny pokračují
  Po zimní přestávce byly opět zahájeny práce na zcela novém pražském rybníce Lipiny v Modřanech. V tuto chvíli bagry ještě modelují břehy, ale za pár dní se pustí do práce i kameníci.
 • 5.4.2018 Nové stromy k pražským potokům a nádržím
  V roce 2017 bylo dokončeno několik velkých revitalizačních akcí. Se začátkem jara lze provést i dokončovací práce. Tyto práce zahrnují zejména osetí okolí staveb trávou a výsadbu nových stromů.
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Osvětová kampaň hl. m. Prahy Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy