Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím


Upozornění, naše tipy

  • -

Voda v Praze

Voda v Praze, ilustrační foto

Hlavní město Praha se nachází v rozšířené části údolí největší české řeky Vltavy, která tvoří její osu. Na svém pražském úseku přijímá Vltava jediný větší přítok – řeku Berounku, dále do ní vtéká celá řada drobnějších vodních toků - mezi významnější patří např. potoky Šárecký, Dalejský, Radotínský, Botič, Rokytka a Kunratický potok. Vodstvo na území Prahy tvoří dále množství rybníků a rybníčků (např. Počernický rybník, rybníky Lítožnické, Šeberovské a Milíčovské) a dalších typů vodních nádrží s rozmanitou funkcí (největší z nich je Hostivařská přehrada). Tyto vodní toky a nádrže a jejich okolí mají kromě řady dalších funkcí i velký význam pro pražskou floru a faunu. více o vodě na území hl.m. Prahy


Aktuality z oblasti:

  • 2.5.2017 Odbahnění Libockého rybníka 2016-2017
    V současné době je rybník zanesen cca 4 000 m3 sedimentu. Rybník byl vypuštěn a sloven již na podzim 2016, aby došlo k jeho vymrznutí a ozdravení celého rybničního ekosystému. V dubnu 2017 započaly práce na samotném odbahnění. Rybník bude opět napuštěn na podzim 2017.
  • 15.3.2017 Revitalizace Libušského potoka v Lipinách
    V Lipinách na Libušském potoce byla zahájena výstavba nového rybníka a revitalizace přilehlého okolí. Nový rybník bude napájený vodou z Libušského potoka. Doba realizace je plánována na březen až září roku 2017.
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda Obnova a revitalizace pražských nádrží Potoky pro život V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Voda:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období