Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím


Upozornění, naše tipy

  • -

Voda v Praze

Voda v Praze, ilustrační foto

Hlavní město Praha se nachází v rozšířené části údolí největší české řeky Vltavy, která tvoří její osu. Na svém pražském úseku přijímá Vltava jediný větší přítok – řeku Berounku, dále do ní vtéká celá řada drobnějších vodních toků - mezi významnější patří např. potoky Šárecký, Dalejský, Radotínský, Botič, Rokytka a Kunratický potok. Vodstvo na území Prahy tvoří dále množství rybníků a rybníčků (např. Počernický rybník, rybníky Lítožnické, Šeberovské a Milíčovské) a dalších typů vodních nádrží s rozmanitou funkcí (největší z nich je Hostivařská přehrada). Tyto vodní toky a nádrže a jejich okolí mají kromě řady dalších funkcí i velký význam pro pražskou floru a faunu. více o vodě na území hl.m. Prahy


Aktuality z oblasti:

  • 4.7.2018 Revitalizace rybníka V Mydlinkách
    Rybník V Mydlinkách se nachází na okraji zástavby rodinných domů v Městské části Praha – Královice. Jedná se o průtočný rybník, kterým protéká potok Rokytka. Ačkoli byl rybník před 10 lety opravován a odbahňován, nachází se v současné době ve špatném stavu a při povodních v roce 2013 zde navíc došlo k přelití hráze. Rybník je zabahněn 2 000 m3 sedimentu, což výrazně omezuje fungování vodního ekosystému. Břehy rybníka jsou podemleté, bezpečnostní přeliv je nekapacitní a betonové konstrukce jsou místy poškozené. Z těchto důvodu byla připravena celková revitalizace rybníka.
  • 28.5.2018 Pražské revitalizace oživí mokřadní rostliny
    V loňském roce bylo dokončeno několik velkých revitalizací na pražských potocích i nádržích, jejichž součástí jsou také výsadby dřevin i vlhkomilných rostlin. Výsadby dřevin už jsou dokončené, sázení mokřadních rostlin stále probíhá. Mladé rostlinky právě zakořeňují v Sedleckém údolí i na březích Říčanského potoka v Dubči, dokončeny byly také výsadby podél nového koryta Brusnice na Břevnově. V průběhu následujících dnů se osadí také břehy rybníka Kotlářka v Košířích a Dalejského potoka v Řeporyjích.