Obr. - Sledované profily na povrchových tocích a výsledné třídy jakosti (Vltava a Berounka podle údajů za období 2011 - 2012, potoky podle údajů za období 2010-2011)

Pozn.: Prezentace kvality vody v tocích liniemi je pouze orientační.

Zdroj: MZO MHMP, Povodí, s.p.