Vydání ročenky Praha - životní prostředí od verze 2010 do verze 2013 zahrnují jednak podrobnou verzi o rozsahu cca 300 stran (pouze v češtině a jen v elektronické formě) a dále zkrácenou dvojjazyčnou verzi publikace (v tištěné podobě v rozsahu cca 60 stran), která je k dispozici v tištěné i elektronické podobě (v html i PDF formátu) a informační leták s výběrem údajů z ročenky (česko-angl., v tištěné podobě a v el. verze v PDF formátu). Zatím posledním kompletním vydáním je verze 2014 (finalizované 3/2017), v rámci které byla připravena v tištěné i elektronické podobě informační brožura pro veřejnost v rozsahu 20 stran s mapovou přílohou. V současné době probíhá příprava kompletu za rok 2019. Od června 2019 je k dispozici nový informační materiál pro veřejnost v rámci sady Praha životní prostředí nazvaný Rychlé informace.

Ročenky Praha - životní prostředí, CD-ROM Praha ŽP


Jiné publikace a aplikace

Životní prostředí - obecné

Ovzduší

Přroda, krajina, zeleň

Energetika, doprava

Statistika