Vydání ročenky Praha - životní prostředí od verze 2010 do verze 2013 zahrnují jednak podrobnou verzi o rozsahu cca 300 stran (pouze v češtině a jen v elektronické formě) a dále zkrácenou dvojjazyčnou verzi publikace (v tištěné podobě v rozsahu cca 60 stran), která je k dispozici v tištěné i elektronické podobě (v html i PDF formátu) a informační leták s výběrem údajů z ročenky (česko-angl., v tištěné podobě a v el. verze v PDF formátu). Zatím posledním kompletním vydáním je verze 2014 (finalizované 3/2017), v rámci které byla připravena v tištěné i elektronické podobě informační brožura pro veřejnost v rozsahu 20 stran s mapovou přílohou. V současné době probíhá příprava kompletu za rok 2019. Od června 2019 je k dispozici nový informační materiál pro veřejnost v rámci sady Praha životní prostředí nazvaný Rychlé informace (poslední vyd. 2/2020).

Ročenky Praha - životní prostředí, CD-ROM Praha ŽP

 • Praha - životní prostředí 2019
  • Praha - životní prostředí 2019 (Elektronická zpráva o stavu a vývoji ŽP v Praze)
   podrobná verze - po kapitolách
   (od ledna 2020 jsou postupně publikovány jednotlivé kapitoly)
   Základní informace, Ovzduší, Voda, Krajina, příroda, zeleň, Odpady, Hluk, Populace a zdraví, Hospodářství, Nástroje a politiky, Doplňující informace.
  • brožura - Výběr údajů z Elektronické zprávy 2019 (PDF formát, probíhá finalizace)
   • angl. verze (PDF formát, v přípravě)
   • mapová příloha (CZ verze, PDF formát, probíhá finalizace)

Jiné publikace a aplikace

Životní prostředí - obecné

Ovzduší

Přroda, krajina, zeleň

Energetika, doprava

Statistika