• Schválení grantů ŽP 2020:
    Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 899 ze dne 11. 5. 2020
    . Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt přesahuje 200 tisíc Kč, a granty pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, byly schváleny usnesením Zastupitelstva HMP č. 17/5 ze dne 22. 5. 2020. více informací
  • Pro vyřizování agend v působnosti odboru ochrany prostředí MHMP využívejte v současné době, prosíme, přednostně elektronické komunikace. Děkujeme za pochopení.