Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 27. 9. 2018 Pilotní projekt Re-Use na sběrných dvorech hl. m. Prahy
  V prostorách Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1) odstartoval jedinečný pilotní projekt Cirkulární dílna, jenž vzniká ve spolupráci Kampusu Hybernská při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy za finanční podpory Pražských služeb, a. s., a ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Knihovnou věcí a Institutem cirkulární ekonomiky.
 • 25. 9. 2018 Začínají každoroční podzimní výlovy pražských rybníků
  S podzimem opět přichází výlovy rybníků. Letošní pražské výlovy budou zahájeny již tuto sobotu na rybníce Euklidova v Petrovicích a v polovině listopadu je ukončí výlov rybníka Kajetánka na Břevnově.
 • 21. 9. 2018 Renovace areálů dešťových nádrží pokračuje
  Dešťové usazovací nádrže (DUN), které se budovaly zejména v 80. letech, jsou velmi důležité pro čistotu vody v potocích a rybnících. Aby nádrže fungovaly co nejlépe, musí se pravidelně čistit. V letošním roce byly připraveny k celkové renovaci oplocení areály DUN Řepy a Motol vedle Plzeňské ulice.
 • 20. 9. 2018 Bylo vydáno další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze
  Můžete si přečíst další, letos již třetí číslo magazínu o ekologické výchově v Praze - Pražská EVVOluce. Toto číslo je k dispozici od 18. září 2018 a je věnováno půdě, její kvalitě, nedostatku, a také potřebě a možnostem její záchrany a zlepšení.
 • 20. 9. 2018 Byla dokončena obnova stromořadí v Evropské ulici
  Na podzim roku 2017 byla dokončena obnova stromořadí v ulici Evropské v úseku mezi ulicemi Kolejní a U Hadovky.
 • 20. 9. 2018 Byla zahájena rekonstrukce na hrázi bývalého rybníka v Královské oboře Stromovka
  V prvních podzimních dnech byla zahájena rekonstrukce na hrázi bývalého rybníka. V rámci realizace proběhne obnova okružní mlatové běžecké trasy na bývalé hrázi, obnovení promenády pro pěší v historické ose Výstavistě – Šlechtovka, vyjma části na parteru.
 • 17. 9. 2018 Krajská Konference EVVO 2018 - pro firmy a veřejnou správu - Spolupracujme na prosperující a udržitelné Praze
  Hlavní město Praha pořádá každoročně od roku 2008 odbornou konferenci věnovanou environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě v hl. m. Praze. Jedná se o jednodenní akci, kde jsou představovány nejnovější trendy a principy v této oblasti, a to jak teoreticky formou přednášek, tak i prakticky v rámci workshopů. Mottem letošní konference je  „Spolupracujme na prosperující a udržitelné Praze“.
 • 14. 9. 2018 Revitalizace a zkapacitnění Lipanského potoka
  V rámci revitalizace bude vytvořena 15 m široká berma, ve které se bude klikatit samotné koryto potoka. Revitalizaci doplní několik tůní pro obojživelníky a mrtvé dřevo umístěné do koryta pro zvětšení biodiverzity. Doba realizace: září 2018 – prosinec 2018.
 • 5. 9. 2018 Otevření a revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka při ulicích Statenická a Račická
  V 60. letech 20. století proběhlo v této oblasti masivní zaklenutí Litovicko-Šáreckého potoka od Ruzyňské věznice až k Oboře Hvězda. Kromě degradace potoka na kanalizační stoku bez jakéhokoli života, snížení estetické a ekologické funkce a omezení samočistící schopnosti potoka došlo i k výraznému zmenšení kapacity koryta. Revitalizace zvýší kapacitu koryta i ekologické a samočistící funkce vodního toku.
 • 5. 9. 2018 Dokončené autorské objekty ve Stromovce
  Na dně bývalého rybníka byly dokončeny autorské objekty od sochaře MgA. Michala Sedláka. Návštěvníci je mohou nalézt na Dubovém pahorku a v tzv. Čítárně. Objekty vybízejí k příjemnému posezení. Jsou umístěny v místech, odkud se otevírají překrásné výhledy v rámci dna bývalého rybníka i parku Stromovka.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Kotlíkové dotace Praha II Program Čistá energie Praha 2018

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období