Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 7. 8. 2017 Kontroly kotlů v domácnostech
  V rámci novelizace zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších přepisů, došlo s účinností od 1. 1. 2017, k možnosti provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci. Tato pravomoc byla svěřena obcím s rozšířenou působností. Na území hlavního města Prahy byla tato pravomoc převedena v přenesené působnosti na městské části Praha 1 – 22, v rámci novelizace Statutu hl. m. Prahy (obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy), vyhláškou č. 12/2012 Sb. hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti od 1. 7. 2017.
 • 25. 7. 2017 Kotlíkové dotace
  Dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
 • 20. 7. 2017 Obnova cestní sítě a mobiliáře na dně bývalého rybníka ve Stromovce v roce 2017
  Na začátku června začala další etapa celkové rekonstrukce dna bývalého rybníka - obnova cestní sítě a mobiliáře. Stavební práce budou dokončeny v říjnu 2017. Na stavební úpravy opět naváže obnova travnatých ploch na dně bývalého rybníka. Na konci roku bude dno bývalého rybníka opět přístupné veřejnosti.
 • 10. 7. 2017 V červnu proběhl seminář Návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu a příprava Implementačního plánu
  Magistrát hlavního města Prahy prodiskutoval návrh Adaptační strategie hl. m. Prahy na změnu klimatu s odborníky a veřejností na semináři uspořádaném 22. 6. 2017 v Mramorovém sálu Clam-Gallasova paláce v Praze. Seminář se konal pod záštitou radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové. Seminář moderovala Dr. Alexandra Brabcová, Mgr. Michal Žák PhD a Mária Kazmuková.
 • 3. 7. 2017 Zahájení provozu první kompostárny hl. m. Prahy na území MČ Praha - Slivenec
  Dne 3.7.2017 byl zahájen provoz zařízení na zpracování bioodpadu - kompostárny hl. m. Prahy, zbudované při ulici K Austisu, parc. č. 1783/21, k. ú. Slivenec.
 • 3. 7. 2017 Stromovka má na léto novou fontánu
  Po opravě kašny nedaleko Šlechtovy restaurace má Stromovka další nový vodní prvek. Tím je fontána na nově vybudovaném rybníku. Nejhezčí pohled na fontánu je z krátkého dřevěného mola vedoucího na dubový pahorek. Jedná se již o třetí fontánu, která byla ve Stromovce spuštěna.
 • 28. 6. 2017 Nová aplikace hlídá povodně i sucho
  Pražské potoky jsou nejen vyhledávaným místem odpočinku a relaxace, ale mohou být i zdrojem velkých nepříjemností, zejména při povodních. Povodně na malých potocích jsou specifické tím, že jsou velice rychlé a téměř se nedají včas předpovídat. Nejlepší ochranou proti takovýmto povodním je ponechat potokům co největší prostor k řízenému rozlivu. Z důvodu zlepšení komunikace a informovanosti byla připravena mobilní aplikaci PRŮTOKY PRAHA, která umí zobrazovat data z měřicích stanic umístěných na pražských potocích.
 • 22. 6. 2017 Rybníky ve Stromovce vyměnily řasy za lekníny
  Akce „kulový blesk" - tak by se daly nazvat červnové práce na rybníčcích ve Stromovce. Zatímco v jedné části rybníků se z vody odstraňovaly zelené vláknité řasy, na opačném konci byly vysazovány nové lekníny.
 • 21. 6. 2017 V Praze se loni vysbíralo 5 293 tun starého elektra
  Vyplývá to z údajů za rok 2016, které shromažďuje a vždy během následujícího roku vyhodnocuje Ministerstvo životního prostředí.
 • 20. 6. 2017 V prostorách Magistrátu hl. m. Prahy proběhlo slavnostní vyhodnocení 23. ročníku sběrových ekologických soutěží
  Ekologicko-výchovný projekt, který probíhá na základních a mateřských školách pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy a radní Jany Plamínkové a ve kterém si děti osvojují zásady správného třídění odpadů, byl slavnostně ukončen 21. června 2017 slavnostním vyhodnocením a předáním cen nejlepším školám. Slavnostní ukončení již 23. ročníku soutěže se uskutečnilo ve Velkém zasedacím sále Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy. Soutěž pořádá ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy akciová společnost České sběrné suroviny.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Osvětová kampaň hl. m. Prahy Pražská příroda V Praze za přírodou Kotlíkové dotace Praha Program Čistá energie Praha 2017

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období