Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 16. 8. 2019 Předcházení vzniku gastroodpadu
  Informační kampaň oddělení odpadů MHMP se v dalším období věnuje tématu předcházení vzniku odpadů, konkrétně gastroodpadů.
 • 12. 8. 2019 Poslední červnový týden, ve středu 26. 6. 2019, se uskutečnila na Karlově náměstí osvětová kampaň Voda je život
  Letošní ročník, v pořadí již třetí, informoval návštěvníky o důsledcích klimatických změn a představil různé způsoby adaptace.
 • 26. 7. 2019 Hlavní město Praha schválilo Klimatický závazek
  Hlavní město Praha se v textu usnesení zastupitelstva ze dne 20.6.2019 přihlásilo k závěrům zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) při OSN z října 2018 a v návaznosti na zveřejněné údaje vyhlásilo vlastní Klimatický závazek.
 • 22. 7. 2019 Připravované projekty ve Velké strahovské zahradě
  V současné době připravuje odbor ochrany prostředí MHMP projekty ve Velké strahovské zahradě, mezi nimi projekt Revitalizace a zpřístupnění vinice ve Velké strahovské zahradě, jehož realizace je připravována na jaro 2020 a projekt Zázemí zahradní údržby a veřejného WC, kde by realizace měla být zahájena do konce roku 2019.
   
 • 4. 7. 2019 Praha dokončuje 3. kolo tvorby akčního plánu na snížení hluku
  Návrh nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019 je vytvořen na základě aktuální Strategické hlukové mapy aglomerace Praha předané Praze v roce 2018 a je nyní předkládán veřejnosti k připomínkování. Připomínky lze zasílat od 4. 7. 2019 do 19. 8. 2019.
 • 20. 6. 2019 Praha životní prostředí - Rychlé informace 1/2019
  Praha životní prostředí  - Rychlé informace – je nově zpracovaným výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní prostředí. Obsahem vydání 1/2019 (vyd. 6/2019) jsou vybrané informace k tématům Využití půdy, Ochrana přírody a krajiny, Lesy a lesoparky, Komunální odpady, Skleníkové plyny, Energetika - dotační programy a Místní Agenda 21.
 • 13. 6. 2019 Praha učinila krok ke spolupráci s městskými částmi v oblasti adaptačních opatření na změnu klimatu
  Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy navázal v květnu 2019 spolupráci s městskými částmi za účelem lepší informovanosti o potřebách, problémech a plánech jednotlivých pražských oblastí.
 • 12. 6. 2019 2. letošní číslo Pražské EVVOluce - Naprostý základ hospodaření s dešťovou vodou je sud pod okapem
  Voda – téma, jíž se v letních měsících kolem sebe často věnujeme, se prolíná aktuálním číslem časopisu hl. m. Prahy. „Na čem v živé přírodě opravdu záleží, je správné načasování“, psali jsme k minulému vydání e-Pražské EVVOluce a nedá nám, abychom si tuto jemnou větu nepřipomněli i nyní.
 • 5. 6. 2019 Odbor ochrany prostředí MHMP na akci Mikroklima 2019 pořadané MČ Praha 9
  Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy se již pátým rokem účastní tradiční akce MIKROKLIMA pořádané městskou části Praha 9 u příležitosti Světového dne životního prostředí. Letošní 13. ročník ekologicko-dopravně výchovné akce s názvem Mikroklima 2019 se uskuteční ve čtvrtek 6. června 2019 v Parku Přátelství na Proseku od 9:00 do 18:00 hod. Na stánku MHMP budou zájemcům k dispozici zdarma informační materiály k tematice ochrany životního prostředí, pro děti budou připraveny tematické hry a soutěže.
 • 5. 6. 2019 Harmonogram svozu bioodpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů – léto a podzim 2019
  Informace ke svozu bioodpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů v období od 5. července do 30. listopadu 2019 zajišťovaných Magistrátem hl. m. Prahy.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Kotlíkové dotace Praha II

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období