Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 21. 2. 2017 Praha dokončuje nový akční plán na snížení hluku
  Návrh nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2016 byl vytvořen na základě aktualizované strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha předané Praze na konci roku 2015 a je nyní předkládán veřejnosti k připomínkování. Připomínky lze zasílat od 21. 2. 2017 do 7. 4. 2017.
 • 31. 1. 2017 Exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol na území hl. m. Prahy
  Hlavní město Praha zajišťuje od roku 2016 exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí. Pilotní projekt z roku 2016 byl koncipován pouze pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, návazný projekt připravený pro druhé pololetí školního roku 2016/2017 a kompletní školní rok 2017/2018 je rozšířen o I. stupeň ZŠ a dále o rodiny s dětmi žijící na území hlavního města Prahy.
 • 26. 1. 2017 Revitalizace potoka Brusnice
  Projekt řeší zatrubněný úsek toku mezi ulicí U dělnického cvičiště a stávajícím jímacím objektem u parku Kajetánka, který se nachází v havarijním stavu. Realizací této stavby by měl vzniknout významný krajinný prvek, který bude mít pozitivní vliv na okolní prostředí.
 • 24. 1. 2017 Kotlíkové dotace
  Dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
 • 20. 1. 2017 Hlavní město Praha se umístilo na 2. místě v soutěži o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst a obcí v České republice Zelená informacím 2016
  Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Cílem soutěže je dále motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů. V roce 2016 proběhl již 6. řádný ročník a hl. m. Praha se pravidelně umisťuje na předních místech.
 • 19. 1. 2017 Oddechové území u Botiče
  V současné době zahajuje odbor ochrany prostředí MHMP revitalizaci území podél Botiče, a to mezi ulicí Kozinova a přírodní památkou meandry Botiče. Největším přínosem této úpravy bude zpřístupnění nyní zahloubeného koryta pro veřejnost a zlepšení prostupnosti území na levém břehu potoka, které je v současnosti silně zarostlé náletovou vegetací. Zvýšení kapacity koryta také sníží riziko povodní v této lokalitě. Doba realizace je leden 2017 až květen 2017.
 • 4. 1. 2017 Hlavní město Praha zveřejnilo návrh Strategie adaptace na klimatickou změnu
  Magistrát hlavního města Prahy, zastoupený Odborem ochrany prostředí, ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, zveřejnil počátkem prosince 2016 návrh připravované adaptační strategie na budoucí projevy změny klimatu. Praha se k vytvoření vlastní adaptační strategie na klimatickou změnu zavázala v lednu 2016 přistoupením k iniciativě Mayors Adapt. Finální schválená verze dokumentu by měla být zveřejněna nejpozději v lednu 2018.
 • 19. 12. 2016 Celková rekonstrukce centrálního prostoru Královské obory Stromovka, bývalého dna rybníka
  Královská obora Stromovka je jedním z nejvýznamnější pražských přírodně krajinářských parků. Od konce roku 2015 probíhá celková obnova centrální části Královské obory Stromovky, bývalého dna rybníka, dle projektu Ing. Šimka – atelier Florart. V první etapě rekonstrukce v roce 2016 byla provedena rekonstrukce původního vodohospodářského systému. Na rekonstrukci navázala výstavba nových vodních ploch v nejvíce podmáčených místech dna bývalého rybníka a další související práce. V roce 2017 bude pokračovat celková revitalizace této části parku a zároveň bude zahájena oprava zchátralé Šlechtovy restaurace a navazujícího společenského prostoru tzv. Kaštanky. Výstavba nových vodních ploch je největším novým počinem ve Stromovce za posledních sto let.
 • 15. 12. 2016 Svoz komunálního odpadu a provoz sběrných dvorů hl. m. Prahy v období vánočních svátků a na přelomu roku
  Informace ke svozu komunálního odpadu, změnám provozní doby na sběrných dvorech hl. m. Prahy i u dalších zařízení v období vánočních svátků 2016 a na přelomu roku 2016/2017.
 • 14. 12. 2016 Objednávkový odvoz odpadu do sběrného dvora
  Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů hl. m. Prahy. Jedná se o nadstandardní placenou službu, která je na základě značného zájmu rozšířena a pokračuje.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Kotlíkové dotace Praha Program Čistá energie Praha 2016

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období