Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 23. 10. 2020 V pořadí 11. krajská konference o ekovýchově v Praze proběhla 24. září 2020
  Praha jako venkovní učebna. Takové bylo hlavní motto a podtitul již jedenáctého ročníku konference o ekovýchově v Praze, která se konala 24. září 2020 v prostorách hotelu Artemis. Konferenci pořádal odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a realizovalo ho Ekocentrum Koniklec. Záštitu nad konferencí opět převzal Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora hlavního města Prahy.
 • 22. 10. 2020 "LOCKDOWN" a svoz komunálního odpadu v podmínkách hl. m. Prahy
  Informace o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy v reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření proti dalšímu šíření COVID 19 vyhlásila „LOCKDOWN“ a omezila volný pohybu obyvatel na veřejnosti.
 • 19. 10. 2020 Realizace adaptačních opatření na školách podle návrhů dětí
  V návaznosti na proběhlý vzdělávací interaktivní program pro žáky základních škol na území hl. m. Prahy s tématem Adaptace na změnu klimatu a dětmi připravené návrhy adaptačních opatření proběhla v roce 2020 na 8 školách v Praze realizace těchto opatření. Realizace byla financována hl. m. Prahou.
 • 12. 10. 2020 Omezení provozní doby pro osobní návštěvy zákaznických center svozových splečností
  Od pondělí 12. 10. 2020 dochází k omezení návštěvních hodin na některých zákaznických centrech svozových společností.
 • 5. 10. 2020 Školám a dalším subjektům jsou od září 2020 k dispozici nové sady ekologických výukových programů (EVP) pro školní rok 2020/2021
  Hlavní město Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu s realizací Krajské koncepce EVVO a návazných Akčních plánů. Od školního roku 2018/2019 jsou zastoupeny výukové programy tematicky se zabývající změnou klimatu a adaptací na tuto změnu.
 • 23. 9. 2020 Začínají tradiční podzimní výlovy pražských rybníků
  24. září začínají tradiční podzimní výlovy pražských rybníků. Zahájí je rybníky Lipiny v Modřanech a nádrž Košíkovský na Chodově – obě tyto nádrže budou sloveny 24. září. Jako poslední přijde na řadu rybník V Pískovně v Dolních Počernicích. Celkem bude letos sloveno 28 rybníků a nádrží.
 • 14. 9. 2020 Zářijové vydání Pražské EVVOluce probírá dopravu v našem hlavním městě před i za časů omezení spojených s covid-19
  Milí čtenáři, tímto číslem se vracíme opět po třech letech k tématu dopravy. Téma je to takřka nevyčerpatelné, pro Prahu zásadní a mnohdy je i předmětem svárů. Máme tu vše kumulováno, je tu hodně aut, hodně cyklistů, hodně chodců a turistů a hustá síť hromadné dopravy. A je potřeba, aby vše klapalo.
 • 14. 9. 2020 Odbor ochrany prostředí na Dni bez aut 2020 v rámci Evropského týdne mobility – 19. září 2020
  Pracovníci odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) Vás zvou na informační stánek, který naleznete mezi množstvím dalších stánků a zajímavostí z různých organizací v rámci akce DEN BEZ AUT 2020, která proběhne 19. září 2020 v Ondříčkově ulici - tato ulice se na jeden den promění v pěší zónu. Den bez aut je tradiční mezinárodní akce pořádaná v evropských městech v rámci Evropského týdne mobility (ETM), který se koná každoročně od roku 2002 v týdnu od 16. do 22. září. Akce v Ondříčkově ulici s názvem Sousedská slavnost v Ondříčkově se koná ve spolupráci městské části Prahy 3, Hlavního města Prahy a SWAP Prague.
 • 7. 9. 2020 Rada hl m. Prahy schválila Implementační plán 2020-2024 Strategie adaptace na změnu klimatu v hl. m. Praze
  Rada hl. m. Prahy dne 7.9.2020 schválila dokument Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 – 2024  včetně tzv. živého zásobníku projektů, obsahujícího databázi 207 projektových návrhů, které budou v následujících pěti letech monitorovány, řízeny, průběžně vyhodnocovány a doplňovány.    
 • 4. 9. 2020 Revitalizace nádržky na Lipeneckém potoce
  Nádržka na Lipeneckém potoce je dlouhodobě v havarijním stavu. Je zanesena cca 400 kubíky sedimentu, hrázka je porušená a protéká. Polovina zdrže je zarostlá mokřadní vegetací. Smutný pohled dotváří oplocení, které nádržku zbytečně odděluje od okolí. V rámci projektu Obnova a revitalizace nádrží byla připravena celková rekonstrukce této nádrže.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Kotlíkové dotace Praha III

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud