Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Program Čistá energie Praha

solární panely na rodinném domě

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech občanům ČR na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci projektů snižujících dopady lokálních topenišť na ovzduší v Praze.

Agendu spojenou s tímto programem zabezpečuje oddělení udržitelné energetiky odboru ochrany prostředí MHMP. Program je vyhlašován každoročně, zpravidla v průběhu dubna nebo května.

!!! Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1165 ze dne 17.5.2016 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2016

Základní informace o programu (pro rok 2016)

Žadatelé: Fyzické osoby s občanstvím členského státu EU a s trvalým bydlištěm na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy bytový dům, rodinný dům nebo byt, kde provedou změnu ve prospěch ekologického vytápění nebo ohřevu vody v termínu od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2016.

Termín podání žádosti: od 20. 6. 2016 do 30. 9. 2016. Žádosti podané mimo stanovenou lhůtu budou vráceny žadateli.

Formuláře:

Jsou k dispozici v oddělení udržitelné energetiky odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ul. 35, Praha 1, nebo na těchto webových stránkách.

  • 28. duben 2014
  • 28. duben 2014
(průměr: 2.94; 193 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Program Čistá energie Praha 2016 Kotlíkové dotace Praha

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Udržitelná energetika:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období