Program Čistá energie Praha

solární panely na rodinném domě

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech občanům ČR na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci projektů snižujících dopady lokálních topenišť na ovzduší v Praze.

Agendu spojenou s tímto programem zabezpečuje oddělení udržitelné energetiky odboru ochrany prostředí MHMP.


O pokračování a podobě Programu Čistá energie Praha v roce 2019 nyní probíhají jednání a jeho vyhlášení předpokládáme v průběhu měsíce dubna/května, samotný příjem žádostí o měsíc později.

Informace o Programu Čistá energie Praha 2019 budou po jeho vyhlášení zveřejněny zde, popřípadě je bude možné získat na emailu dotace.topeni@praha.eu nebo telefonních číslech 236 00 4314, 236 00 4206.

 

  • 28. dubna 2014
  • 28. dubna 2014
(průměr: 2.92; 278 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Program Čistá energie Praha 2019 Kotlíkové dotace Praha II

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Udržitelná energetika:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud