Program Čistá energie Praha

solární panely na rodinném domě

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech občanům ČR na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci projektů snižujících dopady lokálních topenišť na ovzduší v Praze.

Agendu spojenou s tímto programem zabezpečuje oddělení udržitelné energetiky odboru ochrany prostředí MHMP. Program je vyhlašován každoročně, zpravidla v průběhu dubna nebo května.

!!! Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 754 ze dne 10. 4. 2018 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2018

Základní informace o programu (pro rok 2018)

Žadatelé: Fyzické osoby s občanstvím členského státu EU, fyzických osob s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, družstev a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky a městských částí hl. m. Prahy, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2018.

Termín podání žádosti: od 25. 5 . – 30. 9. 2018. Žádosti podané mimo stanovenou lhůtu budou vráceny žadateli.

Formuláře:

Jsou k dispozici v oddělení udržitelné energetiky odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ul. 35, Praha 1, nebo na těchto webových stránkách.

  • 28. dubna 2014
  • 28. dubna 2014
(průměr: 2.92; 275 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Program Čistá energie Praha 2018 Kotlíkové dotace Praha II

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Udržitelná energetika:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období