Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Upozornění, naše tipy

  • Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 754 ze dne 10. 4. 2018 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2018 (podrobné informace).

Průkazy energetické náročnosti budov

Grafické znázornění PENB

Hlavnímu městu Praze vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, povinnost pořídit průkazy energetické náročnosti budov. Povinnost se vztahuje od 1.července 2013 na budovy v majetku hl.m. Prahy, jejichž celková energeticky vztažná plocha je větší než 500 m² a od 1. července 2015 také na budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2. Náležitosti průkazu energetické náročnosti budov stanoví prováděcí vyhláška MPO č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

Zpracování průkazů zahrnuje následující činnosti:

  • Obhlídku objektu, sběr dat (faktury za energie v posledním účetním období, aktuální projektová dokumentace, energetický audit a další podklady ke stavebním konstrukcím a energetickým systémům)
  • Pokud není k dispozici projektová dokumentace, je nutno provést zaměření budovy
  • Stanovení dílčí energetické náročnosti vytápění, větrání, klimatizace, přípravy teplé vody, osvětlení (výpočty vycházející z geometrických charakteristik, klimatických údajů, charakteristiky ochlazovaných konstrukcí, tepelně technických vlastností a vytápění - příloha č. 1 Vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov)
  • Stanovení celkové energetické náročnosti objektu, energetickou bilanci a zařazení objektu do příslušné energetické třídy
  • Posouzení technické, ekonomické a environmentální proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
  • Doporučení technicky a ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti s vyčíslením předpokládaných úspor, investičních nákladů a doby návratnosti, (uvádí se pouze v případě, že je průkaz pořizován z důvodu chystaného prodeje nebo pronájmu budovy)
  • Zpracování grafického znázornění průkazu, které obsahuje všechny základní ukazatele vyplývající z celkového hodnocení objektu, (příloha č. 4 Vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov)
Grafické znázornění průkazů energetické náročnosti budov hl. m. Prahy
Budovy nad 500 m2 celkové energeticky vztažné plochy podle uživatele (2014)
školy a školská zařízení sociální zařízení kultura ostatní
 
Budovy nad 250 m2 celkové energeticky vztažné plochy podle uživatele (2015)
školy a školská zařízení sociální zařízení kultura ostatní

Aktuality z oblasti

  • 28. dubna 2014
  • 28. dubna 2014
(průměr: 2.92; 36 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Program Čistá energie Praha 2018 Kotlíkové dotace Praha II

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Udržitelná energetika:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období