Zatím posledním vydáním je č. 1/2020 (vyd. 6/2020), jehož obsahem jsou vybrané informace k tématům ochrana klimatu, energetika, ochrana přírody a krajiny, komunální odpady, Místní Agenda 21 a dále aktuální finanční programy a dotace, informační kampaně, informační zdroje. Další vydání (2/2020) je plánováno na listopad 2020.