Aktuálním vydáním je č. 1/2019 (vyd. 6/2019), jehož obsahem jsou vybrané informace k tématům Využití půdy, Ochrana přírody a krajiny, Lesy a lesoparky, Komunální odpady, Skleníkové plyny, Energetika - dotační programy a Místní Agenda 21.