Upozornění, naše tipy


Zvláště chráněná území

ZCHU_vPraze_ilustracni

Zvláštní územní ochranou se rozumí – v porovnání s tzv. obecnou ochranou území - přísnější režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením. Zvláště chráněná území (ZCHÚ) jsou v ČR vyhlašována v kategoriích, určených v § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny takto: velkopološná ZCHÚ - národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO) a maloplošná ZCHÚ - národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP), přírodní památky (PP).

Na území hl. města Prahy se nachází (stav platný od 28.11. 2018) 94 maloplošných zvláště chráněných území (definice) o rozloze cca 2 369 ha, z toho 8 národních přírodních památek, 16 přírodních rezervací a 70 přírodních památek. V rámci vytvoření soustavy Natura 2000 je vládním nařízením schváleno na území města 12 evropsky významných lokalit (platný od 3.11. 2009).

Agendu ochrany přírody v ZCHÚ podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajišťuje oddělení přírody a krajiny odboru ochrany prostředí MHMP.

Oddělení péče o zeleň Odboru ochrany prostředí MHMP (do 31.3. 2015 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství) zajišťuje údržbu 76 ZCHÚ o rozloze přibližně 1 926 ha, a to 64 přírodních památek a 12 přírodních rezervací. více o péči o ZCHÚ v Praze


Aktuality z oblasti

  • 23. února 2014
  • 23. února 2014
(průměr: 2.69; 208 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme

Související články odjinud