Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 27. 9. 2019 Revitalizace okolí rybníka Martiňák
  V okolí rybníka Martiňák se rozjíždí II. etapa parku Na Čeňku, která se však od té první výrazně liší svým mnohem přírodnějším charakterem. Vzniknou zde nové louky a lesy propojené cestami i pěšinami a vysadí se ovocné stromy. V okolí rybníka Martiňák bude vyhloubeno několik tůní - tato vodohospodářská část byla letos zahájena. Doba realizace je stanovena na září 2019 – prosinec 2019.
 • 27. 9. 2019 Připravované projekty ve Velké strahovské zahradě
  V současné době připravuje odbor ochrany prostředí MHMP projekty ve Velké strahovské zahradě, mezi nimi projekt Revitalizace a zpřístupnění vinice ve Velké strahovské zahradě, jehož realizace je připravována na jaro 2020 a projekt Zázemí zahradní údržby a veřejného WC, kde by realizace měla být zahájena do konce roku 2019.
   
 • 24. 9. 2019 Královská obora, Oprava cest za Šlechtovou restaurací - 1. etapa opravy cest na severních svazích
  Cílem opravy je rekonstrukce povrchů a odvodnění parkových cest mezi Královským letohrádkem a Vodárenským domkem (Rudolfovou štolou). Změna povrchů a oprava podkladových vrstev cest je vyvolána potřebou řešení odvodnění svahů a cest nad Šlechtovou restaurací. Termín realizace: podzim 2019 - jaro 2020.
 • 10. 5. 2019 Hajní osa Obory Hvězda realizovaná v roce 2018
  Vybrané texty z projektové dokumentace pro provedení bylinných lemů ve středovém průhledu obory, zrealizované na jaře roku 2018.
 • 3. 5. 2019 Nové výsadby ovocných stromů na orné půdě
  Odbor ochrany prostředí MHMP začíná upravovat zemědělské využívání některých polí, která nově získal do své správy. Kromě úpravy osevních postupů bude postupně docházet i k rozbíjení větších půdních bloků do menších dílců.
 • 27. 3. 2019 Dosadba 10 akátů v ulici Ječná – jaro 2019
  V ulici Ječné bude podle rozhodnutí o kácení odstraněno 7 ks akátů. V průběhu jara 2019 proběhne dosadba 10 akátů.
 • 14. 3. 2019 Připravované projektové dokumentace v parku Stromovka - 2019
  Pro park Královská obora Stromovka jsou v gesci odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), v souladu s celkovou koncepcí parku, průběžně zpracovávány další dílčí projektové dokumentace. Projednané projektové dokumentace jsou následně v parku realizovány.
 • 6. 3. 2019 Nové realizace v Oboře Hvězda v roce 2018 - 2019
  Stručný přehled plánovaných, probíhajících i již realizovaných aktivit v Oboře Hvězda.
 • 7. 2. 2019 V Satalicích vzniká nový les Arborka
  Budování lesa Arborka na severu Prahy bylo zahájeno v září 2018, ukončení všech prací je naplánováno na červenec 2019. Nový les zaujme rozlohu 18 hektarů, z toho jednu polovinu pokryjí lesní porosty.
 • 4. 2. 2019 Obnova starého sadu na Čihadlech
  V roce 2018 odkoupilo hl. m. Praha od společnosti Xaverov a. s. pozemek starého sadu na Čihadlech. Plocha přesahující 15 000 m2 byla v minulosti z více jak dvou třetin osázena jabloňovým sadem. Kvůli dlouhodobě zanedbané údržbě však celý sad zhoustl a zarostl náletovými keři a dřevinami. V těchto dnech byla započata první fáze obnovy tohoto sadu. Na podzim 2019 se sad dočká první dosadby ovocných stromů.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Doporučujeme