• 27.5.2020 Sběrné nádoby na gastroodpad
    V rámci propagace a podpory pilotního projektu sběru gastroodpadu z domácností na území MČ Prahy 5,6, a 7, bylo rozdáno 462 malých sběrných nádob do domácností.
  • 18.5.2020 Dejte BIOodpadu druhou šanci!
    Praha spouští kampaň na podporu sběru rostlinného bioodpadu