(Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Upozornění, naše tipy


Odpady v Praze - informace pro firmy

Problematika nakládání s odpady ve vztahu k působnosti fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob na území hl. m. Prahy spadá převážně do působnosti oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství Odboru ochrany prostředí MHMP, které vykonává státní správu v oblasti odpadového hospodářství, oblast využívání systému města živnostníky a firmami zajišťuje oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP (kontaktní údaje).


Aktuality z oblasti:

  • 23. února 2014
  • 23. února 2014
(průměr: 3.01; 158 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady Produkce KO v Praze

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu nakládání s odpady:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období